800 200 205 Po–Pá od 08:00 do 15:00 info@docsimon.cz
0,00 Kč
měna
0

NUROFEN PRO DĚTI sirup 100ml JAHODA (100mg/5ml)

50027588

Registrovaný léčivý přípravek více o legislativěinfo

NUROFEN PRO DĚTI sirup 100ml JAHODA  (100mg/5ml)
Litujeme, ale hledané zboží není momentálně dostupné. K získání podrobnějších informací nás můžete kontaktovat na adrese info@docsimon.cz

Aplikační forma: sirupy a suspenze pro vnitřní použití

Indikační skupina: analgetika, antipyretika

Účinná látka: Ibuprofenum 100mg / 5ml

Expediční minimum: NUROFEN PRO DĚTI sirup : Nurofen patří mezi léky označené jako analgetika, antipyretika, nesteroidní antirevmatika (k tlumení zánětu, bolesti a horečky). Obsahuje léčivou látku ibuprofen, která tiší bolest, má protizánětlivé účinky a snižuje zvýšenou teplotu. Ibuprofen brání tvorbě některých látek, které se v organismu podílejí na vzniku bolesti, zvýšené teploty zánětu. Přípravek NUROFEN PRO DĚTI sirup se používá: - ke zmírnění mírných až středně silných bolestí jako jsou bolesti hlavy, bolesti zubů, bolesti uší, bolesti v krku, bolesti při prořezávání zubů, pooperační bolesti a bolesti při zranění měkkých tkání; - při horečkách, včetně horečnatého stavu po očkování; - při bolestech a horečkách doprovázejících nachlazení a chřipku. Přípravek je určen dětem od 3 měsíců do 12 let.

Doporučené dávkování: Přípravek Nurofen pro děti Jahoda by se měl podávat v co nejnižší účinné dávce a po co nejkratší dobu. Horečnaté a bolestivé stavy: Dávkování je závislé na věku a hmotnosti dítěte. U kojenců a dětí od 3 měsíců do 12 let je obvyklá denní dávka 20-30 mg/kg, která se podává rozděleně do 3-4 dílčích dávek.

EAN: 5000158066748

Výrobce: Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., Slough, Velká Británie

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK. POUŽITÍ LÉKŮ KONZULTUJTE S LÉKAŘEM NEBO LÉKÁRNÍKEM.

Parametry
SUKL názevNUROFEN PRO DĚTI JAHODA 20MG/ML POR SUS 100 ML II
SUKL kód0101113

Příbalové informace
Rozbalit

 

 

Souhrn údajů o přípravku

1.            Název přípravku

Nurofen pro děti Jahoda

 

2.            kvalitativní a kvantitativní Složení

Léčivá látka: Ibuprofenum 100 mg/5 ml

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

 

3.            Léková forma

Perorální suspenze

Popis přípravku: téměř bílá sirupovitá suspenze s jahodovou příchutí.

 

4.            Klinické údaje

4.1.   Terapeutické indikace

Přípravek Nurofen pro děti Jahoda se užívá:

-         jako antipyretikum ke snížení horečky (včetně postvakcinační horečky);

-         jako analgetikum ke tlumení mírných až středně těžkých bolestí (bolest hlavy, bolest v krku, bolesti uší, zubů, bolesti při distorzi nebo zhmoždění).

Vzhledem k lékové formě je přípravek určen především k léčbě dětí a kojenců od 3 měsíců.

 

4.2.   Dávkování a způsob podání

K perorálnímu podání

Přípravek Nurofen pro děti Jahoda by se měl podávat v co nejnižší účinné dávce a po co nejkratší dobu.

Horečnaté a bolestivé stavy:

Dávkování je závislé na věku a hmotnosti dítěte. U kojenců a dětí od 3 měsíců do 12 let je obvyklá denní dávka 20-30 mg/kg, která se podává rozděleně do 3-4 dílčích dávek.

