800 200 205 Po–Pá od 07:30 do 16:30 [email protected]
0,00 Kč
měna
0

TERBISTAD 1% krém 15g

50023120

Registrovaný léčivý přípravek více o legislativěinfo

TERBISTAD 1% krém 15g
TERBISTAD 1% krém 15g
115 Kč
Cena včetně DPH

Aplikační forma: masti, krémy, gely, pasty

Indikační skupina: antimykotika
dermatologika

Účinná látka: Terbinafini hydrochloridum 10mg v 1g krému.

Těhotenství a kojení: Nesmíte požívat přípravek Terbistad 1% krém pokud jste těhotná nebo těhotenství plánujete. Pokud otěhotníte během požívání přípravku, informujte o tom svého lékaře. Protože terbinafin přechází do mateřského mléka, nesmíte přípravek Terbistad 1% krém během kojení používat.

Expediční minimum: Terbistad 1% krém patří do skupiny antifungálních přípravků. Tento přípravek se užívá k léčbě houbovitých a kvasinkových infekcí kůže. Terbistad 1 % krém je účinný proti určitým druhům kvasinek a kožních houbových onemocnění, z nichž je nejznámější atletická noha (tinea pedis). Příznaky, které lze zahrnout pod označení atletická noha, jsou svědění, zarudnutí a odlupování kůže mezi prsty u nohou a na chodidlech. Někdy se také objevují trhliny (zejména mezi prsty u nohou) a mohou vzniknout i mokvající puchýře. Atletická noha obvykle vydává nepříjemný zápach. Candida je druhem kvasinek, který může za určitých okolností způsobovat infekci kůže. Kožní abnormality se často nacházejí v teplých, vlhkých místech, jako jsou slabiny nebo pod prsy. Symptomy zahrnují svědění, zčervenání a odlupování.

Doporučené dávkování: Atletická noha (tinea pedis): jednou denně po dobu 1 týdne. Kožní kandidóza (onemocnění způsobené kvasinkami): jednou denně po dobu 1 až 2 týdnů. Zkušenosti s podáváním přípravku Terbistad 1% krém na kůži u dětí mladších 12 let jsou omezené, použití tohoto léčivého přípravku v této věkové skupině se proto nedoporučuje.

EAN: 4011548006504

Výrobce: Stada Arzneimittel AG, Bad Vilbel, Německo, www.stada-pharma.cz

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK. POUŽITÍ LÉKŮ KONZULTUJTE S LÉKAŘEM NEBO LÉKÁRNÍKEM.

Parametry
SUKL názevTERBISTAD 1% KRÉM 10MG/G CRM 1X15G
SUKL kód0101979

Příbalové informace
Rozbalit

 

 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

 

Terbistad 1% krém

Terbinafini hydrochloridum

 

 


Přečtěte si, prosím, pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Terbistad 1% krém musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

·                    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

·                    Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace či radu.

·                    Pokud se vaše příznaky zhorší nebo nezlepší po 7 nebo 14 dnech, musíte se poradit s lékařem.

·                    Pokud se kterýkoli z těchto nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

 

V této příbalové informaci naleznete:

1. Co je přípravek Terbistad 1% krém a k čemu se používá.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Terbistad 1% krém používat.

3. Jak se přípravek Terbistad 1% krém používá.

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Terbistad 1% krém uchovávat.

6. Další informace

 

1. CO JE PŘÍPRAVEK TERBISTAD 1% KRÉM A K ČEMU SE POUŽÍVÁ.

 

Terbistad 1% krém patří do skupiny antifungálních přípravků. Tento přípravek se užívá k léčbě houbovitých a kvasinkových infekcí kůže. Terbistad 1 % krém je účinný proti určitým

druhům kvasinek a kožních houbových onemocnění, z nichž je nejznámější atletická noha(tinea pedis). Viz rovněž bod  3. „Jak se přípravek Terbistad 1% krém používá“, kde naleznete více informací o dalších houbových infekcích.

 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK TERBISTAD 1% KRÉM POUŽÍVAT

 

Nepoužívejte přípravek Terbistad 1% krém

·                    jestliže jste alergický/á (přecitlivělý(á) na terbinafin nebo na kteroukoliv další složku přípravku Terbistad 1% krém. (Viz „Pomocné látky“). Můžete pozorovat známky přecitlivělosti, například červené skvrny a boule na kůži či svědění.

