800 200 205 Po–Pá od 08:00 do 15:00 info@docsimon.cz
0,00 Kč
měna
0

PANCREOLAN FORTE tbl 30x 220mg zentiva

50014249

Registrovaný léčivý přípravek více o legislativěinfo

PANCREOLAN FORTE tbl 30x 220mg zentiva
Litujeme, ale hledané zboží není momentálně dostupné. K získání podrobnějších informací nás můžete kontaktovat na adrese info@docsimon.cz

Aplikační forma: tablety, tobolky

Indikační skupina: digestiva
enzymové přípravky

Účinná látka: Pancreatinum 220 mg v 1 enterosolventní potahované tabletě s amylolytickou účinností minimálně 6000 j. FIP, lipolytickou účinností minimálně 6000 j. FIP a proteolytickou účinností minimálně 400 j. FIP

Těhotenství a kojení: Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék Těhotné a kojící ženy mohou přípravek užívat pouze na doporučení lékaře!

Expediční minimum: Pancreolan forte obsahuje trávicí enzymy, jejichž tvorba a uvolňování vázne v důsledku onemocnění slinivky břišní, proto je zde nutná dlouhodobá enzymatická náhrada. Tato léčba neodstraňuje příčiny onemocnění, ale obnovuje trávení (odstraňuje nucení na zvracení, pocit plnosti, nadýmání, plynatost, průjmy a tuk ve stolici).

Doporučené dávkování: Dávkování je individuální, podle závažnosti onemocnění, při prvním užití by měl dávkování určit lékař. Cílem léčby je dosažení normální váhy a úprava stolice a trávicích obtíží. Při léčbě obtíží z dietních chyb se podává buď jednorázově nebo krátkodobě (1 – 3 dny) 2 enterosolventní tablety po menším jídle, 3-4 enterosolventní tablety po větším jídle. U nedostatečnosti slinivky břišní se užívají 2 enterosolventní tablety po lehčím jídle, 3-4 enterosolventní tablety po větším jídle. Při nedostatečném účinku (průjem, mastná stolice) lze dávku ještě zvýšit. Dětem podávejte přípravek vždy jen na doporučení lékaře! Děti od 3 let obvykle užívají 3x denně 1 enterosolventní tabletu. Tablety mohou polykat děti od 3 let. Přípravek se užívá dlouhodobě pouze na doporučení lékaře.

EAN: 8594739040885

Výrobce: Zentiva a.s., Praha, Česká republika, www.sanofi-aventis.cz, www.zentiva.cz

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK. POUŽITÍ LÉKŮ KONZULTUJTE S LÉKAŘEM NEBO LÉKÁRNÍKEM.

Parametry
SUKL názevPANCREOLAN FORTE 6000U TBL ENT 30
SUKL kód0002420

Příbalové informace
Rozbalit

Příbalová informace – informace pro uživatele
 
PANCREOLAN FORTE
(Pancreatinum)
enterosolventní  tablety
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Pancreolan Forte musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
 
V příbalové informaci naleznete:
 
1. Co je přípravek Pancreolan Forte a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pancreolan Forte užívat
3. Jak se přípravek Pancreolan Forte užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Pancreolan Forte uchovávat
6. Další informace
 
1. Co je přípravek PANCREOLAN FORTE a k čemu se používá
Pancreolan Forte obsahuje trávicí enzymy, jejichž tvorba a uvolňování vázne v důsledku onemocnění slinivky břišní, proto je zde nutná dlouhodobá enzymatická náhrada. Tato léčba neodstraňuje příčiny onemocnění, ale obnovuje trávení (odstraňuje nucení na zvracení, pocit plnosti, nadýmání, plynatost, průjmy a tuk ve stolici).

Pancreolan Forte se užívá při poruchách trávení v důsledku nedostatečné nebo chybějící funkce trávicích enzymů slinivky břišní, při zánětlivých i jiných onemocněních slinivky břišní a při obtížích po operaci v oblasti zažívacího traktu.

Přípravek zlepšuje trávení při obtížích z dietních chyb (například při přejedení, či požití těžko stravitelných, tučných jídel) a odstraňuje tak druhotné projevy poruch trávení jako je pocit plnosti, nadýmání, plynatost nebo nadměrná přítomnost tuku ve stolici. Zlepšuje trávení tím, že štěpí tuky, cukry a bílkoviny v přijaté potravě. V těchto případech je možné přípravek užívat bez doporučení lékaře.

Přípravek je vhodný k léčbě dětí od 3 let, mladistvých a dospělých.

