800 200 205 Po–Pá od 07:30 do 16:30 info@docsimon.cz
0,00 Kč
měna
0

VICKS SymptoMed complete citrón 10 sáčků

50066661

Registrovaný léčivý přípravek více o legislativěinfo

VICKS SymptoMed complete citrón 10 sáčků
-26%
běžná cena 175 Kč
ušetříte 26%
129 Kč
Cena včetně DPH

Aplikační forma: sirupy a suspenze pro vnitřní použití

Indikační skupina: analgetika, antipyretika
expektorancia, mukolytika

Účinná látka: Paracetamolum 500mg, phenylephrini hydrochloridum 10mg, guajfenesinum 200mg.

Těhotenství a kojení: Užívání přípravku Vicks SymptoMed Complete citrón během těhotenství a v období kojení se nedoporučuje: Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento lék užívat.

Expediční minimum: VICKS SymptoMed complete citrón představuje přípravek, jehož užití vede ke zmírnění příznaků nachlazení a chřipky. Obsahuje tři léčivé látky: Paracetamol je dobře známé analgetikum. Účinkuje proti bolestem a potížím, včetně bolesti hlavy a bolesti v krku a může také snižovat horečku (antipyretikum). Guajfenesin (lék na vykašlávání) snižuje zahlenění, čímž pomáhá mírnit průduškový kašel. Fenylefrin-hydrochlorid zmírňuje zduření nosní sliznice, snižuje otok v nosních průduších a tak uvolňuje neprůchodnost nosu. VICKS SymptoMed complete citrón byste měli užívat pouze při bolesti/nebo horečce, při cpání nosu a průduškovém kašli.

Doporučené dávkování: Obsah jednoho sáčku se rozpustí v hrnku horké, ale ne vařící vody (asi ve 250 ml). Nechá se zchladnout na teplotu, při které lze nápoj vypít. Dospělí, starší pacienti a mladiství od 12 let výše: Jeden sáček opakovat každé 4 hodiny dle potřeby, ale nepřekročit 4 dávky (sáčky) během 24 hodin. Dětem pod 12 let přípravek nepodávat. Nepodávejte pacientům s jaterním nebo těžkým ledvinovým postižením (viz bod 4.3). Pokud příznaky onemocnění přetrvávají déle než 3 dny, musí se pacient poradit s lékařem.

EAN: 5013965927393

Výrobce: Procter & Gamble, Gross-Gerau, Německo, www.procter-gamble.cz

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK. POUŽITÍ LÉKŮ KONZULTUJTE S LÉKAŘEM NEBO LÉKÁRNÍKEM.

Parametry
SUKL názevVICKS SYMPTOMED COMPLETE CITRÓN 500MG/10MG/200MG POR PLV SOL SCC 10
SUKL kód0135576

Příbalové informace
Rozbalit

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Vicks SymptoMed Complete citrón

