800 200 205 Po–Pá od 08:00 do 15:00 info@docsimon.cz
0,00 Kč
měna
0

Robitussin ANTITUSSICUM na suchý dráždivý kašel 7,5mg/5ml 100 ml

50062088

Registrovaný léčivý přípravek více o legislativěinfo

Robitussin ANTITUSSICUM na suchý dráždivý kašel 7,5mg/5ml 100 ml
Do košíku

Aplikační forma: sirupy a suspenze pro vnitřní použití

Indikační skupina: antitusika

Účinná látka: Dextromethorphani hydrobromidum monohydricum 7,5 mg v 5 ml

Těhotenství a kojení: Požádejte lékaře o radu, dříve než použijete tento lék.

Expediční minimum: Robitussin antitussicum na suchý dráždivý kašel se užívá ke zmírnění a potlačení suchého a dráždivého kašle. Přípravek Robitussin antitussicum mohou užívat dospělí, mladiství a děti od 6 let.

Doporučené dávkování: Dospělí a děti od 12 let: 7,5 ml každé 4 hodiny. Děti 6-12 let: 5 ml každé 4 hodiny. Přípravek není určen pro děti do 6 let. Nedoporučuje se užívat přípravek déle než 7 dní. Pokud se příznaky zhorší či nezlepší, poraďte se s lékařem.

EAN: 9120036091115

Výrobce: Wyeth Pharmaceuticals, Havant, Velká Británie, www.pfizer.cz

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK. POUŽITÍ LÉKŮ KONZULTUJTE S LÉKAŘEM NEBO LÉKÁRNÍKEM.

Parametry
SUKL názevROBITUSSIN ANTITUSSICUM NA SUCHÝ DRÁŽDIVÝ KAŠEL 7,5MG/5ML SIR 100ML
SUKL kód0172015

Příbalové informace
Rozbalit

ROBITUSSIN ANTITUSSICUM NA SUCHÝ DRÁŽDIVÝ KAŠEL

Dextromethorphani hydrobromidum monohydricum 7,5 mg/5 ml

sirup

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Robitussin Antitussicum musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů (u dětí do 3 dnů), musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékař nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.Co je Robitussin Antitussicum a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Robitussin Antitussicum používat
3.Jak se Robitussin Antitussicum používá
4.Možné nežádoucí účinky
5.Jak Robitussin Antitussicum uchovávat
6.Další informace

1. CO JE ROBITUSSIN ANTITUSSICUM A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Robitussin Antitussicum je lék proti kašli, který zmírňuje a tlumí suchý, neustupující kašel.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ROBITUSSIN ANTITUSSICUM POUŽÍVAT

Nepoužívejte Robitussin Antitussicum

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku dextrometorfan nebo na kteroukoliv složku přípravku;
 • jestliže užíváte inhibitor monoaminooxidázy (IMAO), což je lék na depresi, nebo jste léčbu IMAO ukončil/a před méně než 14 dny;
 • jestliže trpíte kašlem s nadměrnou tvorbou hlenu;
 • nepoužívejte u dětí do 6 let.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Robitussin Antitussicum je zapotřebí:

 • Před použitím přípravku se poraďte s lékařem, jestliže máte chronický kašel, který se vyskytuje při kouření, nebo chronické onemocnění plic, jako je astma či emfyzém.
 • Před použitím přípravku se poraďte s lékařem, jestliže trpíte dechovou nedostatečností nebo onemocněním jater.
 • Jestliže kašel přetrvává déle než 7 dní (3 dny u dětí), vrátí se nebo je doprovázen horečkou, vyrážkou či neustupující bolestí hlavy, přestaňte přípravek užívat a poraďte se s lékařem.
 • Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
 • Nepřekračujte doporučené dávkování.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Neužívejte tento přípravek, jestliže užíváte inhibitor monoaminooxidázy (IMAO), což je lék na depresi, nebo jste léčbu IMAO ukončil/a před méně než 14 dny.

Při souběžném podávání sedativ (zklidňujících léků) je možné zvýšení jejích účinku.

Přípravek Robitussin Antitussicum se nesmí používat současně s léky na odkašlávání.

Užívání přípravku Robitussin Antitussicum s jídlem a pitím

Během léčby přípravkem Robitussin Antitussicum nesmíte pít alkoholické nápoje a užívat léky obsahující alkohol.

Těhotenství a kojení

Požádejte lékaře o radu, dříve než použijete tento lék.

Těhotenství:
Dextrometorfan, léčivá látka přípravku Robitussin Antitussicum, byl používán velkým počtem těhotných žen a žen v plodném věku bez jakéhokoli prokázaného zvýšení výskytu vrozených vad a nebyly prokázány přímé ani nepřímé účinky na plod. Konkrétní údaje o použití v těhotenství nejsou k dispozici. Proto je třeba poradit se s lékařem, který pečlivě posoudí možný přínos léčby a možná rizika.

Kojení:
Není známo, zda se dextrometorfan vylučuje do mateřského mléka nebo zda má škodlivé účinky pro kojené dítě. Proto se nedoporučuje jeho používání u kojících matek bez posouzení možného přínosu a rizika pro dítě.

