800 200 205 Po–Pá od 08:00 do 15:00 info@docsimon.cz
0,00 Kč
měna
0

SANORIN kapky 10ml / 0.05%

50098641

Registrovaný léčivý přípravek více o legislativěinfo

SANORIN kapky 10ml / 0.05%
Do košíku

Aplikační forma: nosní přípravky (kapky, spreje, masti, krémy, gely)

Indikační skupina: otorinolaryngologika
sympatomimetika

Účinná látka: Naphazolini nitras 0,005 g (odpovídá 0,0038 g nafazolinu) v 10 ml

Těhotenství a kojení: Sanorin 0,5‰ je možno používat během těhotenství a kojení pouze na doporučení lékaře.

Expediční minimum: Sanorin 0,5‰ se používá jako nosní kapky k mírnění příznaků u akutní rýmy a zánětu vedlejších nosních dutin a zánětu středního ucha. Dále se podává na doporučení lékaře k opadnutí otoku sliznice při diagnostických zákrocích v nose. Sanorin 0,5‰ může být podáván dětem starším 2 let a mohou ho používat mladiství a dospělí.

Doporučené dávkování: Mladiství starší 15-ti let a dospělí si kapou 1 až 3 kapky přípravku. Dětem ve věku od 2 do 6 let se podává 1 – 2 kapky a dětem od 6 let a mladistvým do 15 let 2 kapky. Přípravek se vkapává do obou nosních dírek, a to několikrát denně (postačuje 3krát denně). Mezi jednotlivými dávkami musí být časový odstup nejméně 4 hodiny. Přípravek se užívá krátkodobě. Neměl by být užíván déle než po dobu 5 dní u dospělých, a ne déle než 3 dny u dětí. Pokud dojde k uvolnění nosního průduchu, může být léčba ukončena i dříve. Opakovaně se přípravek smí podat až po několikadenním přerušení terapie.

EAN: 8594183950013

Výrobce: Ivax Pharmaceuticals s.r.o., Opava, Česká republika, www.ivax-cz.com

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK. POUŽITÍ LÉKŮ KONZULTUJTE S LÉKAŘEM NEBO LÉKÁRNÍKEM.

Parametry
SUKL názevSANORIN 0,5 PM 0,5MG/ML NAS GTT SOL 1X10ML
SUKL kód0208646

Příbalové informace
Rozbalit

Příloha č. 1 k rozhodnutí o opravě rozhodnutí změny registrace sp.zn.sukls241169/2010

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Sanorin 0,5‰, nosní kapky, roztok
(naphazolini nitras)
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Sanorin 0,5‰ musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem.
 - Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je Sanorin 0,5‰ a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sanorin 0,5‰ používat
3. Jak se Sanorin 0,5‰ používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Sanorin 0,5‰ uchovávat
6. Obsah balení a další informace


 1. CO JE SANORIN 0,5‰ A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Sanorin 0,5‰ způsobuje zúžení zánětem rozšířených cév nosní sliznice, což vede ke zmenšení otoku sliznice a uvolnění hlenu z nosu, vedlejších nosních dutin a trubice spojující střední ucho a hltan (Eustachovy trubice). Tím je umožněno volné dýchání nosem. Léčebný účinek nastupuje zpravidla do 5 minut a přetrvává 4-6 hodin při aplikaci do nosu.
Sanorin 0,5‰ se používá jako nosní kapky k mírnění příznaků u akutní rýmy a zánětu vedlejších nosních dutin a zánětu středního ucha. Dále se podává na doporučení lékaře k opadnutí otoku sliznice při diagnostických zákrocích v nose.
Sanorin 0,5‰ může být podáván dětem starším 2 let a mohou ho používat mladiství a dospělí.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SANORIN 0,5‰ POUŽÍVAT
Nepoužívejte Sanorin 0,5‰:
- jestliže jste přecitlivělý(á) alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku Sanorinu
0,5‰. Nejčastějšími projevy přecitlivělosti jsou kožní vyrážka a svědění.