Paracetamolum 500 mg, guaifenesinum 200 mg, phenylephrini hydrochloridum10 mg.
Prášek pro přípravu perorálního roztoku.
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Vicks musíte užívat
pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón užívat
3. Jak se přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK VICKS SYMPTOMED COMPLETE CITRÓN A K ČEMU SE
POUŽÍVÁ
Vicks SymptoMed Complete citrón představuje přípravek, jehož užití vede ke zmírnění příznaků
nachlazení a chřipky.
Obsahuje tři léčivé látky:
Paracetamol je dobře známé analgetikum (lék proti bolesti). Účinkuje proti bolestem a potížím,
včetně bolesti hlavy a bolesti v krku a může také snižovat horečku (antipyretikum).
Guajfenesin (lék na vykašlávání) snižuje zahlenění, čímž pomáhá mírnit průduškový kašel.
Fenylefrin-hydrochlorid (zmírňuje zduření nosní sliznice) snižuje otok v nosních průduších a
tak uvolňuje neprůchodnost nosu.
Přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón byste měli užívat pouze při bolesti/nebo horečce, při
ucpání nosu a průduškovém kašli.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK VICKS
SYMPTOMED COMPLETE CITRÓN UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón jestliže:
jste alergický/á (přecitlivělý/á) na paracetamol, guajfenesin, fenylefrin-hydrochlorid nebo na
kteroukoli další složku přípravku Vicks SymptoMed Complete citrón (viz oddíl 6)
máte srdeční onemocnění
máte vysoký krevní tlak (hypertenzi)
máte problémy s játry nebo závažné onemocnění ledvin
máte zvýšenou činnost štítné žlázy
máte cukrovku
máte glaukom (zvýšený nitrooční tlak) s úzkým komorovým úhlem
5máte porfyrii, což je vrozená porucha vyznačující se nadměrně velkým množstvím pigmentu
v moči
užíváte tricyklická antidepresiva
užíváte beta-blokátory
užíváte inhibitory MAO (monoaminooxidázy) k léčbě deprese nebo Parkinsonovy choroby
nebo jste je užíval(a) během posledních 14 dnů
užíváte léky ke snížení krevního tlaku nebo k léčbě anginy pectoris.
Nedávejte přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón dětem mladším 12-ti let.
Důležité: Obsahuje paracetamol. Neužívejte žádné jiné přípravky obsahující paracetamol. V případě
předávkování vyhledejte neodkladně lékaře, a to i tehdy, nemáte-li žádné potíže, kvůli závažnému
poškození jater, které se projevuje s časovým odstupem. Neužívejte jakékoli jiné léky proti chřipce,
nachlazení nebo přípravky proti rýmě.
Než začnete užívat přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón poraďte se se svým lékařem nebo
lékárníkem v případě, že:
máte problémy s funkcí jater
u mužů - máte-li zvětšenou prostatu, jelikož může dojít k obtížnějšímu močení
máte-li problémy s krevním oběhem ( včetně Raynaudova sy)
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Informujte je, že užívate:
- léky obsahující paracetamol nebo jiné léky zmenšující ucpání nosu při nachlazení a chřipce.
Jestliže takové léky užíváte, neužívejte přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón
inhibitory MAO (monoaminooxidázy), které se užívají k léčbě deprese nebo Parkinsonovy
choroby. Pokud jste inhibitory MAO užívali v průběhu posledních 14 dnů, neužívejte přípravek
Vicks SymptoMed Complete citrón,
- tricyklická antidepresiva na depresi, jako je amitryptylin nebo imipramin.
- léky na vysoký krevní tlak (antihypertenziva), včetně beta-blokátorů, nebo léků k posílení
srdeční činnosti nebo upravujících abnormální srdeční rytmus (digoxin, lanoxin, digitoxin).
- fenothiaziny ( jsou používány buď jako antipsychotické léky k léčbě takových stavů jako je
schizofrenie nebo paranoia, nebo k prevenci vzniku nauzey a zvracení).
- léky proti nucení na zvracení (nauzea) a zvracení (jako je metoklopramid nebo domperidon)
- léky na zředění krve (antikoagulancia), jako je warfarin a jiné kumarinové preparáty
- léky snižující vysokou hladinu cholesterolu (jako kolestyramin)
- sedativa (barbituráty)
- probenecid nebo AZT (zidovudin)
- isoniazid (používaný k prevenci nebo léčbě tuberkulózy)
Užívání přípravku Vicks SymptoMed Complete citrón s jídlem a pitím
Tento přípravek neužívejte spolu s alkoholickými nápoji.
Těhotenství a kojení
Užívání přípravku Vicks SymptoMed Complete citrón během těhotenství a v období kojení se
nedoporučuje: Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento lék užívat.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tento přípravek může vyvolat závratě a zmatenost. Pokud má takový dopad na Vás, neřiďte a
neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku Vicks SymptoMed Complete citrón
Tento přípravek obsahuje:
- Aspartam (E951), zdroj fenylalaninu. Může mít škodlivý účinek u lidí s fenylketonurií.
- Sacharosu. Jestliže Vám někdy lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s lékařem
dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Sodík (157 mg v jedné dávce). To je nutné vzít v úvahu při dietě s omezením sodíku.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK VICKS SYMPTOMED COMPLETE CITRÓN UŽÍVÁ
Vždy užívejte používejte přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón přesně podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se s nimi.
Dávkování
Tento lék je v prášku, který se rozpouští ve vodě a užívá se jako horký nápoj.
Vysypte prášek ze sáčku do hrnku normální velikosti a zalejte horkou, ale ne vařící vodou (zhruba
250 ml). Nechte zchladnout na teplotu, kdy lze nápoj pít.
Dospělí a mladiství od 12 let:
1 sáček po 4-6 hodinách. Neužívejte více než 4 sáčky během 24 hodin.
Nepodávejte dětem mladším 12-ti let.
Nepřekračujte stanovenou dávku.
Neužívejte tento lék současně s alkoholickými nápoji.
Dlohodobé užívání tohoto přípravku se nedoporučuje.
Jestliže příznaky přetrvávají déle než 3 dny nebo se zhorší, navštivte lékaře.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Vicks SymptoMed Complete citrón, než jste měl(a)
Při náhodném užití, nebo podání dítěti, vyšší než doporučené dávky, vyhledejte okamžitě lékařskou
pomoc, i v případě, že se Vy/Vaše dítě cítíte dobře, a to kvůli riziku závažného poškození jater,
které se projevuje později.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón nežádoucí
účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne , nebo pokud si všimnete čehokoli neobvyklého,
okamžitě přerušte užívání léku.
Po paracetamolu se může velmi vzácně objevit zánět slinivky břišní (pankreatitis) nebo určité poruchy
krevních buněk (postihují méně než 1 z 10.000 lidí).
Vzácně se mohou objevit alergické reakce, (jako je kožní vyrážka či kopřivka), těžké alergické reakce
(anafylaxe), sípavé dýchání (postihují méně než 1 z 1000, ale ne více než 1 z 10.000 lidí).
Po guajfenesinu byly vzácně zaznamenány bolesti hlavy, závratě a zažívací potíže jako jsou bolesti
žaludku, nucení na zvracení, zvracení a průjem (postihují méně než 1 z 1000, ale ne více než
1z 10.000 lidí).
Fenylefrin může vzácně vyvolat bušení srdce (palpitace).
Vzácně se může objevit také vysoký krevní tlak s bolestmi hlavy, závratí a palpitací.
Fenylefrin může také způsobit potíže se spaním (nespavost), nervozitu, třes, podrážděnost, únavu,
zmatenost nebo úzkost. Tyto nežádoucí účinky jsou vzácné (postihují méně než 1 z 1000, ale ne více
než 1z 10.000 lidí). Časté jsou po epinefrinu ztráta chuti k jídlu, nauzea nebo zvracení (postihují méně
než 1 z 10, ale ne více než 1z 100 lidí).
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK VICKS SYMPTOMED COMPLETE CITRÓN UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené
na sáčku a krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
Co přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón obsahuje
Jeden sáček tohoto přípravku obsahuje jednotlivou dávku, složenou z léčivých látek: 500 mg
paracetamolu, 200 mg guajfenesinu a 10 mg fenylefrin-hydrochloridu.
Pomocnými látkami jsou: sacharosa, kyselina citronová, kyselina vinná, natrium-cyklamát, natriumcitrát,
aspartam (E951), draselná sůl acesulfamu, mentholové aroma v prášku, citronové aroma,
citronové aroma v prášku, chinolinová žluť (E104). Viz konec oddílu 2.
Jak přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón vypadá a co obsahuje toto balení
Vicks SymptoMed Complete citrón je bělavý prášek, který je balen do laminovaných sáčků, vložených
do krabičky. Přípravek je dostupný v krabičkách s 5 nebo 10 sáčky.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
Procter & Gamble GmbH,
Sulzbacher Strasse 40-50
D-65824
Schwalbach am Taunus
Německo
Výrobce
Wrafton Laboratories Limited
Braunton,
Devon,
EX33 2DL
Velká Británie.
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 4.8.2010

VICKS SYMPTOMED COMPLETE CITRÓN POR PLV SOL 10
PARALEN GRIP horký nápoj CITRÓN sáčky 12
registrovaný léčivý přípravek
Ověření internetových stránek a lékárny:
SUKL
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Hlášení nežádoucích účinků Informační povinnosti o EET
© Česká lékárna Holding a.s. Všechna práva vyhrazena. v2

info  Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.