Doporučené dávkování podle věku dítěte:

 

Věk

Jednotlivá dávka

Četnost podání

3-12 měsíců

2,5 ml suspenze (50 mg ibuprofenu)

3x denně

1-2 roky

2,5 ml suspenze (50 mg ibuprofenu)

3-4x denně

3-7 let

5 ml suspenze (100 mg ibuprofenu)

3-4x denně

8-12 let

5-10 ml suspenze (100-200 mg ibuprofenu)

3-4x denně

 

Orientační příklad dávkování podle hmotnosti dítěte (v tabulce jsou vypočítány denní dávky s použitím spodní hranice doporučeného množství ibuprofenu 20 mg/kg/den):

Hmotnost (kg)

Dávka ibuprofenu/den (mg)

Množství suspense /den (ml)

6 

120

6

8

160

8

10

200

10

12

240

12

14

280

14

16

320

16

18

360

18

20

400

20

30

max 500

max 25 ml

 

U dětí s hmotností nižší než 30 kg se nedoporučuje překročit dávku 25 ml (500 mg ibuprofenu) denně.

Postvakcinační horečka:

Přípravek se podává v dávce 2,5 ml suspenze (tj. 50 mg ibuprofenu). V případě potřeby je možno tuto dávku zopakovat po 6-ti hodinách. (Nemělo by se podávat více než 2 x 50 mg ibuprofenu denně).

Způsob podání:

Přípravek se užívá nezávisle na jídle. Jestliže se během léčby objeví zažívací obtíže, je vhodné užívat přípravek během jídla.

Přípravek je dodáván s dávkovací lžičkou nebo dávkovací trubičkou. Návod k použití viz bod 6.6.

 

 

4.3.   Kontraindikace

-         hypersensitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku;

-         přecitlivělost na kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné nesteroidní protizánětlivé látky projevující se jako astma, urtikaria nebo rinitida;

-         aktivní nebo anamnesticky rekurentní peptický vřed/krvácení (dva nebo více prokázaných případů vředu nebo krvácení);

-         anamnéza gastrointestinálního krvácení nebo perforace v souvislosti s  léčbou nesteroidními antirevmatiky;

-         závažné srdeční selhání;

-         závažné selhání jater nebo ledvin;

-         třetí trimestr těhotenství (viz též bod 4.6).

 

 

 

4.4.   Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Výskyt nežádoucích účinků může být snížen podáváním nejnižší účinné dávky po nejkratší dobu nutnou ke zlepšení příznaků (viz GIT a kardiovaskulární riziko níže)

 

Přípravek by neměl být podáván společně s jinými nesteroidními antirevmatiky včetně selektivních inhibitorů cyklooxygenázy-2.

 

Zahájení léčby u pacientů s anamnézou hypertenze a/nebo srdečního selhání je třeba konzultovat s lékařem, protože v souvislosti s léčbou NSA byly hlášeny případy retence tekutin, hypertenze a edémů.

 

Kardiovaskulární a cerebrovaskulární účinky

Klinické studie a epidemiologické údaje poukazují na to, že podávání ibuprofenu, obzvláště ve vysokých dávkách (2400 mg denně) a po dlouhou dobu, může souviset s mírným zvýšením rizika arteriálních trombotických příhod (např. IM nebo iktů). Epidemiologické studie nepoukazují na zvýšené riziko IM při podávání nízkých dávek ibuprofenu (tj. do 1200 mg denně).

 

Starší pacienti: U starších pacientů se nežádoucí účinky,  zejména gastrointestinální krvácení a perforace,  vyskytují častěji. Následky těchto nežádoucích účinků mohou být fatální.

 

V souvislosti s používáním neselektivních nesteroidních antirevmatik se mohou vyskytnout případy gastrointestinálního krvácení, ulcerace a perforace, které mohou být i smrtelné. Mohou vzniknout bez závislosti na délce podávání a bez předchozích varovných příznaků či předchozí anamnézy závažných gastrointestinálních příhod.

 

Riziko vzniku gastrointestinálního krvácení, ulcerace či perforace se zvyšuje:

-         se stoupající dávkou;

-         u pacientů s anamnézou vředové choroby, a to především v tom případě, pokud byla vředová choroba komplikována krvácením nebo perforací. Tito pacienti by měli být poučeni, že je nezbytně nutné hlásit jakékoli nezvyklé abdominální příznaky (především gastrointestinální krvácení), a to zvláště v počátečních stádiích terapie.

