800 200 205 Po–Pá od 08:00 do 15:00 info@docsimon.cz
0,00 Kč
měna
0

Tbl. MAGNESII LACTICI tbl 50x 0.5g

50022995

Registrovaný léčivý přípravek více o legislativěinfo

Tbl. MAGNESII LACTICI tbl   50x 0.5g
Do košíku

Aplikační forma: tablety, tobolky

Indikační skupina: minerální látky

Účinná látka: Magnesii lactas dihydricus (mléčnan hořečnatý) 0,500 g

Těhotenství a kojení: Podávání přípravku ve třetím trimestru těhotenství může vyvolat snížení svalového tonu novorozence.

Expediční minimum: Přípravek doplňuje sníženou hladinu hořčíku v období zvýšené potřeby jako je těhotenství, kojení, menopauza, nebo stres a únava. Poskytuje úlevu od křečí dolních končetin a kolem páteře. Magnesii lactici 0,5 tbl. Medicamenta obsahuje čistý organický hořčík bez dalších příměsí, a je proto vhodný pro těhotné a kojící. Je ve formě laktátu pro lepší vstřebávání.

Doporučené dávkování: Dospělí: při preventivním podávání obvykle 2 – 3 tablety denně. V indikaci léčby hypomagnezémie (snížená hladina hořčíku v organismu) 6 tablet denně. V ostatních indikacích včetně substituční terapie (způsob léčby, při kterém se určitá látka nahrazuje) 4 tablety denně. Děti nad 6 let:1-2 tablety denně.

EAN: 8595112650714 8595112600016 8595112650011

Výrobce: Medicamenta Vysoké Mýto a.s., Vysoké Mýto, Česká republika

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK. POUŽITÍ LÉKŮ KONZULTUJTE S LÉKAŘEM NEBO LÉKÁRNÍKEM.

Parametry
SUKL názevMAGNESII LACTICI 0,5 TBL. MEDICAMENTA 0,5G TBL NOB 50
SUKL kód0086393

Příbalové informace
Rozbalit

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Magnesii lactici 0,5 tbl. Medicamenta

tablety

(Magnesii lactas dihydricus)


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Magnesii lactici

0,5 tbl musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si

všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


V příbalové informaci naleznete:

1. Co je přípravek Magnesii lactici 0,5 tbl a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Magnesii lactici 0,5 tbl užívat

3. Jak se přípravek Magnesii lactici 0,5 tbl užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek Magnesii lactici 0,5 tbl uchovávat

6. Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK MAGNESII LACTICI 0,5 TBL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Patří do skupiny magnesiových přípravků, doplňuje sníženou hladinu hořčíku v organismu.

Magnesii lactici 0,5 tbl se používá k prevenci vzniku nedostatku hořčíku, který může

provázet řadu onemocnění: cukrovku, virové záněty jater (hepatitidy), poruchy jaterních

funkcí při alkoholismu, poruchy jaterních funkcí, provázející některá jiná onemocnění.

Na doporučení lékaře lze přípravek Magnesii lactici 0,5 tbl užívat k doplňkové léčbě chorob

oběhového systému a srdce (vysoký krevní tlak, stavy po infarktu myokardu, angina pectoris,

nežádoucí účinky vysokých dávek digitalisových srdečních glykosidů, některé poruchy

srdečního rytmu). Dále může být přípravek Magnesii lactici 0,5 tbl doporučen lékařem

k užívání při nedostatku hořčíku v organismu v důsledku jednostranné výživy – diety, nebo

při současné léčbě léky, které k nedostatku hořčíku v organismu vedou (např. hormonální

antikoncepční přípravky, některé močopudné a projímavé léky). Na doporučení lékaře je

přípravek Magnesii lactici 0,5 tbl vhodný k prevenci premenstruálních tenzí, k tlumení

migrenózních stavů a jako součást léčby chronických zánětlivých střevních onemocnění.

Přípravek mohou užívat dospělí, děti nad 6 let věku, mladiství a těhotné i kojící ženy. Těhotné

a kojící ženy a děti užívají přípravek při laboratorně prokázaném nedostatku hořčíku

v organismu.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE MAGNESII

LACTICI 0,5 TBL UŽÍVAT

Neužívejte Magnesii lactici 0,5 tbl

- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku

přípravku Magnesii lactici 0,5 tbl

- při zvýšené hladině hořčíku v organizmu (při hypermagnezémii)

- při těžké nedostatečné funkci ledvin

- při myasthenii gravis (onemocnění projevující se výraznou svalovou slabostí).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Magnesii lactici 0,5 tbl je zapotřebí

- Při jakýchkoli poruchách funkce ledvin (mohou se projevit častějším močením, otoky

dolních končetin) lze přípravek užívat pouze na doporučení lékaře a v jím předepsaných

dávkách.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste

užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Přípravky obsahující digoxin, dexamethason, nitrofurantoin, paracetamol, salicylany, fosfor,

vápník a železo, snižují schopnost vstřebávání hořčíku ve střevě. Hořčík zpomaluje

vstřebávání tetracyklinů. Při současné léčbě uvedenými léky je proto nutno podávat přípravek

s hořčíkem nejméně ve tříhodinovém odstupu.

