800 200 205 Po–Pá od 08:00 do 15:00 info@docsimon.cz
0,00 Kč
měna
0

PARALEN tbl 20x 125mg

50108129

Registrovaný léčivý přípravek více o legislativěinfo

PARALEN tbl 20x 125mg
PARALEN tbl 20x 125mg
Původní fotografie produktu.
Do košíku

Aplikační forma: tablety, tobolky

Indikační skupina: analgetika, antipyretika

Účinná látka: Paracetamolum 125 mg

Těhotenství a kojení: Přípravek je určen dětem, pokud by však ve výjimečném případě měl být podán těhotné ženě, je to možné jen po poradě s lékařem. Kojící ženy mohou přípravek užívat 1 den, déle než 1 den mohou přípravek užívat pouze po poradě s lékařem.

Expediční minimum: Paralen 125 se podává dětem ke snížení horečky a bolesti při chřipce, nachlazení a jiných infekčních onemocněních dětského věku (např. plané neštovice, spála). Tablety Paralen 125 jsou také vhodné podat při bolestech různého původu, např. při bolestech hlavy, zubů, bolesti v krku a bolesti pohybového ústrojí provázející chřipku a nachlazení. Vzhledem k lékové formě je přípravek vhodný k léčbě dětí ve věku od 3 let.

Doporučené dávkování: Tablety Paralen 125 se podávají podle potřeby 3-4krát denně v časových odstupech 6 hodin v dávkách uvedených v tabulce příbalového letáku. Interval lze zkrátit v případě potřeby na 4 hod, přičemž nesmí být překročena celková denní dávka. írnění horečky. Bez porady s lékařem nepodávejte Paralen 125 dítěti déle než 3 dny.

EAN: 8595116523793

Výrobce: Zentiva a.s., Praha, Česká republika, www.sanofi-aventis.cz, www.zentiva.cz

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK. POUŽITÍ LÉKŮ KONZULTUJTE S LÉKAŘEM NEBO LÉKÁRNÍKEM.

