800 200 205 Po–Pá od 08:00 do 15:00 info@docsimon.cz
0,00 Kč
měna
0

PARALEN sirup 100ml

50108217

Registrovaný léčivý přípravek více o legislativěinfo

PARALEN sirup 100ml
PARALEN sirup 100ml
Do košíku

maximální počet na objednávku: 2

Aplikační forma: sirupy a suspenze pro vnitřní použití

Indikační skupina: analgetika, antipyretika

Účinná látka: Paracetamolum 120 mg v 5 ml

Expediční minimum: Paralen sus se podává dětem od kojeneckého věku ke snížení horečky při chřipkových a jiných horečnatých onemocněních a při bolestech různého původu, např. při bolestech hlavy, zubů (včetně bolesti při prořezávání zoubků), bolesti v zádech a bolesti pohybového ústrojí doprovázející chřipková onemocnění. Přípravek je určen dětem od 3měsíců a 5kg.

Doporučené dávkování: Podává se podle potřeby v 6-hodinových intervalech, interval lze zkrátit v případě potřeby na 4 hod, přičemž nesmí být překročena celková denní dávka. Podrobný rozpis viz příbalový leták. U kojenců konzultujte každé horečnaté onemocnění ihned s lékařem. Léčba přípravkem Paralen sus bez porady s lékařem nemá přesáhnout dobu 3 dnů.

EAN: 8595116527890

Výrobce: Sanofi Aventis S.A., Mardid, Španělsko, www.sanofi-aventis.cz

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK. POUŽITÍ LÉKŮ KONZULTUJTE S LÉKAŘEM NEBO LÉKÁRNÍKEM.

Parametry
SUKL názevPARALEN SUS 24MG/ML POR SUS 100ML
SUKL kód0229532

Příbalové informace
Rozbalit

PARALEN SUS

 

suspenze

 

Paracetamolum

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Paralen sus musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se příznaky (horečka, bolest) do 2 dnů nezlepší a nebo naopak dojde ke zhoršení obtíží či se vyskytnou neobvyklé reakce, poraďte se o dalším podávání přípravku dítěti s lékařem. U kojenců se s lékařem poraďte neprodleně, i když přípravek podáte ke zmírnění horečky.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.Co je přípravek Paralen sus a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Paralen sus užívat
3.Jak se přípravek Paralen sus užívá
4.Možné nežádoucí účinky
5.Jak přípravek Paralen sus uchovávat
6.Další informace
 

1. CO JE PŘÍPRAVEK PARALEN SUS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

 

Paracetamol, léčivá látka přípravku Paralen sus, působí proti bolesti a snižuje zvýšenou tělesnou teplotu.

Paralen sus se podává dětem od kojeneckého věku:

 • ke snížení horečky při chřipkových a jiných horečnatých onemocněních;
 • při bolestech různého původu, např. při bolestech hlavy, zubů (včetně bolesti při prořezávání zoubků), bolesti v zádech a bolesti pohybového ústrojí doprovázející chřipková onemocnění.

Pouze po poradě s lékařem lze přípravek užívat u neuralgií (bolest pociťovaná v průběhu nervu) a bolesti kloubů a svalů, která není příznakem chřipkového onemocnění.
Přípravek je určen dětem od 3 měsíců.

 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK PARALEN SUS UŽÍVAT

 

Nepodávejte přípravek Paralen sus dětem, které:

 • jsou alergické (přecitlivělé) na účinnou látku nebo na některou pomocnou složku přípravku;
 • mají vážné onemocnění jater nebo akutní zánět jater;
 • mají typ chudokrevnosti zvaný hemolytická anémie.
 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Paralen sus je zapotřebí

 

Před podáním přípravku konzultujte se svým lékařem, pokud dítě:

 • má nedostatek enzymu glukózo-6-fosfát dehydrogenázy;
 • současně užívá léky ovlivňující funkci jater;
 • má onemocnění ledvin.

Pokud si nejste jisti, zda se uvedené týká Vašeho dítěte, poraďte se se svým lékařem.
O vhodnosti současného podávání přípravku Paralen sus s jinými léky proti bolesti a nachlazení dětem se poraďte s lékařem.
Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.
Nepodávejte tento přípravek dětem bez doporučení lékaře, pokud trpí jaterním onemocněním a/nebo užívají jakákoliv jiná léčiva obsahující paracetamol.

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

 

Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Účinky přípravku Paralen sus a jiných léků současně užívaných se mohou navzájem ovlivňovat.
Současné užívání Paralen sus a některých léků na spaní, léků proti epilepsii a některých antibiotik může způsobit poškození jater. V případě, že dítě užívá jiné léky, a to na lékařský předpis i bez něj, poraďte se o vhodnosti užívání přípravku Paralen sus s lékařem.
V případě předepisování jiných léků upozorněte lékaře, že dítě užívá Paralen sus.

