800 200 205 Po–Pá od 08:00 do 15:00 info@docsimon.cz
0,00 Kč
měna
0

Robitussin Expectorans na odkašlávání 100 mg/5 ml sirup 100 ml

50062376

Registrovaný léčivý přípravek více o legislativěinfo

Robitussin Expectorans na odkašlávání 100 mg/5 ml sirup 100 ml
Do košíku

Aplikační forma: sirupy a suspenze pro vnitřní použití

Indikační skupina: expektorancia, mukolytika

Účinná látka: Guaifenesinum 100 mg v 5 ml

Těhotenství a kojení: Během těhotenství může být Robitussin expectorans užíván pouze po poradě s lékařem, a to pouze po pečlivém zvážení poměru rizika ku přínosu. Nedoporučuje se používání Robitussinu expectoransu u kojících matek bez posouzení možného přínosu a rizika pro dítě. Je nutno pamatovat, že tento přípravek obsahuje 2,5% (V/V) alkoholu.

Expediční minimum: Robitussin expectorans na odkašlávání rozpouští a uvolňuje vazký hlen v průduškách a napomáhá odkašlávání. Bez porady s lékařem se přípravek Robitussin expectorans užívá k léčbě akutních onemocnění průdušek, která jsou doprovázena viskózním hlenem. Přípravek není určen pro děti do 2 let.

Doporučené dávkování: Dospělí a děti od 12 let, starší pacienti: 10 ml každé 4 hodiny. Děti 6-12 let: 5 ml každé 4 hodiny Děti 2-6 let: 2,5 ml každé 4 hodiny. Jestliže kašel přetrvává déle než 7 dní (3 dny u dětí), vrátí se nebo je doprovázen horečkou, vyrážkou či neustupující bolestí hlavy, přestaňte přípravek užívat a poraďte se s lékařem.

EAN: 9120036091139

Výrobce: Wyeth Pharmaceuticals, Havant, Velká Británie, www.pfizer.cz

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK. POUŽITÍ LÉKŮ KONZULTUJTE S LÉKAŘEM NEBO LÉKÁRNÍKEM.

Parametry
SUKL názevROBITUSSIN EXPECTORANS NA ODKAŠLÁVÁNÍ 100MG/5ML SIR 100ML
SUKL kód0172012

Příbalové informace
Rozbalit

ROBITUSSIN EXPECTORANS NA ODKAŠLÁVÁNÍ

Guaifenesinum 100 mg/5 ml

sirup

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Robitussin Expectorans musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů (u dětí do 3 dnů), musíte se poradit s lékařem.
  • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.Co je Robitussin Expectorans a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Robitussin Expectorans používat
3.Jak se Robitussin Expectorans používá
4.Možné nežádoucí účinky
5.Jak Robitussin Expectorans uchovávat
6.Další informace

1. CO JE ROBITUSSIN EXPECTORANS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Robitussin Expectorans je lék na odkašlávání, který pomáhá uvolnit hlen a zředit výměšky průdušek, takže kašel je produktivnější a dojde k uvolnění nahromaděného hlenu na hrudi.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ROBITUSSIN EXPECTORANS POUŽÍVAT

Nepoužívejte Robitussin Expectorans

  • Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku guaifenesin nebo na kteroukoliv složku přípravku.
  • Jestliže trpíte nemocí myasthenia gravis.
  • Nepoužívejte u dětí do 2 let.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Robitussin Expectorans je zapotřebí

Před použitím přípravku se poraďte s lékařem, jestliže máte chronický kašel, který se vyskytuje při kouření, nebo chronické onemocnění plic, jako je astma či emfyzém.
Jestliže kašel přetrvává déle než 7 dní (3 dny u dětí), vrátí se nebo je doprovázen horečkou, vyrážkou či neustupující bolestí hlavy, přestaňte přípravek užívat a poraďte se s lékařem.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepřekračujte doporučené dávkování.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Přípravek neužívejte současně s jinými léky proti kašli. Přípravek zvyšuje účinnost léků na uklidnění a na spaní a léků, které snižují svalové napětí.

Užívání přípravku Robitussin Expectorans s jídlem a pitím

Během léčby přípravkem Robitussin Expectorans nesmíte pít alkoholické nápoje a užívat léky obsahující alkohol.

Těhotenství a kojení

Požádejte lékaře o radu, dříve než použijete tento lék.

Těhotenství:
Konkrétní údaje o bezpečnosti guaifenesinu v těhotenství nejsou k dispozici. Proto je třeba poradit se s lékařem, který pečlivě posoudí možný přínos léčby a možná rizika.

Kojení:
Údaje o bezpečnosti guaifenesinu při kojení nejsou úplné. Není známo, zda se guaifenesin vylučuje do mateřského mléka nebo zda má škodlivé účinky pro kojené dítě. Proto se nedoporučuje jeho používání u kojících matek bez posouzení možného přínosu a rizika pro dítě.
Je nutno pamatovat, že tento přípravek obsahuje 2,5% (V/V) alkoholu.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Řidiči a osoby obsluhující stroje by měli mít na paměti, že tento přípravek obsahuje alkohol.