-         u starších pacientů;

-         u pacientů, kteří užívají látky zvyšující riziko vzniku vředové choroby nebo krvácení, jako jsou perorální kortikosteroidy, antikoagulacia (např.warfarin), selektivní inhibitory vychytávání serotoninu nebo destičkové inhibitory (kyselina acetylsalicylová). Těmto pacientům by měla být věnována zvláštní pozornost.

 

U pacientů s anamnézou vředové choroby a u starších pacientů by měla být léčba zahájena co nejnižší možnou dávkou. U těchto pacientů a také u pacientů vyžadujících současnou terapii nízkými dávkami kyseliny acetylsalicylové nebo jiných látek zvyšujících gastrointestinální riziko by mělo být zváženo podání protektivní terapie (např. misoprostolem nebo inhibitory protonové pumpy).

 

Pacienti s anamnézou gastrointestinální toxicity, obzvláště ve starším věku, musí být poučeni, aby včas hlásili všechny neobvyklé gastrointestinální příznaky (zejména gastrointestinální krvácení), především na počátku léčby.

Obzvláštní pozornost je doporučována u pacientů užívajících konkomitantní léčbu, která by mohla zvyšovat riziko ulcerací nebo krvácení (např. orálně podávané kortikosteroidy, antikoagulacia jako warfarin, SSRI nebo antiagregancia jako kyselina acetylsalicylová (viz bod 4.5).

 

Pokud se u pacienta léčeného nesteroidními antirevmatiky objeví gastrointestinální vřed, krvácení či perforace, musí být lék vysazen.

 

Zvláštní opatrnosti je třeba u pacientů s:

-         systémovým onemocněním lupus erythematodes a se smíšenou chorobou pojivové tkáně (viz bod 4.8);

-              gastrointestinálním onemocněním a chronickými zánětlivými střevními chorobami (ulcerózní kolitida, Crohnova choroba), protože by mohlo dojít k exacerbaci těchto chorob.průduškovým astmatem;

-         poruchou krevní srážlivosti;

-         sníženou funkcí ledvin;

-         dysfunkcí jater.

 

Při terapii nesteroidními antirevmatiky byly velmi vzácně hlášeny závažné kožní reakce včetně exfoliativní dermatitidy, Stevens-Johnsova syndromu a toxické epidermální nekrolýzy. Některé z nich byly smrtelné. Nejvyšší riziko vzniku těchto reakcí je na začátku léčby, většina z nich se objevila v průběhu prvního měsíce terapie. Nesteroidní antirevmatikum by mělo být vysazeno při prvním objevení vyrážky, mukózních lézí a/nebo jiných známek přecitlivělosti.

 

Existují důkazy o tom že léky, které inhibují cyklooxygenázu/syntézu prostaglandinů ovlivňují ovulaci a tím mohou způsobovat poškození ženské plodnosti. Poškození je reverzibilní a odezní po ukončení terapie.

Rodiče dětí dostávajících ibuprofen je třeba informovat o následujících skutečnostech:

-         pokud příznaky onemocnění přetrvávají déle než 3 dny, je třeba vyhledat lékaře; podává-li se přípravek kojencům, je třeba vyhledat lékaře co nejdříve;

-         doporučené denní dávky se nesmí překračovat;

-         přípravek není určen pro děti mladší než 3 měsíce.

Přípravek obsahuje maltitolový sirup. Pacienti s vzácnou dědičnou intolerancí fruktosy by neměli přípravek užívat.

 

4.5.   Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Při současném podávání ibuprofenu s kyselinou acetylsalicylovou nebo jinými nesteroidními protizánětlivými léky (NSAIDs) a glukokortikoidy existuje zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků v oblasti  gastrointestinálního traktu včetně vzniku peptického vředu a/nebo krvácení do GIT.

Při současném užívání ibuprofenu s perorálními antikoagulancii se zvyšuje jejich účinnost a dochází ke zvýšenému riziku krvácení.