 

 

Zvláštní opatrnost při užívání přípravku Terbistad 1% krém

·                    Používejte přípravek Terbistad 1% krém pouze zevně. Přípravek nesmí přijít do styku s očima.

·                    u dětí mladších 12 let. 

 

Zeptejte se svého lékaře, pokud se vás shora uvedená varování týkají nebo tomu tak bylo v minulosti.

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Neexistují žádné důkazy o tom, že Terbistad 1% krém má účinek na jiné přípravky.

 

Prosím, informujte svého lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

 

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Nesmíte požívat přípravek Terbistad 1% krém pokud jste těhotná nebo těhotenství plánujete. Pokud otěhotníte během požívání přípravku, informujte o tom svého lékaře.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem před užitím jakéhokoliv léku.

 

Kojení

Protože terbinafin přechází do mateřského mléka, nesmíte přípravek Terbistad 1% krém během kojení používat.Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem před užitím jakéhokoliv léku.

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyly provedeny žádné studie vlivu přípravku na řízení a ovládání strojů.

 

 

Důležité informace o některých složkách přípravku

Terbistad 1% krém obsahuje pomocné látky cetylalkohol a stearylalkohol, které mohou způsobovat místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).

 

3. JAK SE PŘÍPRAVEK TERBISTAD 1% KRÉM POUŽÍVÁ

 

Způsob použití: na kůži

 

Otvor tuby je opatřen hliníkovým uzávěrem. Uzávěr můžete prolomit obráceným vrškem tuby tím, že na něj vyvinete lehký tlak. Před použitím krému musí být pokožka pečlivě omytá a vysušená.

Naneste tenkou vrstvu krému na zanícenou pokožku a menší množství i okolo. Krém jemně vetřete do pokožky. V případě, že se zánět nachází v kožním záhybu (pod prsy, mezi prsty na noze či ruce, ve slabinách nebo mezi hýžděmi) lze kůži pokrýt sterilní gázou, zejména na noc. Po vetření si omyjte ruce, pokud nejde o léčbu vašich rukou.

 

Dospělí a dospívající (nad 12 let) 

Trvání a častost léčby

    •   Atletická noha (tinea pedis): jednou denně po dobu 1 týdne

Příznaky, které lze zahrnout pod označení atletická noha, jsou svědění, zarudnutí a odlupování kůže mezi prsty u nohou a na chodidlech. Někdy se také objevují trhliny (zejména mezi prsty u nohou) a mohou vzniknout i mokvající puchýře. Atletická noha obvykle vydává nepříjemný zápach.

    •  Ostatní dermatofytózy  (tinea corporis  a cruris ): jednou denně po dobu 1 týdne

 tinea je tvořena  pomalu rostoucími, svědivými, červenými a odlupujícími se skvrnami kruhového tvaru, které se mohou rozšířit po celém těle.

    • Kožní  kandidóza (onemocnění způsobené kvasinkami): jednou denně po dobu 1 až 2 týdnů

Candida je druhem kvasinek, který může za určitých okolností způsobovat infekci kůže.  Kožní abnormality se často nacházejí v teplých, vlhkých místech, jako jsou slabiny nebo pod prsy.  Symptomy zahrnují svědění, zčervenání a odlupování.

    •  Pityriáza (Pityriasis versicolor): jednou až dvakrát denně po dobu 2 týdnů

 

 

Kvasinkou, která způsobuje pityriasis  versicolor, je Malassezia furfur. U této kvasinky se infekce vyskytuje na ramenou, v horní části trupu a horních částech paží . Příznaky zahrnují slabé svědění  a skvrny se slabým  odlupováním.  U silně opálených lidí jsou skvrny obvykle světlejší než zbývající pokožka, zatímco u lidí, kteří byli působení slunce vystaveni málo nebo vůbec, jsou skvrny obvykle světle hnědé.

 

Zlepšení příznaků obvykle nastává po několika dnech. Nepravidelné používání nebo předčasné zastavení používání krému zvyšuje riziko opakovaného výskytu příznaků. Jestliže se po 1 až 2 týdnech neobjeví žádné zlepšení, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.