Užívání přípravku Magnesii lactici 0,5 tbl s jídlem a pitím

Dospělí i děti užívají přípravek po jídle, polykají doporučenou dávku vcelku a zapíjejí

dostatečným množstvím tekutiny.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Potřeba hořčíku stoupá se stupněm těhotenství, proto je přípravek indikován rovněž u

těhotných žen při nespavosti, bolestivých stazích dělohy a bolestech kosterního svalstva. O

použití přípravku v těhotenství rozhodne lékař.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Magnesii lactici 0,5 tbl nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje

Důležité informace o některých složkách přípravku Magnesii lactici 0,5 tbl

Přípravek Magnesii lactici 0,5 tbl obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl,

že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek

užívat.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK MAGNESII LACTICI 0,5 TBL UŽÍVÁ

Přípravek mohou užívat dospělí, děti nad 6 let věku, mladiství a těhotné i kojící ženy. Těhotné

a kojící ženy a děti užívají přípravek při laboratorně prokázaném nedostatku hořčíku

v organismu.

Dětem nepodávejte další přípravky obsahující minerály.

Dospělí bez porady s lékařem užívají přípravek při preventivním podávání 7 – 10 dnů.

Pokud hodláte přípravek užívat preventivně, měl(-a) byste se nejpozději po týdnu o dalším

užívání poradit s Vaším lékařem.

Pokud užíváte přípravek na doporučení lékaře, určí dávkování i délku léčby lékař.

Obvyklá dávka přípravku je

Dospělí:

při preventivním podávání obvykle 2 – 3 tablety denně.

- v indikaci léčby hypomagnezémie (snížená hladina hořčíku v organismu) 6 tablet denně.

- v ostatních indikacích včetně substituční terapie (způsob léčby, při kterém se určitá

látka nahrazuje) 4 tablety denně.

Děti nad 6 let:1-2 tablety denně.

Dospělí i děti polykají doporučenou dávku vcelku a zapíjejí dostatečným množstvím tekutiny.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Magnesii lactici 0,5 tbl, než jste měl(a)

Předávkování hořčíkem je při normální činnosti ledvin vyloučeno. Pokud se u osoby

s poruchou funkce ledvin po požití nadměrného nebo neznámého (náhodné požití dítětem)

množství přípravku dostaví nevolnost, zvracení, pokles krevního tlaku a celkový útlum,

poraďte se s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Magnesii lactici 0,5 tbl

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře

nebo lékárníka.

 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Magnesii lactici 0,5 tbl nežádoucí účinky,

které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek je obvykle dobře snášen. Ojediněle mohou být pozorovány potíže ze strany

trávicího traktu jako průjem nebo bolesti břicha. Při překročení doporučených denních dávek

může být pozorována svalová ochablost, výrazný pocit únavy, ospalost, zvýšené pocení,

poruchy srdečního rytmu. Při poruchách ledvinných funkcí může nastat nadměrné hromadění

hořčíku v organismu s projevy dýchacích poruch a s ostatními projevy popsanými při

překročení doporučených denních dávek. Podávání přípravku ve vyšších dávkách ve třetím

trimestru těhotenství může vyvolat ochablost svalů novorozence.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,

sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

5. JAK PŘÍPRAVEK MAGNESII LACTICI 0,5 TBL UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

Přípravek Magnesii lactici 0,5 tbl nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na

krabičce a blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se

svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření

pomáhají chránit životní prostředí.

 

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Magnesii lactici 0,5 tbl obsahuje

Léčivou látkou je magnesii lactas dihydricus (dihydrát magnesium-laktátu) 0,500 g v 1 tabletě.

Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, bramborový škrob, želatina, mastek,

magnesium-stearát a sodná sůl kroskarmelosy.

Jak přípravek Magnesii lactici 0,5 tbl vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé kulaté ploché tablety o průměru asi 13 mm, v blistrech po 10 tabletách. Jedno balení

obsahuje 2 blistry v papírové krabičce tj. 20 tablet nebo 5 blistrů v papírové krabičce, tj. 50

tablet nebo 10 blistrů v papírové krabičce, tj. 100 tablet

nebo l 000 tablet v PE sáčku a plechové krabičce.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika

Výrobce:

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 s místem propouštění

Fibichova 143, 566 17 Vysoké Mýto, Česká republika

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o

registraci:

Česká republika

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Hvězdova 1716/2b

140 78 Praha 4

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 10.8.2011

Podrobné informace o tomto léku jsou dostupné na internetové stránce www.sukl.cz

TBL. MAGNESII LACTICI 0.5 MVM por tbl nob 50x0.5gm
MAGNE B6 tbl 50
MAGNE B6 tbl 50
registrovaný léčivý přípravek
MAGNESIUM PHARMAVIT tbl eff 20x 250mg
MAGNESIUM PHARMAVIT tbl eff 20x 250mg
registrovaný léčivý přípravek
Ověření internetových stránek a lékárny:
SUKL
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Hlášení nežádoucích účinků Informační povinnosti o EET
© Česká lékárna Holding a.s. Všechna práva vyhrazena. v2

info  Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.