800 200 205 Po–Pá od 08:00 do 15:00 info@docsimon.cz
0,00 Kč
měna
0

THYMOMEL sirup 100ml

50023231

Registrovaný léčivý přípravek více o legislativěinfo

THYMOMEL sirup 100ml
Do košíku

Aplikační forma: sirupy a suspenze pro vnitřní použití

Indikační skupina: expektorancia, mukolytika

Účinná látka: Thymi extractum fluidum 4,1666 g, Serpylli extractum fluidum 4,1666, Plantaginis extractum fluidum4,1666 g ve 100 ml

Těhotenství a kojení: Pro nedostatek údajů o užívání přípravku těhotnými a kojícími ženami není doporučeno užívat přípravek během těhotenství a kojení.

Expediční minimum: Sirup obsahuje výtažky z tymiánu, mateřídoušky, jitrocele med a používá se k usnadnění vykašlávání při nachlazení především u dětí. Bez porady s lékařem mohou přípravek užívat děti od 4 let, mladiství a dospělí. Děti od 1 roku do 4 let mohou přípravek užívat pouze na doporučení lékaře.

Doporučené dávkování: Děti od 1 roku do 4 let: 1/2 kávové lžičky (1 kávová lžička = 5 ml) 3krát denně po jídle (pro možnost nechutenství). Dětem v této věkové kategorii podávejte přípravek pouze na doporučení lékaře. Děti od 4 do 12 let: 1-2 kávové lžičky (1 kávová lžička = 5 ml) 3krát denně po jídle (pro možnost nechutenství). Mladiství od 12 let, dospělí a starší pacienti: 1 polévková lžíce (1 polévková lžíce = 15 ml) maximálně 4 krát denně. Bez porady s lékařem užívejte přípravek nejdéle 10 dní. Pokud se příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů u dospělých nebo do 3 dnů u dětí, vyhledejte lékaře.

EAN: 8594737048210

Výrobce: Ivax Pharmaceuticals s.r.o., Opava, Česká republika, www.ivax-cz.com

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK. POUŽITÍ LÉKŮ KONZULTUJTE S LÉKAŘEM NEBO LÉKÁRNÍKEM.

Parametry
SUKL názevTHYMOMEL SIR 100ML
SUKL kód0045339

Příbalové informace
Rozbalit

 

94/419/69-C
VP
V11

THYMOMEL

 

sirup

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Thymomel musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů u dospělých nebo do 3 dnů u dětí, musíte se poradit s lékařem.
  • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.Co je Thymomel a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Thymomel používat

3.Jak se Thymomel používá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak Thymomel uchovávat

6.Další informace

 

1. CO JE THYMOMEL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

 

Tento tradiční rostlinný léčivý přípravek obsahuje výtažky z tymiánu, mateřídoušky, jitrocele a med a používá se k usnadnění vykašlávání při nachlazení.
Bez porady s lékařem mohou přípravek užívat děti od 4 let, mladiství a dospělí.
Děti od 1 roku do 4 let mohou přípravek užívat pouze na doporučení lékaře.
Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE THYMOMEL POUŽÍVAT

 

Nepoužívejte Thymomel

 

  • Jestliže jste přecitlivělý(á) na mateřídoušku, tymián, jitrocel nebo na kteroukoliv další složku přípravku Thymomel.
  • Jestliže jste přecitlivělý(á) na některou rostlinu z čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae).
  • Nepodávejte dětem do 1 roku.

 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Thymomel je zapotřebí

 

  • Při podání přípravku dětem od 1 do 4 let. Děti této věkové kategorie mohou být léčeni tímto přípravkem pouze na doporučení lékaře a pod jeho dohledem.
  • Jestliže trpíte nesnášenlivostí některého z cukrů. Dříve než začnete užívat tento přípravek, poraďte se se svým lékařem.
  • Jestliže pociťujete dušnost, máte horečku, vykašláváte hnisavé hleny nebo trpíte kašlem déle než 1 týden. Kontaktujte lékaře.

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

 

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Žádné interakce nejsou dosud známy.

