800 200 205 Po–Pá od 08:00 do 15:00 info@docsimon.cz
0,00 Kč
měna
0

OFTAGEL oční gel 10g

50013772

Registrovaný léčivý přípravek více o legislativěinfo

OFTAGEL oční gel 10g
Do košíku

Aplikační forma: oční přípravky (kapky, masti, gely)

Indikační skupina: oftalmologika

Účinná látka: Carbomerum 974 P 2,5 mg v 1 g

Těhotenství a kojení: Bezpečnost přípravku Oftagel nebyla u těhotných a kojících žen sledována.

Expediční minimum: Oftagel se používá pro léčbu suchého zánětu spojivky a rohovky a příznaků syndromu suchého oka. Udržuje neporušenost slzného filmu, který chrání oko a zlepšuje vlastnosti ochranného filmu na povrchu oční rohovky. Účinek přípravku se subjektivně projeví zásadním zmírněním obtíží jako jsou například pálení, řezání, podráždění nebo pocit cizího tělesa v oku. Obsažený karbomer zvyšuje viskozitu očních kapek a prodlužuje dobu jejich kontaktu s okem, čímž se snižuje oční podráždění

Doporučené dávkování: Obvyklá dávka pro dospělé, mladistvé i děti je 1 kapka přípravku OFTAGEL, oční gel 1 až 4krát denně do oka dle závažnosti obtíží.

EAN: 6419716950495

Výrobce: Ursapharm Arzneimittel GmbH, Saarbrücken, Německo, www.ursapharm.cz

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK. POUŽITÍ LÉKŮ KONZULTUJTE S LÉKAŘEM NEBO LÉKÁRNÍKEM.

Parametry
SUKL názevOFTAGEL 2,5MG/G OPH GEL 10G
SUKL kód0059511

Příbalové informace
Rozbalit

 
64/296/02-C
VP
S01XA20

OFTAGEL

oční gel

Carbomerum 974P

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek OFTAGEL musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů, musíte se poradit s lékařem.
  • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V této příbalové informaci najdete:

1.Co je OFTAGEL a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete OFTAGEL používat

3.Jak se OFTAGEL používá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Uchovávání přípravku OFTAGEL

6.Další informace

1. CO JE OFTAGEL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

OFTAGEL se používá pro léčbu suchého zánětu spojivky a rohovky a příznaků syndromu suchého oka.

Důležitou vlastností očního gelu používaného na zmírnění těžkostí spojených se syndromem suchého oka je udržovat neporušenost slzného filmu, který chrání oko a dobré kluzké vlastnosti. Pro dosažení těchto vlastností obsahuje oční gel OFTAGEL karbomer, nový vysokomolekulární polymer. Karbomer zvyšuje viskozitu očních kapek a prodlužuje dobu kontaktu s okem, čímž se snižuje oční podráždění.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE OFTAGEL POUŽÍVAT

Nepoužívejte OFTAGEL

  • Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na karbomer nebo na kteroukoli další složku přípravku OFTAGEL, oční gel.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku OFTAGEL je zapotřebí

  • Při léčbě očním gelem OFTAGEL se nesmí používat měkké kontaktní čočky.
  • Tvrdé kontaktní čočky před aplikací přípravku vyjměte a než si je opět nasadíte, vyčkejte nejméně 15 minut po aplikaci přípravku.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Pokud je místně do oka podáváno více přípravků, musí být podávány odděleně a odstupem alespoň 15 minut. Oftagel musí být podán jako poslední.

Těhotenství a kojení

Bezpečnost přípravku Oftagel nebyla u těhotných a kojících žen sledována.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Po několik minut po aplikaci se může objevit rozmazané vidění. Před tím, než začnete řídit, vyčkejte, dokud se zraková ostrost neupraví k normálu.

Důležitá informace o některých složkách přípravku OFTAGEL

Oční gel OFTAGEL, obsahuje benzalkonium-chlorid.
Oční gel Oftagel obsahuje benzalkonium chlorid, který mění barvu měkkých kontaktních čoček. Zabraňte styku s měkkými kontaktními čočkami. Benzalkonium chlorid může způsobovat podráždění očí.

3. JAK SE OFTAGEL POUŽÍVÁ

Oční použití
Vždy používejte oční gel OFTAGEL přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklá dávka pro dospělé, mladistvé i děti je 1 kapka přípravku OFTAGEL, oční gel 1 až 4krát denně do oka dle závažnosti obtíží.

Před aplikací gelu:

  • Umyjte si ruce.
  • Vyberte si nejvhodnější polohu pro aplikaci gelu (můžete sedět, ležet na zádech, stát nebo sedět před zrcadlem).

Aplikace gelu:

1.Otevřete lahvičku. Ničím se nedotýkejte konce lahvičky, abyste zabránili kontaminaci roztoku.

2.Zakloňte hlavu a držte lahvičku nad okem.

3.Stáhněte si spodní víčko dolů a podívejte se nahoru. Jemně zmáčkněte lahvičku, dokud Vám kapka nespadne do oka.

4.Několikrát zamrkejte, aby se gel rovnoměrně rozprostřel po povrchu oka. Zavřete lahvičku.

Jestliže jste použil(a) více přípravku OFTAGEL než jste měl(a)

Nejsou známy žádné nežádoucí účinky způsobené předávkováním. Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s Vaším lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít OFTAGEL

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Další dávku si aplikujte podle potřeby nebo v obvyklém čase dle doporučení Vašeho lékárníka nebo lékaře.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Oftagel nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Stejně jako u ostatních očních kapek se může po aplikaci očního gelu OFTAGEL objevit mírné píchání v oku a pocit podráždění oka. Krátce po aplikaci se může objevit rozmazané vidění, dokud se gel rovnoměrně nerozprostře po povrchu oka.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU OFTAGEL

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte Oftagel po uplynutí doby použitelnosti, která je uvedena na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Po prvním otevření lahvičky je přípravek použitelný 28 dní.

Lahvičku do krabičky ukládejte dnem vzhůru, aplikace gelu je pak snadnější.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Oftagel obsahuje

Léčivou látkou je karbomer 974P 2,5 mg/g (1 ml = 41 kapek).
Pomocnými látkami jsou benzalkonium chlorid, sorbitol, monohydrát lysinu, trihydrát octanu sodného, polyvinylalkohol, voda na injekci.

Jak Oftagel vypadá a co obsahuje toto balení

OFTAGEL je bezbarvý až mírně nažloutlý čirý až mírně opalescentní viskózní gel v plastové lahvičce s kapátkem a šroubovacím uzávěrem. Jedna lahvička obsahuje 10 g gelu. Přípravek je dostupný ve velikostech balení 1 x 10 g a 3 x 10 g.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Santen Oy, Niittyhaankatu 20, 33720 Tampere, FINSKO

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 14.4.2010.

datum zpracování

14.4.2010 (č.j. 22992/2007)

OFTAGEL oph gel 1x10gm/25mg
OFTAGEL oční gel 3x 10g
OFTAGEL oční gel 3x 10g
registrovaný léčivý přípravek
SICCAPROTECT oční kapky 3x 10ml
SICCAPROTECT oční kapky 3x 10ml
registrovaný léčivý přípravek
Ověření internetových stránek a lékárny:
SUKL
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Hlášení nežádoucích účinků Informační povinnosti o EET
© Česká lékárna Holding a.s. Všechna práva vyhrazena. v2

info  Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.