800 200 205 Po–Pá od 08:00 do 15:00 info@docsimon.cz
0,00 Kč
měna
0

PROCTO-GLYVENOL čípky 10

50062467

Registrovaný léčivý přípravek více o legislativěinfo

PROCTO-GLYVENOL čípky 10
Do košíku

Aplikační forma: rektální přípravky (čípky, masti a krémy)

Indikační skupina: antihemoroidalia

Účinná látka: Tribenosidum 400 mg, Lidocaini hydrochloridum monohydricum 40 mg

Těhotenství a kojení: Přípravek Procto-Glyvenol se nesmí používat během prvních třech měsíců těhotenství. Přípravek Procto-Glyvenol se může používat po třetím měsíci těhotenství nebo pokud kojíte, nesmíte však překročit doporučené dávkování.

Expediční minimum: Procto-Glyvenol se používá pro místní léčbu vnějších a vnitřních hemoroidů. Hemoroidy jsou rozšířené žíly v oblasti konečníku, které způsobují místní bolest, píchání a svědění. První léčivá látka, tribenosid působí místně na příčiny zánětu v malých krevních cévách. Druhá léčivá látka, lidokain je místní anestetikum, které poskytuje okamžitou úlevu od svědění, píchání a bolesti způsobené hemoroidy.

Doporučené dávkování: Pokud jsou příznaky akutní: Dvakrát denně (jednou ráno a jednou večer) aplikujte jeden čípek. Pokud se potíže zmenšily: Jednou denně aplikujte jeden čípek. Nepřekračujte doporučené dávkování.

EAN: 8594002952907

Výrobce: Herbacos Recordati s.r.o., Pardubice, Česká republika

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK. POUŽITÍ LÉKŮ KONZULTUJTE S LÉKAŘEM NEBO LÉKÁRNÍKEM.

Parametry
SUKL názevPROCTO-GLYVENOL 400MG/40MG SUP 10
SUKL kód0180555

Příbalové informace
Rozbalit

C05AD01

PROCTO-GLYVENOL

 

čípky

 

(Tribenosidum, Lidocaini hydrochloridum monohydricum)

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
  • Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

V této příbalové informaci naleznete:

1.Co to je Procto-Glyvenol a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Procto-Glyvenol používat

3.Jak se Procto-Glyvenol používá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak Procto-Glyvenol uchovávat

6.Obsah balení a další informace
 

1. CO TO JE PROCTO-GLYVENOL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

 

Procto-Glyvenol se používá pro místní léčbu vnějších a vnitřních hemoroidů. Hemoroidy jsou rozšířené žíly v oblasti konečníku, které způsobují místní bolest, píchání a svědění.

První léčivá látka, tribenosid působí místně na příčiny zánětu v malých krevních cévách.

Druhá léčivá látka, lidokain je místní anestetikum, které poskytuje okamžitou úlevu od svědění, píchání a bolesti způsobené hemoroidy.

1 čípek (2 g) obsahuje 400 mg tribenosidu a 40 mg lidocainu.

 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PROCTO-GLYVENOL POUŽÍVAT

 

Nepoužívejte přípravek Procto-Glyvenol

 

  • jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 

Upozornění a opatření

 

V případě, že trpíte jaterním onemocněním, konzultujte použití přípravku Procto-Glyvenol s Vaším lékařem nebo lékárníkem.

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

 

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Není znám žádný problém při používání přípravku Procto-Glyvenol s ostatními léčivými přípravky.
Jestliže Vám lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již používáte Procto-Glyvenol.

 

Používání přípravku Procto-Glyvenol s jídlem a pitím

 

Procto-Glyvenol se používá nezávisle na době jídla.

 

Těhotenství a kojení:

 

Pokud jste těhotná nebo kojíte nebo plánujete otěhotnět, poraďte se před použitím tohoto přípravku s Vaším lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek Procto-Glyvenol se nesmí používat během prvních třech měsíců těhotenství.

Přípravek Procto-Glyvenol se může používat po třetím měsíci těhotenství nebo pokud kojíte, nesmíte však překročit doporučené dávkování.