 

Starší pacienti:

Nejsou žádné důkazy o tom, že starší pacienti vyžadují odlišné dávkování nebo trpí jinými nežádoucími účinky než mladší pacienti.

 

Děti:

Zkušenosti s podáváním přípravku Terbistad 1% krém na kůži u dětí mladších 12 let jsou omezené, použití tohoto léčivého přípravku v této věkové skupině se proto nedoporučuje.

 

 

Jestliže jste použil(a) více přípravku TERBISTAD 1% KRÉM, než jste měl(a):

Pokud jste použili příliš velké množství přípravku Terbistad 1% krém, nezpůsobí to žádnou újmu, ale v případě nejistoty se obraťte na svého lékárníka.

Pokud někdo, např. dítě, polkne krém, mohou se vyskytnout stejné nežádoucí účinky jako při předávkování terbinafinem v tabletách (např. bolest hlavy, nevolnost, bolest břicha a závratě). V tomto případě informujte lékaře.

 

V případě kontaktu krému s okem, oko vypláchněte pod tekoucí vodou.

 

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek TERBISTAD 1% KRÉM:

Pokračujte v léčbě bez toho, že byste nanášeli přípravek Terbistad 1% krém vícekrát nebo jej použili ve větším množství než obvykle.

 

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek TERBISTAD 1% KRÉM.

Jestliže jste náhle přestal(a) používat přípravek Terbistad 1% krém, původní příznaky se mohou objevit znovu.

.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 

 

 

 

 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek TERBISTAD 1% KRÉM nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

 

V místě aplikace se může objevit zčervenání, kožní vyrážka, svědění nebo pocit brnění.

Vzácně se vyskytly alergické reakce projevující se jako svědění, vyrážka, puchýřková vyrážka a kopřivka.

 

Jestliže silně trpíte uvedenými nežádoucími účinky, je vhodné se obrátit na svého lékaře.

 

Pokud se kterýkoli z těchto nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

5. JAK PŘÍPRAVEK TERBISTAD 1% KRÉM UCHOVÁVAT

Uchovávejte přípravek Terbistad 1% krém mimo dosah a dohled dětí.

 

Nepoužívejte přípravek Terbistad 1% krém po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na skládačce a tubě. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

 

Uchovávejte v původním obalu. Chraňte před mrazem.

Po použití tubu dobře uzavřete.

Po prvním otevření je použitelnost přípravku 3 měsíce.

 

6. DALŠÍ INFORMACE

 

Co přípravek Terbistad 1% krém obsahuje

1 g krému obsahuje 10 mg terbinafini hydrochloridum

Pomocnými látkami jsou hydroxid sodný (E524), benzylalkohol, sorbitan-stearát (E491), cetyl-palmitát, cetylalkohol, cetylstearylalkohol, polysorbát 60 (E435), izopropyl-myristát,  čištěná voda.

 

Jak přípravek Terbistad 1% krém vypadá a co obsahuje toto balení

 

Přípravek Terbistad 1% krém je bílý až téměř bílý krém.

Obsah hliníkové tuby s polyetylénovým závitovým (šroubovacím) uzávěrem je 7,5, 15 a 30 gramů.

 

Držitel rozhodnutí o registraci

Stada Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vibel

Německo

 

Výrobce

Stada Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vibel

Německo

 

Gedeon Richter Ltd.

Gyömrői út 19-21

1103 Budapešť

Maďarsko

 

Centrafarm Services B.V.

Neuwe Donk 9

NL-4879 Etten-Leur

Nizozemsko

 

Stada Arzneimittel GmbH

Muthgasse 36/2

A-1190 Vídeň

Rakousko

 

 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

13.9.2006

 

TERBISTAD 1% KRÉM DRM CRM 1X15GM
CLOTRIMAZOL AL krém 20g 1%
registrovaný léčivý přípravek
CLOTRIMAZOL AL spray (sprej) 30ml 1%
registrovaný léčivý přípravek
LAMISIL krém 15g  1%
registrovaný léčivý přípravek
Ověření internetových stránek a lékárny:
SUKL
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Hlášení nežádoucích účinků Informační povinnosti o EET
© Česká lékárna Holding a.s. Všechna práva vyhrazena. v2

info  Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.