- jestliže trpíte suchým zánětem nosní sliznice (projevuje se pocitem sucha v nose a tvorbou strupů v okolí nosních průduchů).
Přípravek nesmí být podáván dětem do 2 let.
Upozornění a opatření:
Před použitím Sanorinu 0,5‰ se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:
- jestliže trpíte závažným onemocněním srdce a cév (srdeční nedostatečnost, vysoký krevní tlak)
- jestliže trpíte poruchou látkové přeměny (cukrovka, zvýšená činnost štítné žlázy)
- jestliže trpíte nádorem nadledvin (feochromocytom)
- jestliže trpíte průduškovým astmatem
- jestliže jste léčeni některými léky užívanými k léčbě depresí nebo Parkinsonovy choroby (inhibitory monoaminoxidázy), popř. jinými látkami, které mohou zvyšovat krevní tlak

Těhotenství, kojení a fertilita:
Sanorin 0,5‰ je možno používat během těhotenství a kojení pouze na doporučení lékaře.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
Další informace o některých složkách přípravku:
Přípravek obsahuje konzervační látku methylparaben, který může vyvolat alergickou reakci a to i opožděně (s odstupem několika hodin po aplikaci přípravku).
Další léčivé přípravky a Sanorin 0,5‰:
Při současném podávání Sanorinu 0,5‰ a některých léků užívaných k léčbě depresí nebo Parkinsonovy choroby (inhibitory monoaminoxidázy, tricyklická antidepresiva), může dojít ke zvýšení krevního tlaku.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
3. JAK SE SANORIN 0,5‰ POUŽÍVÁ
Pokud lékař neurčí jinak:
Mladiství starší 15-ti let a dospělí si kapou 1 až 3 kapky přípravku. Dětem ve věku od 2 do 6 let se podává 1 – 2 kapky a dětem od 6 let a mladistvým do 15 let 2 kapky. Přípravek se vkapává do obou nosních dírek, a to několikrát denně (postačuje 3krát denně). Mezi jednotlivými dávkami musí být časový odstup nejméně 4 hodiny. Přípravek se užívá krátkodobě. Neměl by být užíván déle než po dobu 5 dní u dospělých, a ne déle než 3 dny u dětí. Pokud dojde k uvolnění nosního průduchu, může být léčba ukončena i dříve. Opakovaně se přípravek smí podat až po několikadenním přerušení terapie.
Přípravek se vkapává do nosní dírky v mírném záklonu hlavy. Při vkapávání do levé nosní dírky je doporučeno hlavu pootočit doleva a při vkapávání do pravé nosní dírky je doporučeno hlavu pootočit doprava.
Při krvácení z přední části nosu lze zavést vatový tampónek smočený v přípravku.
Jestliže máte pocit, že účinek Sanorinu 0,5‰ je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Jestliže jste použil(a)více Sanorinu 0,5‰, než jste měl:
Při náhodném požití většího množství přípravku dítětem nebo dospělým okamžitě vyhledejte lékaře či lékárníka.
Jestliže jste zapomněl(a) použít Sanorin 0,5‰:
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY:
Podobně jako všechny léky, může mít i Sanorin 0,5‰ nežádoucí účinky. U zvláště citlivých pacientů se občas mohou vyskytnout mírné nežádoucí účinky jako pálení a suchost nosní sliznice. Ve zcela ojedinělých případech mohou být po odeznění účinku pozorovány silné pocity ucpaného nosu. Velmi vzácně (zejména při předávkování) se mohou dostavit celkové účinky v důsledku podráždění sympatického nervstva, jako je nervozita, zvýšené pocení, bolest hlavy, třes, zrychlení srdeční činnosti, bušení srdce a zvýšený krevní tlak. Dlouhodobé a časté používání Sanorinu 0,5‰ může vést k chronickému ucpávání nosu a vysychání sliznice.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
5. JAK SANORIN 0,5‰ UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Přípravek spotřebujte do 3 měsíců od jeho otevření, uchovávejte při teplotě do 250C.
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE
Co Sanorin 0,5‰ obsahuje
- Léčivou látkou je naphazolini nitras 0,005 g v 10 ml.
- Pomocné látky jsou kyselina boritá, edamin, methylparaben, čištěná voda.
Jak Sanorin 0,5‰ vypadá a co obsahuje toto balení
- nosní kapky, roztok
- Sanorin 0,5‰ je čirá, bezbarvá kapalina bez zápachu

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, č.p. 305, PSČ 747 70 Opava - Komárov, Česká republika
Tato příbalová informace byla naposledy revidována : 9.1.2013
 

Sanorin roztok 0.5PM liq.1x10ml
NASIVIN 0.05% nosní kapky 10ml (dospělý)
NASIVIN 0.05% nosní kapky 10ml (dospělý)
registrovaný léčivý přípravek
Ověření internetových stránek a lékárny:
SUKL
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Hlášení nežádoucích účinků Informační povinnosti o EET
© Česká lékárna Holding a.s. Všechna práva vyhrazena. v2

info  Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.