800 200 205 Po–Pá od 07:30 do 16:30 info@docsimon.cz
0,00 Kč
měna
0

PANADOL NOVUM tbl 24x 500mg

50104332

Registrovaný léčivý přípravek více o legislativěinfo

PANADOL NOVUM tbl 24x 500mg
39 Kč
Cena včetně DPH

Aplikační forma: tablety, tobolky

Indikační skupina: analgetika, antipyretika

Účinná látka: Paracetamolum 500 mg

Těhotenství a kojení: Epidemiologické studie prováděné během těhotenství neprokázaly škodlivé účinky paracetamolu užívaného v doporučených dávkách. Není vhodné jej podávat v prvním trimestru těhotenství. V dalším průběhu těhotenství musí podávání zvážit lékař. Paracetamol je vylučován do mateřského mléka, ale v množstvích, která nejsou klinicky signifikantní. Paracetamol ani jeho metabolity nebyly v moči kojence prokázány. Patologické změny u kojence nebyly rovněž zaznamenány. Při krátkodobé léčbě a současném pečlivém sledování kojence není nutno kojení přerušit.

Expediční minimum: Panadol tablety jsou určeny k úlevě při bolestech hlavy, migréně, bolestech zad, zubů a bolestech při menstruaci. Panadol též přináší úlevu od nepříjemných příznaků chřipky a nachlazení jako jsou bolesti svalů a kloubů, bolesti v krku a snižuje horečku.

Doporučené dávkování: Dospělí (včetně starších osob) a mladiství od 15 let: 1-2 tablety dle potřeby až 4x denně. 1 tableta je vhodná u osob s tělesnou hmotností 34-60 kg, 2 tablety u osob s tělesnou hmotností nad 60 kg. Jednotlivé dávky opakujte nejdříve po 4 hodinách. Nejvyšší jednotlivá dávka jsou 2 tablety. Neužívejte více než 8 tablet za 24 hodin.

EAN: 8596149001197

Výrobce: GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd., Waterford, Velká Británie, www.gsk.cz

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK. POUŽITÍ LÉKŮ KONZULTUJTE S LÉKAŘEM NEBO LÉKÁRNÍKEM.

Parametry
SUKL názevPANADOL NOVUM 500MG TBL FLM 24 I
SUKL kód0173187

Příbalové informace
Rozbalit

PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE

Panadol Novum 500 mg
potahované tablety
(paracetamolum)

Přečtětě si pozorně celou příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Panadol Novum

500 mg musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

· Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst

znovu.

· Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

· Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší v případě horečky do 3 dnů a

v případě bolesti do 5 dnů musíte se poradit se s lékařem. Dětem nepodávejte

přípravek bez porady s lékařem déle než 3 dny.

· Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo

pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, sdělte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co jsou potahované tablety Panadol Novum 500 mg a k čemu se používají

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Panadol Novum 500 mg užívat

3. Jak se Panadol Novum 500 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Panadol Novum 500 mg uchovávat
6. Další informace

1. Co jsou potahované tablety Panadol Novum 500 mg a k čemu se používají

Panadol Novum 500 mg obsahuje paracetamol, lék proti bolesti i horečce. Panadol

Novum 500 mg tablety se vstřebávají rychleji než standardní paracetamolové tablety.

Panadol Novum 500 mg nedráždí žaludek, nezpůsobuje krvácení a mohou jej užívat

i nemocní se žaludečními a dvanáctníkovými vředy a osoby, které nesnášejí kyselinu

acetylsalicylovou.

Bez porady s lékařem jsou Panadol Novum 500 mg tablety určeny k úlevě při bolesti

mírné až střední intensity, např. při bolesti hlavy, migréně, bolesti zad, zubů a bolesti

při menstruaci. Panadol Novum 500 mg též přináší úlevu od nepříjemných příznaků

chřipky a nachlazení jako jsou bolesti svalů, kloubů a bolesti v krku a snižuje

horečku.

Pouze po poradě s lékařem se přípravek může užívat k potlačení bolesti při některých

revmatických onemocněních např. artróze (degenerativní kloubní onemocnění) a

neuralgii (bolest pociťovaná v průběhu nervu).