 

Přípravek Procto-Glyvenol a děti

 

Nepodávejte tento přípravek dětem bez porady s lékařem.

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

 

Přípravek Procto-Glyvenol by neměl ovlivnit Vaši schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje.

 

3. JAK SE PROCTO-GLYVENOL POUŽÍVÁ

 

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

Pokud si nejste jisti, zeptejte se Vašeho lékárníka.

Pokud jsou příznaky akutní:
Dvakrát denně (jednou ráno a jednou večer) aplikujte jeden čípek.

Pokud se potíže zmenšily:
Jednou denně aplikujte jeden čípek. Nepřekračujte doporučené dávkování.

Nepodávejte dětem bez porady s lékařem.
Zabraňte kontaktu s očima.
Nepolykejte, při náhodném požití dítětem ihned vyhledejte lékaře.

Jak dlouho se přípravek Procto-Glyvenol používá
Přípravek Procto-Glyvenol byste měli používat tak dlouho, dokud příznaky onemocnění nezmizí.
Pokud příznaky vašeho onemocnění trvají déle než jeden týden, konzultujte to s Vaším lékařem.

 

Pokud jste použila více přípravku Procto-Glyvenol, než jste měl(a)

 

Není znám žádný případ předávkování přípravkem Procto-Glyvenol. Nicméně,pokud jste použili více přípravku Procto-Glyvenol než jste měli, okamžitě kontaktujte lékaře.

 

Jestliže jste zapomněli použít přípravek Procto-Glyvenol

 

Buďte klidní, pokud jste si zapomněli aplikovat přípravek Procto-Glyvenol v plánovaný čas. Použijte přípravek jako obvykle v čase, kdy si ho máte aplikovat podle původního plánu. Dávku za účelem vyrovnání zapomenuté dávky nezdvojujte.

 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

Podobně jako všechny léky může mít přípravek Procto-Glyvenol nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek Procto-Glyvenol je většinou dobře tolerován. Nicméně ve vzácných případech může způsobit kožní reakce jako pálení, svědění nebo červenání v místě aplikace nebo dokonce mimo tuto oblast.

Ve velmi vzácných případech může tento přípravek způsobit vážnou alergickou reakci (anafylaktickou reakci) jako je otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla (což může způsobit potíže při polykání), potíže s dýcháním, vážné svědění kůže nebo nepravidelnosti srdečního tepu. Pokud se u Vás vyskytly tyto potíže, okamžitě kontaktujte lékaře a přestaňte používat tento přípravek.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

5. JAK PROCTO-GLYVENOL UCHOVÁVAT

 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 30 °C, chraňte před vyšší teplotou.

Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

 

Co přípravek Procto-Glyvenol obsahuje

 

Léčivé látky: Tribenosidum 400 mg, Lidocaini hydrochloridum monohydricum 40 mg v 1 čípku.
Pomocné látky: čípkový základ E85, čípkový základ W35.

 

Jak přípravek Procto-Glyvenol vypadá a co obsahuje toto balení

 

Přípravek Procto-Glyvenol jsou bílé až nažloutlé čípky, torpédovitého tvaru.
Čípky jsou v hliníkové folii, popř. ve folii z plastické hmoty a v krabičce.
Velikost balení: 5 nebo 10 čípků.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Držitel rozhodnutí o registraci

 

Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239,530 03 Pardubice, Česká republika

 

Výrobce

 

Novartis s.r.o. Praha, Česká republika
Delpharm Huningue SAS, Huningue, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 2.5.2012.

 

datum zpracování

2.5.2012 (č.j. 261981/2011)

PROCTO-GLYVENOL rct sup 10
DOBEXIL H mast 20g
DOBEXIL H mast 20g
registrovaný léčivý přípravek
FAKTU čípky 20
FAKTU čípky 20
registrovaný léčivý přípravek
Megafyt Bylinková lékárna DUBOVÁ kůra 100g
Megafyt Bylinková lékárna DUBOVÁ kůra 100g
čaj
Ověření internetových stránek a lékárny:
SUKL
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Hlášení nežádoucích účinků Informační povinnosti o EET
© Česká lékárna Holding a.s. Všechna práva vyhrazena. v2

info  Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.