 

Současné podávání antiagregačních látek nebo SSRI zvyšuje riziko gastrointestinálního krvácení (viz. bod 4.4).

Ibuprofen snižuje účinnost antihypertenziv a diuretik. Současné podání kaliumšetřících diuretik může vést k hyperkalemii. Rodičům je proto třeba doporučit, aby dbali na dostatečný přísun tekutin.

Ibuprofen zvyšuje plazmatické hladiny lithia, digoxinu a fenytoinu. Ibuprofen snižuje clearence methotrexátu.

 

4.6.               Těhotenství a kojení

Těhotenství

Inhibice syntézy prostaglandinů může mít nežádoucí vliv na těhotenství a fetální/embryonální vývoj. Data z epidemiologických studií naznačují zvýšené riziko potratů a kardiálních malformací po užívání inhibitorů syntézy prostaglandinů v počátku těhotenství. Absolutní riziko kardiovaskulárních malformací se zvýšilo z méně než 1% na přibližně 1,5%. Předpokládá se, že se riziko zvyšuje s dávkou a trváním terapie. U zvířat se prokázalo, že podání inhibitorů syntézy prostaglandinů vede k zvýšení pre- a postimplantačních ztrát a k fetální/embryonální letalitě. Navíc byla hlášena zvýšená incidence různých malformací včetně kardiovaskulárních po podání inhibitorů syntézy prostaglandinů zvířatům v průběhu organogenetické periody.

V průběhu prvního a druhého trimestru nesmí být ibuprofen podán, pokud to není zcela nezbytné.

Pokud je ibuprofen podáván ženám, které chtějí otěhotnět nebo v prvním a druhém trimestru těhotenství, musí být dávka co nejnižší a doba léčby co nejkratší.

Během třetího trimestru těhotenství všechny inhibitory syntézy prostaglandinů mohou vystavovat

plod:

-         kardiopulmonální toxicitě (předčasný uzávěr duktus arteriosus a pulmonální  hypertense);

-         riziku renální dysfunkce, která může progredovat v renální selhání s oligohydroanmionem,

matku a novorozence na konci těhotenství:

-         potenciálnímu prodloužení krvácení;

-         riziku inhibice děložních kontrakcí vedoucí k opoždění nebo prodloužení porodu.

Proto je ibuprofen kontraindikován ve třetím trimestru těhotenství.

 

Kojení

Ibuprofen a jeho metabolity přecházejí v nízkých koncentracích do mateřského mléka. Vzhledem k tomu, že škodlivé účinky na kojence nejsou dosud známy, není obecně třeba kojení přerušit, pokud je přípravek užit krátkodobě v dávce doporučené pro zmírnění bolesti a horečky. Bezpečnost při opakovaném užívání nebyla stanovena.

 

4.7.   Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Při krátkodobém užívání a doporučeném dávkování nemá přípravek žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

 

4.8.   Nežádoucí účinky

Nejčastěji pozorované nežádoucí účinky jsou gastrointestinální. Mohou se objevit peptické vředy, perforace nebo gastrointestinální krvácení, někdy fatální, zejména u starších osob (viz. bod 4.4). Po léčbě byly pozorovány také nausea, zvracení, průjem, flatulence, zácpa, dyspepsie, abdominální bolesti, meléna, hematemeza, ulcerativní stomatitida, exacerbace kolitidy a Crohnovy choroby (viz. bod 4.4). Méně často byla pozorována gastritida.

V souvislosti s léčbou nesteroidními antirevmatiky byly také hlášeny otoky, hypertenze a srdeční selhání.

Velmi vzácně byly pozorovány kožní bulózní reakce včetně Stevens-Johnsonova syndromu a toxické epidermální nekrolýzy.

 

Klinické studie a epidemiologické údaje poukazují na to, že podávání ibuprofenu, obzvláště ve vysokých dávkách (2400 mg denně) a po dlouhou dobu, může souviset s mírným zvýšením rizika arteriálních trombotických příhod (např. IM nebo iktů) (viz bod 4.4).

 

V souvislosti s léčbou nesteroidními antirevmatiky byly také hlášeny otoky, hypertenze a srdeční selhání.