Panadol Novum 500 mg je vhodný pro dospělé, mladistvé a děti od 6 let.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Panadol Novum 500 mg užívat

Strana 2 (celkem 4)

Neužívejte přípravek Panadol Novum 500 mg jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á)

na paracetamol nebo na některou jinou složku přípravku. Přípravek se nesmí užívat

při žloutence, těžkém jaterním selhávání a při těžké hemolytické anémii

(chudokrevnost z rozpadu červených krvinek).

Zvláštní opatrnosti je zapotřebí při použití Panadol Novum 500 mg u pacientů se

změnami jaterních funkcí. U pacientů, kteří užívají dlouhodobě vyšší dávky Panadol

Novum 500 mg je nutná pravidelná kontrola jaterních funkcí. Nebezpečí

předávkování je vyšší u pacientů s onemocněním jater.

Po dobu léčby se nesmějí pít alkoholické nápoje. Dlouhodobá konzumace alkoholu

významně zvyšuje riziko poškození jater paracetamolem.

Paracetamol by měl být užíván se zvýšenou opatrností při deficitu enzymu glukózo-6-

fosfátdehydrogenázy a u nemocných se sníženou funkcí ledvin, kteří mohou užívat

přípravek pouze po poradě s lékařem, neboť je u nich nezbytné, aby užívali nižší

dávky.

Vzhledem k množství léčivé látky není přípravek Panadol Novum 500 mg vhodný pro

děti mladší než 6 let.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Účinky přípravku Panadol Novum 500 mg a účinky jiných současně užívaných léků

se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech

lécích, které současně užíváte, nebo které začnete užívat a to na lékařský předpis i bez

něj. Než začnete současně s přípravkem Panadol Novum 500 mg užívat nějaký volně

prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

Současné dlouhodobé užívání Panadol Novum 500 mg a kyseliny acetylsalicylové

nebo dalších nesteroidních protizánětlivých přípravků může vést k poškození ledvin.

Současné užívání Panadol Novum 500 mg a pití alkoholických nápojů může způsobit

poškození jater. Neužívejte současně jiné přípravky obsahující paracetamol.

Rychlost vstřebávání paracetamolu může být zvýšena metoclopramidem nebo

domperidonem, snížena cholestyraminem. Dlouhodobé užívání vyšších dávek

paracetamolu může zvýšit účinek léků typu warfarinu působících proti krevnímu

srážení. Občasné používání nemá významný efekt. Není vhodné kombinovat

paracetamol s látkami poškozujícími játra. Některé látky zvyšující činnost oxidačních

enzymů v játrech (rifampicin, fenobarbital) mohou zvýšit toxicitu paracetamolu.

Užívání přípravku Panadol Novum 500 mg s jídlem a pitím

Během léčby se nesmí konzumovat alkohol. Dlouhodobá konzumace alkoholu

významně zvyšuje riziko poškození jater. Máte-li problémy s požíváním alkoholu,

poraďte se před zahájením léčby s lékařem.

Přípravek se může podávat nezávisle na jídle. Užívání po jídle může vést ke

sníženému účinku paracetamolu.
Těhotenství a kojení

Jste-li těhotná nebo kojíte poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve než

začnete užívat jakýkoli lék.

Těhotné ženy mohou přípravek užívat po poradě s lékařem. Při kojení je možné

přípravek užívat 1 den, dále pouze po poradě s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Panadol Novum 500 mg nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Strana 3 (celkem 4)

Důležité informace o některých složkách přípravku Panadol Novum 500 mg

Přípravek obsahuje parabeny, v důsledku toho může způsobit alergické reakce

(pravděpodobně zpožděné).
3. Jak se Panadol Novum 500 mg užívá

Vždy užívejte Panadol Novum 500 mg přesně podle pokynů této příbalové informace.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek je určen pro perorální podání.

Dospělí (včetně starších osob) a mladiství od 15 let

1-2 tablety podle potřeby s časovým odstupem nejméně 4 hodiny. 1 tableta je

vhodná u osob s tělesnou hmotností 34-60 kg, 2 tablety u osob s tělesnou hmotností

nad 60 kg.

Nejvyšší jednotlivá dávka je 1 g (2 tablety), maximální denní dávka je 4 g (8 tablet).