Je nutno pamatovat, že tento přípravek obsahuje 2,5% (v/v) alkoholu.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Robitussin Antitussicum může ovlivnit řízení či obsluhu strojů, neboť vyvolává ospalost a závratě.
Řidiči a osoby obsluhující stroje by měli mít na paměti, že tento přípravek obsahuje alkohol.

Důležité informace o některých složkách přípravku Robitussin Antitussicum

Robitussin Antitussicum obsahuje sorbitol a maltitol, které mohou být škodlivé pro osoby s nesnášenlivostí cukrů.

Tento přípravek obsahuje 2,5 v/v % etanolu (alkohol). Ten je škodlivý pro alkoholiky. Přítomnost alkoholu je třeba mít na paměti u těhotných a kojících žen, dětí a rizikových skupin, jako jsou pacienti s jaterním onemocněním či epilepsií.

Tento přípravek obsahuje amarant (E123), který může vyvolat alergické reakce.

Informace pro diabetiky: není pravděpodobné, že by sladidla obsažená v přípravku ovlivnila váš diabetes.

3. JAK SE ROBITUSSIN ANTITUSSICUM POUŽÍVÁ

Vždy užívejte Robitussin Antitussicum přesně dle pokynů v příbalové informaci. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař neurčí jinak, dávkování je:
Dospělí a děti od 12 let: 7,5 ml každé 4 hodiny.
Děti 6-12 let: 5 ml každé 4 hodiny.

Přípravek není určen pro děti do 6 let.
Nepřekračujte doporučené dávkování.
Nedoporučuje se užívat přípravek déle než 7 dní. Pokud se příznaky zhorší či nezlepší, poraďte se s lékařem.

Způsob použití
Přípravek se užívá ústy. Po odměření jednotlivé dávky přiloženou odměrkou sirup vypijte

Jestliže jste použila více přípravku Robitussin Antitussicum, než jste měl/a

V případě předávkování nebo náhodného požití dítětem přestaňte přípravek používat a vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl/a užít Robitussin Antitussicum

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Robitussin Antitussicum nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky dextrometorfanu, léčivé látky přípravku, jsou vzácné, mohou se objevit následující nežádoucí účinky:

Vzácné (vyskytují se u méně než 1 z 1000 pacientů, ale u více než 1 z 10000 pacientů)
přecitlivělost, nevolnost, zvracení závratě či ospalost.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK ROBITUSSIN ANTITUSSICUM UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, chránit před mrazem.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Robitussin Antitussicum nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte přípravek Robitussin Antitussicum, pokud byla porušena krycí pečeť.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Robitussin Antitussicum obsahuje

Léčivá látka je: Dextromethorphani hydrobromidum monohydricum. 5 ml sirupu obsahuje 7,5 mg dextromethorphani hydrobromidum monohydricum.

Pomocné látky jsou: glycerol (E422), sodná sůl karmelózy, natrium-benzoát (E211), dinatrium-edetát, roztok maltitolu (E965), ethanol 96% (V/V), kyselina citrónová, amarant (E123), karamel (E150), levomenthol, višňové aroma, sorbitol 70% krystalizující (E420) natrium-cyklamát (E952), draselná sůl acesulfamu (E950), čištěná voda.

Jak přípravek Robitussin Antitussicum vypadá a co obsahuje toto balení

Vzhled přípravku: čirá červená tekutina s charakteristickou vůní a chutí višní.

Lahvička z hnědého skla, bílý pojistný uzávěr (PP/PE) s těsnící vložkou (PE), krabička, odměrka 10 ml (PP).
Velikost balení: 50 nebo 100 ml sirupu.

Držitel rozhodnutí o registraci

Pfizer Corporation Austria GmbH
Consumer Healthcare
Floridsdorfer Hauptstrasse 1
1210 Vídeň
Rakousko

Pro získání jakýchkoli informací o tomto přípravku se, prosím, obraťte na místní zastoupení držitele rozhodnutí o registraci:
Pfizer spol. s r.o.
Stroupežnického 17
150 00 Praha 5
+420283004111

Výrobce

Doppel Farmacutici S.r.l.
Via Martini delle Foibe 1
29016 Cortemaggiore (Piacenza)
Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 25.7.2011.

datum zpracování

25.7.2011 (č.j. 137775/2011)

datum aktualizace

2006/08/16/M
2009/03/25/X
2009/08/31/M
2010/07/28/M
2011/07/31/M

 

ROBITUSSIN ANTIT. NA SUCHÝ KAŠEL por sir 100ml/150mg
SINECOD tbl 10x 50mg
SINECOD tbl 10x 50mg
registrovaný léčivý přípravek
STODAL sirup 200ml
STODAL sirup 200ml
registrovaný léčivý přípravek
Ověření internetových stránek a lékárny:
SUKL
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Hlášení nežádoucích účinků Informační povinnosti o EET
© Česká lékárna Holding a.s. Všechna práva vyhrazena. v2

info  Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.