 

Těhotenství a kojení

 

Pro nedostatek údajů o užívání přípravku těhotnými a kojícími ženami není doporučeno užívat přípravek během těhotenství a kojení.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

 

Nejsou k dispozici údaje o možném ovlivnění schopnosti řídit motorová vozidla či obsluhovat stroje. Kvůli obsahu alkoholu může přípravek negativně ovlivnit schopnost vykonávat tyto činnosti asi 5 minut po podání doporučené dávky (15 ml)

 

Důležité informace o některých složkách přípravku Thymomel

 

Přípravek obsahuje sacharosu. Pokud trpíte nesnášenlivostí některého z cukrů, informujte svého lékaře dříve než začnete přípravek užívat.

Tento přípravek obsahuje 3,4% obj. ethanolu. Při užití podle doporučeného dávkování obsahuje jedna kávová lžička (5 ml) do 0,14 g ethanolu, což odpovídá 3,4 ml piva (5% obj. ethanolu) a 1,4 ml vína (12% obj. ethanolu), jedna polévková lžíce (15 ml) do 0,41 g ethanolu, což odpovídá 10,2 ml piva (5% obj. ethanolu) a 4,3 ml vína (12% obj. ethanolu). Vzhledem k obsahu ethanolu může být přípravek škodlivý pro pacienty trpící alkoholismem a dále je nutno tuto skutečnost vzít v úvahu u těhotných a kojících žen, dětí a vysoce rizikových skupin, jako jsou pacienti s jaterním onemocněním, onemocněním mozku či epilepsií.

 

3. JAK SE THYMOMEL POUŽÍVÁ

 

Vždy užívejte přípravek Thymomel přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař neurčí jinak, obvykle se podává:

Dětem od 1 roku do 4 let: 1/2 kávové lžičky (1 kávová lžička = 5 ml) 3krát denně po jídle (pro možnost nechutenství). Dětem v této věkové kategorii podávejte přípravek pouze na doporučení lékaře.

Dětem od 4 do 12 let: 1-2 kávové lžičky (1 kávová lžička = 5 ml) 3krát denně po jídle (pro možnost nechutenství).

Mladistvým od 12 let, dospělým a starším pacientům: 1 polévková lžíce (1 polévková lžíce = 15 ml) maximálně 4 krát denně.

Délka podávání:
Bez porady s lékařem užívejte přípravek nejdéle 10 dní. Pokud se příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů u dospělých nebo do 3 dnů u dětí, vyhledejte lékaře.

 

Jestliže jste použil(a) více přípravku Thymomel, než jste měl(a)

 

Při předávkování se poraďte se svým lékařem či lékárníkem.

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít Thymomel

 

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

Podobně jako všechny léky, může mít i Thymomel nežádoucí účinky. Při doporučeném dávkování je však přípravek dobře snášen. Přípravek obsahuje extrakt tymiánu, u něhož byly pozorovány hypersenzitivní (alergické) reakce a zažívací obtíže. Frekvence výskytu není známa.
Jestliže zaznamenáte při užívání přípravku Thymomel jakýkoliv nežádoucí účinek, oznamte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.
Při přetrvání příznaků nebo při výskytu nežádoucích příznaků neuvedených v příbalové informaci, se poraďte se svým lékařem.

 

5. JAK THYMOMEL UCHOVÁVAT

 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 

6. DALŠÍ INFORMACE

 

Co Thymomel obsahuje

 

Léčivé látky jsou Thymi extractum fluidum 4,1666 g, Serpylli extractum fluidum 4,1666, Plantaginis extractum fluidum 4,1666 g ve 100 ml.

Pomocnými látkami jsou sacharosa, propylparaben, natrium-benzoát, čištěný med a čištěná voda.

 

Jak Thymomel vypadá a co obsahuje toto balení

 

Hnědý sirup tymiánové vůně. Časem vzniká jemná usazenina, která není na závadu účinnosti přípravku.
Velikost balení: 100 ml, 250 ml.

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

 

Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, č.p. 305, PSČ 74770 Opava, Komárov, Česká republika

Datum poslední revize textu: 29.6.2011.

logo TEVA

 

datum zpracování

29.6.2011 (č.j. 177866/2010)

 

 

THYMOMEL por sir 1x100ml
Megafyt dětský čaj PRŮDUŠKY 20x 2g
Megafyt dětský čaj PRŮDUŠKY 20x 2g
čaj
Ověření internetových stránek a lékárny:
SUKL
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Hlášení nežádoucích účinků Informační povinnosti o EET
© Česká lékárna Holding a.s. Všechna práva vyhrazena. v2

info  Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.