 

Užívání přípravku Paralen sus s jídlem a pitím

 

Jestliže se během léčby objeví zažívací obtíže, podávejte lék během jídla.
Suspenzi je třeba zapít dostatečným množstvím nedráždivé tekutiny.
Přípravek je určen dětem pokud by však měl být podán dospělým, nesmí ho užívat osoby které mají problémy s požíváním alkoholu.

 

Těhotenství a kojení

 

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Přípravek je určen dětem, pokud by však ve výjimečném případě měl být podán těhotné ženě, je to možné jen po poradě s lékařem. Kojící ženy mohou přípravek užívat 1 den, déle než 1 den mohou přípravek užívat pouze po poradě s lékařem.

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

 

Přípravek neovlivňuje činnosti vyžadující zvýšenou pozornost (řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách).

 

Důležité informace o některých složkách přípravku Paralen sus

 

Lék obsahuje sorbitol. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý produkt užívat.
Lék obsahuje barvivo azorubin, který může u citlivých jedinců způsobit alergické reakce.

 

3. JAK SE PŘÍPRAVEK PARALEN SUS UŽÍVÁ

 

Vždy podávejte přípravek dítěti přesně podle pokynů této příbalové informace. Pokud si nejste jisti poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
U dětí od 3 měsíců se při léčbě horečky i bolesti používá jednotlivá dávka 10-15 mg paracetamolu / kg tělesné hmotnosti.

Podává se podle potřeby v 6-hodinových intervalech, interval lze zkrátit v případě potřeby na 4 hod, přičemž nesmí být překročena celková denní dávka.
Nepodávají se více jak 4 dávky během 24 hodin.
Nepřekračujte doporučené dávkování.

Celková denní dávka nesmí přesáhnout 60 mg/kg tělesné hmotnosti u dětí do 6 let, 1500 mg u dětí od 6 do 12 let s hmotností 21-25 kg a 2000 mg při hmotnosti 26-40 kg.
Pokud lékař nedoporučí jinak, určete správnou dávku přípravku pomocí uvedené tabulky podle hmotnosti dítěte. Pokud si nejste jisti váhou dítěte, určete dávku podle věku dítěte.

Věk dítěte Hmotnost dítěte Jednotlivá dávka   Max. denní dávka
3-6 měsíců 5-6 kg 72 mg paracetamolu 3 ml suspenze 360 mg paracetamolu
  7-8 kg 96 mg paracetamolu 4 ml suspenze 420 mg paracetamolu
6-12 měsíců 9-10 kg 120 mg paracetamolu 5 ml suspenze 540 mg paracetamolu
1-2 roky 11-13 kg 144 mg paracetamolu 6 ml suspenze 660 mg paracetamolu
2-3 roky 14-16 kg 192 mg paracetamolu 8 ml suspenze 840 mg paracetamolu
3-6 let 17-20 kg 240 mg paracetamolu 10 ml suspenze 1 g paracetamolu
6-12 let 21-25 kg 312 mg paracetamolu 13 ml suspenze 1,5 g paracetamolu
  26-33 kg 384 mg paracetamolu 16 ml suspenze 2 g paracetamolu
  34-40 kg 480 mg paracetamolu 20 ml suspenze 2 g paracetamolu

Přípravek je určen dětem, pokud by však ve výjimečném případě měl být podán mladistvým nebo dospělým pacientům, dávky paracetamolu jsou následující:

Věk Hmotnost Jednotlivá dávka Max. denní dávka
12-15 let 40-50 kg 500 mg paracetamolu 3 g paracetamolu
nad 15 let <= 50 kg 500 mg paracetamolu 4 g paracetamolu
  > 50 kg 500-1000 mg paracetamolu 4 g paracetamolu

Pokud nedojde do 2 dnů k ústupu obtíží (horečka, bolest) nebo naopak dojde ke zhoršení obtíží či se vyskytnou neobvyklé reakce, poraďte se o dalším podávání přípravku dítěti s lékařem.
U kojenců konzultujte každé horečnaté onemocnění ihned s lékařem.
Léčba přípravkem Paralen sus bez porady s lékařem nemá přesáhnout dobu 3 dnů.

Jestliže se Vaše dítě narodilo nedonošené, poraďte se s lékařem dříve než Paralen sus dítěti začnete podávat.