 

Následující přehled zahrnuje ty nežádoucí účinky, které byly pozorovány u ibuprofenu při krátkodobé léčbě mírných až středně silných bolestí a horečky. Při léčbě jiných potíží nebo při dlouhodobé léčbě se mohou vyskytnou i další nežádoucí účinky (viz také bod 4.4.).

Gastrointestinální poruchy

Méně časté (>1/1 000, <1/100):

-         gastrointestinální potíže, jako například dyspepsie, bolesti břicha a nevolnost.

Vzácné (>1/10 000, <1/1 000):

-         průjem, nadýmání, zácpa a zvracení.

Velmi vzácné (<1/10 000):

-         gastrointestinální vředy; v některých případech může dojít ke krvácení a perforaci.

 

Poruchy nervového systému

Méně časté (>1/1 000, <1/100):

-         bolesti hlavy.

 

Poruchy ledvin a močových cest

Velmi vzácné (<1/10 000):

-         snížení vylučování moči, možnost vzniku otoků; možnost akutního selhání ledvin.

-         papilární nekróza, zvláště při dlouhodobém užívání.

-         zvýšení hladiny močoviny v plasmě.

 

Poruchy jater a žlučových cest

Velmi vzácné (<1/10 000):

-         poruchy funkce jater, zvláště při dlouhodobém užívání.

 

Poruchy krve a lymfatického systému

Velmi vzácné (<1/10 000):

-         poruchy krvetvorby (anémie, leukopenie, trombocytopenie, pancytopenie, agranulocytóza). První příznaky: horečka, bolesti v krku, vředy na povrchu úst, příznaky podobné chřipce, stav celkového vyčerpání, krvácení z nosu a kůže.

 

Poruchy kůže a podkoží

Velmi vzácné (<1/10 000):

-         závažné formy kožních reakcí – může se například vyskytnout erythema multiforme. Výjimečně během planých neštovic dochází k vážným infekčním komplikacím kůže a měkkých tkání.

 

Poruchy imunitního systému

Velmi vzácné (<1/10 000):

-         u pacientů se stávajícím autoimunitním onemocněním (systémový lupus erythematodes, smíšená kolagenóza) byly v jednotlivých případech zaznamenány během léčby ibuprofenem případy aseptické meningitidy s těmito příznaky: ztuhlost krku, bolesti hlavy, nevolnost, zvracení, horečka nebo dezorientace.

 

Celkové a jinde nezařazené poruchy a reakce po podání

Méně časté (>1/1 000, <1/100):

-         alergické reakce spojené s kopřivkou a svěděním.

Velmi vzácné (<1/10 000):

-         závažné alergické reakce s následujícími příznaky: otoky obličeje, jazyka a hrtanu, dušnost, tachykardie, snížení krevního tlaku a těžký šok.

-         exacerbace astmatu.

 

4.9.   Předávkování

Příznaky předávkování:

Předávkování ibuprofenem se projevuje především gastrointestinálními příznaky (nauzea, vomitus, bolesti břicha, gastrointestinální krvácení, vzácně průjem) a poruchami CNS (bolesti hlavy, závratě, podráždění, ospalost, dezorientace, hypotenze, křeče, bezvědomí). Vážná otrava může být příčinou metabolické acidózy a prodloužení protrombinového času. Může dojít také k akutnímu renálnímu selhání a poškození jater, u astmatiků k exacerbaci astmatického záchvatu.

 

Léčba předávkování:

Specifické antidotum není známo, léčba je symptomatická. Doporučuje se provést co nejdříve výplach žaludku zároveň s podáním aktivního uhlí. Další léčba směřuje k udržení vitálních funkcí, k úpravě bilance vody a elektrolytů. Hemodialýza je neúčinná.

 

5.      Farmakologické vlastnosti

5.1.   Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antiflogistikum, Antirevmatikum

ATC kód: M01AE01

Ibuprofen je nesteroidní protizánětlivá látka (NSAIDs), jejíž účinek, založený na inhibici syntézy prostaglandinu, byl prokázán na běžných experimentálních modelech zánětu u zvířat. U člověka ibuprofen zmírňuje bolest, otoky a horečky způsobené zánětem. Navíc ibuprofen reverzibilně inhibuje agregaci destiček.