Důležité informace o některých složkách přípravku Robitussin Expectorans

  • Robitussin Expectorans obsahuje sorbitol a maltitol, které mohou být škodlivé pro osoby s nesnášenlivostí cukrů.
  • Tento přípravek obsahuje 2,5 V/V % etanolu (alkohol). Ten je škodlivý pro alkoholiky. Přítomnost alkoholu je třeba mít na paměti u těhotných a kojících žen, dětí a rizikových skupin, jako jsou pacienti s jaterním onemocněním či epilepsií.
  • Informace pro diabetiky: není pravděpodobné, že by sladidla obsažená v přípravku ovlivnila váš diabetes.

3. JAK SE ROBITUSSIN EXPECTORANS POUŽÍVÁ

Vždy užívejte Robitussin Expectorans přesně dle pokynů v příbalové informaci. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař neurčí jinak, dávkování je:
Dospělí a děti od 12 let, starší pacienti:
10 ml každé 4 hodiny.
Děti 6-12 let:
5 ml každé 4 hodiny
Děti 2-6 let:
2,5 ml každé 4 hodiny.

Před použitím se poraďte s lékařem.
Přípravek není určen pro děti do 2 let.
Nepřekračujte doporučené dávkování.
Nedoporučuje se užívat přípravek déle než 7 dní. Pokud se příznaky zhorší či nezlepší, poraďte se s lékařem.

Způsob použití
Přípravek se užívá ústy. Po odměření jednotlivé dávky přiloženou odměrkou sirup vypijte

Jestliže jste použila více přípravku Robitussin Expectorans, než jste měl/a

V případě předávkování nebo náhodného požití dítětem přestaňte přípravek používat a ihned vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl/a užít Robitussin Expectorans

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Robitussin Expectorans nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky guaifenesinu, léčivé látky přípravku, jsou vzácné, mohou se objevit následující nežádoucí účinky:
Vzácné
(vyskytují se u méně než 1 z 1000 pacientů, ale u více než 1 z 10000 pacientů) nevolnost, zvracení, přecitlivělost.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK ROBITUSSIN EXPECTORANS UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, chránit před mrazem.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Robitussin Expectorans nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nepoužívejte přípravek Robitussin Expectorans, pokud byla porušena krycí pečeť.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Robitussin Expectorans obsahuje

Léčivá látka je: guaifenesinum. 5 ml sirupu obsahuje 100 mg guaifenesinum.
Pomocné látky jsou:
glycerol (E422), sodná sůl karmelózy, natrium-benzoát (E211), karamel (E150), kyselina citrónová, ethanol 96% (V/V), levomenthol, roztok maltitolu (E965), višňové aróma, sorbitol 70% krystalizující (E420), natrium-cyklamát (E952), draselná sůl acesulfamu (E950), čištěná voda.

Jak přípravek Robitussin Expectorans vypadá a co obsahuje toto balení

Vzhled přípravku: tmavě červená tekutina s charakteristickou vůní a chutí višní.
Lahvička z hnědého skla, bílý pojistný uzávěr (PP/PE) s těsnící vložkou (PE), krabička, odměrka 10 ml (PP).
Velikost balení: 50 nebo 100 ml sirupu.

Držitel rozhodnutí o registraci

Pfizer Corporation Austria GmbH
Consumer Healthcare
Floridsdorfer Hauptstrasse 1
1210 Vídeň
Rakousko

Pro získání jakýchkoli informací o tomto přípravku se, prosím, obraťte na místní zastoupení držitele rozhodnutí o registraci:
Pfizer spol. s r.o.
Stroupežnického 17
150 00 Praha 5
+420283004111

Výrobce

Doppel Farmaceutici S.r.l.
Via Martiri delle Foibe 1
29016 Cortemaggiore (Piacenza)
Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 25.7.2011.

datum zpracování

25.7.2011 (č.j. 137784/2011)

datum aktualizace

2006/08/23/M
2009/03/25/X
2009/09/01/M
2010/07/28/M
2011/07/31/M

 

ROBITUSSIN EXPERCTORANS NA ODKAŠLÁVÁNÍ por sir 100ml/2gm
BROMHEXIN 8 KM kapky 20ml
BROMHEXIN 8 KM kapky 20ml
registrovaný léčivý přípravek
Průduškový balzám 50ml
Průduškový balzám 50ml
kosmetika
STODAL sirup 200ml
STODAL sirup 200ml
registrovaný léčivý přípravek
Ověření internetových stránek a lékárny:
SUKL
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Hlášení nežádoucích účinků Informační povinnosti o EET
© Česká lékárna Holding a.s. Všechna práva vyhrazena. v2

info  Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.