Parametry
SUKL názevPARALEN 125 125MG TBL NOB 20
SUKL kód0226694

Příbalové informace
Rozbalit

Příloha č. 1 k rozhodnutí o opravě prodloužení registrace č.j.: sukls37854/2001
PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELE
P A R A L E N 125
tablety
Paracetamolum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
 Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek PARALEN 125
musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
 Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 Pokud nedojde do 3 dnů k ústupu obtíží (horečka, bolest) nebo naopak dojde ke zhoršení
obtíží či se vyskytnou neobvyklé reakce, poraďte se o dalším podávání přípravku dítěti s
lékařem.
 Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek PARALEN 125 a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PARALEN 125 užívat
3. Jak se přípravek PARALEN 125 užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek PARALEN 125 uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK PARALEN 125 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Paracetamol, léčivá látka přípravku Paralen 125 tablety, působí proti bolesti a snižuje zvýšenou
tělesnou teplotu.
Tablety Paralen 125 se podávají dětem ke snížení horečky a bolesti při chřipce, nachlazení a
jiných infekčních onemocněních dětského věku (např. spalničky, zarděnky, plané neštovice,
spála, příušnice) a očkování.
Tablety Paralen 125 jsou také vhodné při bolestech různého původu, např. při bolestech hlavy,
zubů, bolesti provázející prořezávání zoubků, bolesti v krku a bolesti pohybového ústrojí
provázející chřipku a nachlazení.
Vzhledem k lékové formě je přípravek vhodný k léčbě dětí ve věku od 3 let.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK PARALEN
125 UŽÍVAT
Nepodávejte přípravek PARALEN 125 dětem, které
2/4
- jsou alergické(přecitlivělé) na účinnou látku nebo na některou pomocnou látku přípravku,
- mají vážné onemocnění jater nebo akutní zánět jater
- typ chudokrevnosti zvaný hemolytická anémie
Pokud si nejste jisti, zda se uvedené týká vašeho dítěte, poraďte se se svým lékařem.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku PARALEN 125 je zapotřebí
Před podáním přípravku konzultujte lékaře, pokud dítě
- má nedostatek enzymu glukóza-6-fosfát dehydrogenáza
- současně užívá léky ovlivňující funkci jater
- má vážné onemocnění ledvin
Pokud si nejste jisti, zda se uvedené týká vašeho dítěte, poraďte se se svým lékařem.
O vhodnosti současného podávání tablet Paralen 125 s jinými léky proti bolesti a nachlazení
dětem se poraďte s lékařem.
Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.
Nepodávejte tento přípravek dětem bez doporučení lékaře pokud trpí jaterním onemocněním
a/nebo užívají jakákoliv jiná léčiva obsahující paracetamol.
Při onemocnění ledvin je možno užívat Paralen 125 tablety pouze po poradě s lékařem.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky tablet Paralen 125 a jiných léků současně užívaných se mohou navzájem ovlivňovat.
Současné užívání tablet Paralen 125 a některých léků na spaní, léků proti epilepsii a některých
antibiotik může způsobit poškození jater. V případě, že dítě užívá jiné léky, a to na lékařský
předpis i bez něj, poraďte se o vhodnosti užívání tablet Paralen 125 s lékařem.
V případě předepisování jiných léků upozorněte lékaře, že dítě užívá Paralen l25 tablety.
Užívání přípravku PARALEN 125 s jídlem a pitím
Jestliže se během léčby objeví zažívací obtíže, podávejte lék během jídla.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Přípravek je určen dětem, pokud by však ve výjimečném případě měl být podán těhotné ženě, je
to možné jen po poradě s lékařem. Kojící ženy mohou přípravek užívat 1 den, déle než 1 den
mohou přípravek užívat pouze po poradě s lékařem.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje činnosti vyžadující zvýšenou pozornost (řízení motorových vozidel,
obsluha strojů, práce ve výškách).
3. JAK SE PŘÍPRAVEK PARALEN 125 UŽÍVÁ
Tablety Paralen 125 se podávají podle potřeby 3-4krát denně v časových odstupech 6 hodin v
dávkách uvedených v tabulce. Interval lze zkrátit v případě potřeby na 4 hod, přičemž nesmí být
překročena celková denní dávka.
3/4
Věk Hmotnost Jednotlivá dávka (mg) Max. denní dávka
9 - 12 kg 1 tableta Paralen 125
(125 mg paracetamolu) 600 mg paracetamolu
13 - 16 kg 1 a 1/2 tablety Paralen 125
do 6 let (187,5 mg paracetamolu) 750 mg paracetamolu
17 - 20 kg 2 tablety Paralen 125
(250 mg paracetamolu) 1 g paracetamolu
6-12 let 21 - 25 kg 1,5 g paracetamolu 26 - 40 kg
2-4 tablety Paralen 125
(250-500 mg paracetamolu) 2 g paracetamolu
Přípravek je určen dětem, pokud by však ve výjimečném případě měl být podán mladistvým nebo
dospělým pacientům, dávky jsou následující;
Věk Hmotnost Jednotlivá dávka Max. denní dávka
12-15 let 40 - 50 kg 500mg 3 g paracetamolu
nad 15 let ≤ 50 kg 500 mg > 50 kg 500 - 1000 mg
4 g paracetamolu
Léčení můžete ukončit, jakmile horečka nebo bolest ustoupí.
Tablety Paralen 125 se užívají při jídle, užití před jídlem zvýší rychlost nástupu účinku, tablety je
možné půlit, zapijí se douškem tekutiny.
Pokud nedojde do 3 dnů k ústupu obtíží (horečka, bolest) nebo naopak dojde ke zhoršení obtíží či
se vyskytnou neobvyklé reakce, poraďte se o dalším podávání přípravku dítěti s lékařem. U
kojenců se s lékařem poraďte neprodleně, i když přípravek podáte ke zmírnění horečky.
Bez porady s lékařem nepodávejte Paralen 125 dítěti déle než 3 dny.
Jestliže jste užil(a) více přípravku PARALEN 125 než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití tablet dítětem ihned vyhledejte lékaře, i když nejsou
přítomny příznaky předávkování!
Jestliže jste zapomněla užít přípravek PARALEN 125
Pokud je třeba, podejte další dávku přípravku, jakmile si vzpomenete, dodržte však odstup mezi
jednotlivými dávkami minimálně 6 hodiny.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může i PARALEN 125 způsobit nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.
Tablety Paralen 125 v doporučeném dávkování vyvolávají nežádoucí účinky jen zřídka. U
citlivějších jedinců se mohou vyskytnout alergické reakce, např. kožní vyrážky.
4/4
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK PARALEN 125 UCHOVÁVAT
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Přípravek musí být uchováván mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 oC, v původním vnitřním obalu, vnitřní obal v krabičce, aby byl
přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají
chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek PARALEN 125 obsahuje
Léčivá látka: Paracetamolum 125 mg v 1 tabletě
Pomocné látky: Předbobtnalý kukuřičný škrob, povidon 30, sodná sůl kroskarmelosy, kyselina
stearová.
Jak přípravek PARALEN 125 vypadá a co obsahuje toto balení
Popis: bílé až téměř bílé, kulaté ploché tablety o průměru 7 mm se zkosenými hranami, z jedné
strany s půlicí rýhou.
Velikost balení: 20 tablet
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Zentiva, k.s., Praha, Česká republika
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
22.9. 2010

PARALEN 125 tbl 20x125mg
PARALEN čípky 5x 100mg
PARALEN čípky 5x 100mg
registrovaný léčivý přípravek
PARALEN sirup 100ml
PARALEN sirup 100ml
registrovaný léčivý přípravek
Ověření internetových stránek a lékárny:
SUKL
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Hlášení nežádoucích účinků Informační povinnosti o EET
© Česká lékárna Holding a.s. Všechna práva vyhrazena. v2

info  Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.