Snížená funkce ledvin a/nebo jater
Při snížené funkci ledvin je třeba interval mezi jednotlivými dávkami prodloužit nejméně na 6 hodin, při vážném poškození ledvin nejméně na 8 hodin.
Při snížené funkci jater by neměly být podávány maximální dávky a interval mezi jednotlivými dávkami by měl být nejméně 6 hodin.
Pokud má Vaše dítě sníženou funkci ledvin nebo jater, poraďte s lékařem, jak dávkování přípravku Paralen sus upravit.

Návod k použití:
Součástí každého balení je dávkovací pipeta, o objemu 6 ml se značením po 0,25 ml, jejíž, pomocí lze přesně odměřit dávku.

 • Obsah lahvičky pečlivě protřepejte (asi 5 vteřin).
 • Lahvička je opatřena bezpečnostním uzávěrem zabraňujícím otevření dětmi. Otevřete jej tak, že uzávěr stlačíte pevně dolů a odšroubujete proti směru hodinových ručiček.
 • Zatlačte dávkovač přes těsnící vložku v hrdle lahvičky do suspenze.
 • Dávkovač naplňte vytažením pístu požadovaného množství suspenze podle značení na dávkovači (ml).
 • Vyjměte dávkovač z hrdla lahvičky.
 • Podejte suspenzi dítěti buď vložením konce dávkovače do úst a jemným tlakem na píst, nebo vystříknutím suspenze na lžičku a podáním lžičkou.
 • Je-li stanovená dávka větší než 6 ml, odměření podle potřeby opakujte.
 • Po použití opět lahvičku pečlivě uzavřete. Dávkovač omyjte teplou vodou a nechte vyschnout.

Suspenzi je třeba zapít dostatečným množstvím nedráždivé tekutiny.

Návod pro otevírání lahvičky s bezpečnostním uzávěrem:
Lahvička je opatřena bezpečnostním uzávěrem zabraňujícím otevření dětmi. Otevřete jej tak, že uzávěr stlačíte pevně dolů a odšroubujete proti směru hodinových ručiček. Po použití je třeba uzávěr opět pevně zašroubovat.

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Paralen sus než jste měl(a)

 

Předávkování paracetamolem může způsobit selhání funkce jater.
Ve všech případech podezření na předávkování nebo při náhodném požití suspenze dítětem ihned vyhledejte lékaře, i když nelze pozorovat žádné příznaky.

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Paralen sus

 

Pokud je třeba, podejte další dávku přípravku, jakmile si vzpomenete, dodržte však odstup mezi jednotlivými dávkami a maximální denní dávku.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

Podobně jako všechny léky, může i Paralen sus způsobit nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Paralen sus v doporučeném dávkování může vyvolat nežádoucí účinky jen zřídka.

U citlivějších jedinců se mohou vzácně (u 1-10 z 10000 léčených) vyskytnout alergické reakce, např. kožní vyrážky.
Ve velmi vzácných (u méně než 1 z 10000 léčených) případech bylo hlášeno zúžení průdušek, poruchy jaterních funkcí a krvetvorby.
Při výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším podávání přípravku dítěti poraďte s lékařem.

 

5. JAK PŘÍPRAVEK PARALEN SUS UCHOVÁVAT

 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Spotřebujte do 6 měsíců po prvním otevření.
Přípravek Paralen sus nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 

6. DALŠÍ INFORMACE

 

Co přípravek Paralen sus obsahuje

 

Léčivá látka: paracetamolum 120 mg v 5 ml suspenze.
Pomocné látky:
natrium-benzoát, kalium-sorbát, sorbitol, glycerol 85%, xanthanová klovatina, monohydrát kyseliny citronové, sodná sůl sacharinu, jahodové aroma, azorubin (E122), voda čištěná.

 

Jak přípravek Paralen sus vypadá a co obsahuje toto balení

 

Popis: růžová až tmavě růžová viskózní suspenze s vůní lesní jahody.
Velikost balení: 100 ml suspenze.

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

 

Zentiva k.s. Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 29.12.2010.

 

datum zpracování

29.12.2010 (č.j. 5969/2005, 140289/2010)

datum aktualizace

2004/04/30/M
2007/07/04/V
2009/05/07/X
2010/07/26/V
2010/12/29/X
 
 
 

 

PARALEN SUS sus 1x100ml/2,4gm
PARALEN čípky 5x 100mg
PARALEN čípky 5x 100mg
registrovaný léčivý přípravek
Ověření internetových stránek a lékárny:
SUKL
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Hlášení nežádoucích účinků Informační povinnosti o EET
© Česká lékárna Holding a.s. Všechna práva vyhrazena. v2

info  Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.