Klinická účinnost ibuprofenu byla prokázána při léčbě mírných až středně silných bolestí, například bolestí při růstu zubů, bolestí zubů, hlavy, uší, bolestí v krku, pooperačních bolestí, bolestí při zranění měkkých tkání a také horečky, včetně pyrexie po imunizaci, a při léčbě bolestí a horečky při rýmě a chřipce.

 

5.2.   Farmakokinetické vlastnosti

Ibuprofen se po perorálním podání rychle absorbuje ze zažívacího traktu. Maximální plazmatické koncentrace je dosaženo za 1 – 2 hodiny po podání. Ibuprofen se reverzibilně váže na plazmatické proteiny. Biologický poločas vylučování je přibližně 2 hodiny. Ibuprofen je rychle metabolizován v játrech na dva inaktivní metabolity. Je vylučován ledvinami především ve formě metabolitů nebo jejich konjugátů.

 

5.3.   Předklinické údaje vztahující se  k bezpečnosti

Toxicita ibuprofenu v experimentech na zvířecích modelech se projevovala lézemi a ulcerací gastrointestinálního traktu. Ibuprofen nevykázal mutagenní potenciál in vitro a nebyl shledán jako karcinogenní pro potkany a myši. V experimentálních studiích bylo prokázáno, že ibuprofen prochází placentární bariérou, neexistují však žádné důkazy o jeho teratogenním působení.

 

6.      Farmaceutické údaje

6.1.   Seznam pomocných látek

Monohydrát kyseliny citronové, dihydrát citronanu sodného, chlorid sodný, sodná sůl sacharinu, domifenium-bromid, polysorbát 80, roztok maltitolu, xanthanová klovatina, jahodové aroma, glycerol, čištěná voda.

 

6.2.   Inkompatibility

Neuplatňuje se.

 

6.3.   Doba použitelnosti

3 roky

Po prvním otevření 6 měsíců.

 

6.4.   Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje zvláštní podmínky uchovávání.

 

6.5.   Druh obalu a velikost balení

Hnědá PET lahvička s bezpečnostním šroubovacím uzávěrem s kroužkem originality a PE vložkou, odměrná lžička na 2,5 a 5 ml, nebo dávkovací trubička, krabička.

Velikost balení: 100 ml, 150 ml.

 

6.6.   Návod k použití přípravku, zacházení s ním

Před použitím protřepat.

Použití dávkovací trubičky

Zatlačte trubičku pevně do hrdla lahvičky. Obsah lahvičky pečlivě protřepejte.

K naplnění dávkovací trubičky otočte lahvičku dnem vzhůru a vytahováním pístu natáhněte do trubičky požadované množství suspenze podle značení na trubičce.

Otočte lahvičku opět hrdlem vzhůru a vyjměte dávkovací trubičku z hrdla lahvičky

Konec dávkovací trubičky vložte dítěti do úst a jemným tlakem na píst vpravte suspenzi do úst.

Po použití opět lahvičku pečlivě uzavřete. Dávkovací trubičku omyjte teplou vodou a nechte vyschnout. Uchovávejte trubičku mimo dosah a dosah dětí.

 

7.      Držitel rozhodnutí o registraci

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., Slough, Velká Británie

 

8.      Registrační číslo

29/148/06-C

 

9.      Datum první registrace/ datum prodloužení registrace

19.4.2006

 

10. Datum revize textu

28.11.2007


 

 

 

 

NUROFEN PRO DĚTI JAHODA por sus 2000mg/100ml trub
NUROFEN PRO DĚTI čípky 10x 125mg
NUROFEN PRO DĚTI čípky 10x 125mg
registrovaný léčivý přípravek
PANADOL BABY čípky 10x 125mg
PANADOL BABY čípky 10x 125mg
registrovaný léčivý přípravek
Ověření internetových stránek a lékárny:
SUKL
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Hlášení nežádoucích účinků Informační povinnosti o EET
© Česká lékárna Holding a.s. Všechna práva vyhrazena. v2

info  Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.