 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PANCREOLAN FORTE užívat
Neužívejte přípravek Pancreolan Forte
-         Pokud jste alergický(á) přecitlivělý(á) na léčivou látku nebo kteroukoliv z dalších složek přípravku
-         při akutním zánětu slinivky břišní a v akutní fázi chronického zánětu
Přípravek není určen pro děti do 3 let.
 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Pancreolan Forte je zapotřebí
Vyhledejte lékaře, pokud jsou trávicí potíže velmi silné, neobvyklé, spojené s břišní bolestí, opakovaným zvracením, zvýšenou teplotou, celkovými příznaky nebo neustupující.
 
Při zánětech slinivky břišní je zakázáno pít alkoholické nápoje a je nutno dodržovat dietu s minimálním obsahem tuků.
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
 
Užívání přípravku Pancreolan Forte s jídlem a pitím
Tablety Pancreolan Forte se užívají krátce po každém jídle, polykají se celé, nerozkousané, zapijí se douškem tekutiny.
 
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék
Těhotné a kojící ženy mohou přípravek užívat pouze na doporučení lékaře!
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje pozornost.
 
Důležité informace o některých složkách přípravku Pancreolan Forte
Přípravek obsahuje laktózu a sacharózu. Pokud trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete přípravek užívat.
 
3. Jak se přípravek PANCREOLAN FORTE užívá
Dávkování je individuální, podle závažnosti onemocnění, při prvním užití by měl dávkování určit lékař. Cílem léčby je dosažení normální váhy a úprava stolice a trávicích obtíží.

Při léčbě obtíží z dietních chyb se podává buď jednorázově  nebo krátkodobě (1 – 3 dny) 2 enterosolventní tablety po menším jídle, 3-4 enterosolventní tablety po větším jídle.

U nedostatečnosti slinivky břišní se užívají 2 enterosolventní tablety po lehčím jídle, 3-4 enterosolventní tablety po větším jídle. Při nedostatečném účinku (průjem, mastná stolice) lze dávku ještě zvýšit.

Dětem podávejte přípravek vždy jen na doporučení lékaře!
Děti od 3 let obvykle užívají 3x denně 1 enterosolventní tabletu. Tablety mohou polykat děti od 3 let.

Přípravek se užívá dlouhodobě pouze na doporučení lékaře.
Při zhoršení Vašich obtíží se poraďte s lékařem o případné změně dávkování.
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Pancreolan Forte než jste měl(a)
Pokud někdo užil několik tablet najednou, není to důvod k vážným obavám. Měli byste se však poradit s lékařem. Příznaky, které se mohou objevit, jsou nevolnost, bolesti v břiše, průjem.
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Pancreolan Forte
Pokud si zapomenete vzít tabletu, vezměte si ji ihned, jakmile si vzpomenete. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Pancreolan Forte
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Pancreolan Forte nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek je obvykle velmi dobře snášen.
Při výskytu neobvyklých reakcí se poraďte s lékařem.
 
5. Jak přípravek PANCREOLAN FORTE uchovávat
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Pancreolan Forte nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
 
6. Další informace
Co přípravek Pancreolan Forte obsahuje
Léčivou látkou je pancreatinum 220 mg v 1 enterosolventní tabletě s amylolytickou účinností minimálně 6 000 j. FIP, lipolytickou účinností minimálně 6 000 j. FIP a proteolytickou účinností minimálně 400 j. FIP.
 
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, sacharosa, sodná sůl karboxymethylškrobu, želatina, aluminium-stearát, natrium-lauryl-sulfát, kopolymer MA/MMA 1:1, mastek, oxid titaničitý, makrogol 6000, sodná sůl karmelosy 20, simetikonová emulze SE 4, potahová soustava Opaspray AP-22806 žlutá (oxid titaničitý, makrogol 6000, hlinitý lak tartrazinu*, hypromelosa 2910/5, polysorbát 80, kyselina sorbová, hlinitý lak brilantní modře FCF, simetikonová emulze 30%, čištěná voda), triethyl-citrát, hydroxid sodný.
 
Jak přípravek Pancreolan Forte vypadá a co obsahuje toto balení
Tablety Pancreolan Forte jsou žluté potahované tablety čočkovitého tvaru.
Velikost balení: 30, 60 enterosolventních tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 
2.5.2012

BALENÍ
30 enterosolventních tablet

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK.


PANCREOLAN FORTE por tbl flm 30x220mg
Ověření internetových stránek a lékárny:
SUKL
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Hlášení nežádoucích účinků Informační povinnosti o EET
© Česká lékárna Holding a.s. Všechna práva vyhrazena. v2

info  Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.