Při dlouhodobé terapii (déle než 10 dnů) by dávka za 24 hodin neměla překročit

2,5 g (5 tablet).
Děti a mladiství do 15 let

12-15 let: 500 mg paracetamolu (1 tableta) v časovém odstupu nejméně 4-6 hodin.

Maximální denní dávka je 3g (6 tablet).

6-12 let: 250 mg paracetamolu (1/2 tablety) v časovém odstupu nejméně 4-6 hodin.

Maximální denní dávka při hmotnosti 26-40 kg je 2g (4 tablety), při hmotnosti 21- 25

kg je maximální denní dávka 1,5g ( 3 tablety).

Minimální interval 4 hodiny mezi dávkami musí být dodržen.

Přípravek není určen pro děti mladší než 6 let.

U pacientů se sníženou funkcí ledvin určí dávkování lékař.

Upozornění: Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného

poškození jater. Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte

problémy s požíváním alkoholu nebo trpíte jaterním onemocněním nebo užíváte

jakákoliv jiná léčiva obsahující paracetamol.

Pokud nedojde při léčbě přípravkem Panadol Novum 500 mg do 3 dnů ke snížení

horečky a do 5 dnů k ústupu bolesti nebo se naopak obtíže zhorší, vyskytnou se nové

příznaky nebo neobvyklé reakce, poraďte se o další léčbě s lékařem. Tento lék

užívejte bez porady s lékařem nejdéle 7 dnů, u dětí 3 dny.

Během léčby nepijte alkoholické nápoje.

Jestliže jste užil(a) více přípravku než jste měl(a)

Ve všech případech podezření na předávkování, které se může projevit pocitem na

zvracení, zvracením a bledostí nebo náhodného požití přípravku dítětem kontaktujte

ihned svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení. Předložte jim požité balení a

tuto příbalovou informaci.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Užijte

obvyklou dávku přípravku, jakmile si vzpomenete, a případnou další dávku užijte

s časovým odstupem uvedeným v bodě 3. výše.
Strana 4 (celkem 4)
4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Panadol Novum 500 mg nežádoucí účinky,

které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si

všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Přípravek používaný v doporučených dávkách je obvykle dobře snášen, ale mohou se

vyskytnout kožní vyrážky, dušnost nebo poruchy krvetvorby. Vzácně se mohou

vyskytnout žaludeční potíže typu tlaku a bolesti žaludku.

5. Jak Panadol Novum 500 mg uchovávat

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Panadol Novum 500 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na

obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.. Tato

opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. Další informace
Co Panadol Novum 500 mg obsahuje

- Léčivá látka: paracetamolum 500 mg v 1 tabletě

- Pomocné látky jsou: předbobtnalý kukuřičný škrob, uhličitan vápenatý, kyselina

alginová, krospovidon typ A, povidon 25, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid

křemičitý, směs sodných solí parabenů, karnaubský vosk, potahová soustava Opadry

YS-1-7003 bílá (obsahuje oxid titaničitý, hypromelosu, makrogol, polysorbát 80)

Jak Panadol Novum 500 mg vypadá a co obsahuje balení

Panadol Novum 500 mg jsou bílé až téměř bílé potahované tablety tvaru tobolky, z

jedné strany s půlicí rýhou, z druhé strany vyraženo “p” v kruhu.

Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

Velikost balení: 10, 12, 20, 24, 30 tablet v bílém neprůhledném blistru a krabičce

Velikost balení: 6 tablet ve vrstvených sáčcích (PE/papír) na 2 tablety, v krabičce

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Výrobcem přípravku je GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd., Dungarvan, Co.

Waterford, Irsko
Držitelem rozhodnutí o registraci je GlaxoSmithKline Consumer Healthcare,

GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, TW8 9GS,Velká Británie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

3.11.2010__

 

Panadol Novum 500mg por.tbl.flm.24x500mg
IBUPROFEN AL tbl  30x 400mg
registrovaný léčivý přípravek
PANADOL EXTRA tbl 10
registrovaný léčivý přípravek
Ověření internetových stránek a lékárny:
SUKL
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Hlášení nežádoucích účinků Informační povinnosti o EET
© Česká lékárna Holding a.s. Všechna práva vyhrazena.

info  Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.