800 200 205 Po–Pá od 08:00 do 15:00 info@docsimon.cz
0,00 Kč
měna
0

PARAGRIPPE tbl 60

50014276

Registrovaný léčivý přípravek více o legislativěinfo

PARAGRIPPE tbl 60
Do košíku

Aplikační forma: tablety, tobolky

Indikační skupina: homeopatika

Expediční minimum: PARAGRIPPE je homeopatický léčivý přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii. Tablety nechat zvolna rozpustit v ústech, resp. rozpustit v malém množství vody. Dávkování doporučené výrobcem: 2 tablety každou hodinu. Dle dosaženého zlepšení postupně vysazovat.

Doporučené dávkování: Děti a dospělí: 2 tablety nechat rozpustit v ústech každou hodinu. Interval prodlužovat v závislosti na zlepšení.

EAN: 3352712001316

Výrobce: Boiron S.A., Lyon, Francie, www.boiron.cz

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK. POUŽITÍ LÉKŮ KONZULTUJTE S LÉKAŘEM NEBO LÉKÁRNÍKEM.

Parametry
SUKL názevPARAGRIPPE TBL SLG 60
SUKL kód0097942

Příbalové informace
Rozbalit

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Paragrippe, sublingvální tablety
homeopatický léčivý přípravek


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek PARAGRIPPE musíte
užívat pečlivě podle návodu, aby vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to
prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.


V příbalové informaci naleznete:
1. Co je PARAGRIPPE a k čemu se používá.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete PARAGRIPPE užívat.
3. Jak se PARAGRIPPE užívá.
4. Možné nežádoucí účinky.
5 Jak PARAGRIPPE uchovávat.
6. Další informace.

 


1. CO JE PARAGRIPPE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

PARAGRIPPE je homeopatický léčivý přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii.
V případě výdeje bez lékařského předpisu přípravek používejte podle návodu k použití, který je
uveden na obalu a v bodě 3 této příbalové informace.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PARAGRIPPE UŽÍVAT

Neužívejte PARAGRIPPE
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku.
Zvláštní opatrnosti při užití přípravku PARAGRIPPE je zapotřebí
Pokud vám lékař řekl, že se u vás projevuje intolerance (nesnášenlivost) některých cukrů, kontaktujte
ho předtím, než začnete tento přípravek užívat.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
PARAGRIPPE nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku PARAGRIPPE
Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.

 

3. JAK SE PARAGRIPPE UŽÍVÁ
Orální podání.
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklé dávkování přípravku
je:

Děti a dospělí:
2 tablety nechat rozpustit v ústech každou hodinu. Interval prodlužovat v závislosti na zlepšení.

 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky může mít i PARAGRIPPE nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Žádné nežádoucí účinky nebyly dosud zaznamenány.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři
nebo lékárníkovi.

 

5. JAK PARAGRIPPE UCHOVÁVAT
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Neužívejte PARAGRIPPE po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

 

6. DALŠÍ INFORMACE
Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací.
Homeopatie je léčebná metoda založená na principu podobnosti. Využívá speciálně ředěných a
dynamizovaných účinných látek bez dosud známých nežádoucích účinků.
O správném použití přípravku PARAGRIPPE se prosím informujte u odborníka na homeopatii – u
lékaře, lékárníka či na veřejně přístupné odborné informační službě na telefonu 224 835 090 nebo na
internetové adrese této služby: http://vpois.boiron.cz.

 

Co přípravek PARAGRIPPE obsahuje
Léčivými látkami v jedné tabletě o 300 mg jsou:
Arnica montana 4 CH .......................................................................................... 0.6 mg
Belladona 4 CH ................................................................................................... 0.6 mg
Eupatorium perfoliatum 4 CH............................................................................. 0.6 mg
Gelsemium 4 CH ................................................................................................. 0.6 mg
Sulfur 5 CH ......................................................................................................... 0.6 mg

Pomocnými látkami jsou:
sacharóza, monohydrát laktózy, magnesium-stearát.
Jak PARAGRIPPE vypadá a co obsahuje toto balení
Sublingvální tablety.
Balení obsahuje 60 sublingválních tablet.

 

Držitel rozhodnutí o registraci a,a výrobce
BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie

 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz.
 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 19.9.2013

PARAGRIPPE orm tbl adh 60
CORYZALIA obalené tbl 40
CORYZALIA obalené tbl 40
registrovaný léčivý přípravek
OSCILLOCOCCINUM perorální granule  6x 1g
OSCILLOCOCCINUM perorální granule 6x 1g
registrovaný léčivý přípravek
STODAL sirup 200ml
STODAL sirup 200ml
registrovaný léčivý přípravek
Ověření internetových stránek a lékárny:
SUKL
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Hlášení nežádoucích účinků Informační povinnosti o EET
© Česká lékárna Holding a.s. Všechna práva vyhrazena. v2

info  Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.