800 200 205 Po–Pá od 07:30 do 16:30 info@docsimon.cz
0,00 Kč
měna
0

NICORETTE FRESHFRUIT žvýkačky 30x 2mg

Léčivo více o legislativěinfo

NICORETTE FRESHFRUIT žvýkačky  30x 2mg
-20%
běžná cena 288 Kč
ušetříte 20%
229 Kč
Cena včetně DPH

Aplikační forma: žvýkačky

Indikační skupina: přípravek k odvykání kouření

Účinná látka: Nicotini retinas 10mg odpovídá Nicotinum 2mg

Expediční minimum: Žvýkačky Nicorette Freshfruit jsou čtvercovitého tvaru v blistru s hliníkovou folií. Žvýkačky pomáhají překonat abstinenční příznaky doprovázející odvykání kouření u kuřáků motivovaných přestat kouřit. Slouží jako pomoc během dočasného přerušení kouření či pomáhají snížit počet vykouřených cigaret, a tím pomáhají snadněji odvyknout kouření. Neposkytují tolik uspokojení jako cigareta, protože výrazné účinky nikotinu, které kuřák pociťuje jako příjemné, se u žvýkaček v takové míre nedostavují. Nemusíte se obávat, že pro Vás bude vysazení žvýkačky po odvyknutí kouření obtížné. Podmínkou úspěšného odvyknutí kouření je především silná vůle a motivace, pro které představuje léčba žvýkačkami významnou pomoc. Pokud jsou žvýkačky Nicorette Freshfruit užívány v souladu s doporučeným dávkováním, pomáhají také kontrolovat váhový přírůstek po zanechání kouření.

EAN: 3574660514261

Výrobce: McNeil AB, Helsinborg, Švédsko, www.mcneilab.se

Příbalové informace
Rozbalit

PŘÍBALOVÁ INFORMACE
INFORMACE PRO POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!
 
Nicorette Classic Gum 2 mg léčivá žvýkací guma
Nicorette Classic Gum 4 mg léčivá žvýkací guma
Nicorette Mint Gum 2 mg léčivá žvýkací guma
Nicorette Mint Gum 4 mg léčivá žvýkací guma
(nicotinum)
léčivá žvýkací guma (žvýkačka)
 
Držitel rozhodnutí o registraci
Pfizer Health AB, Stockholm, Švédsko.
Výrobce
Pfizer Health AB, Helsingborg, Švédsko.
Zastoupení pro CR
Pfizer spol. s r.o., Praha, Česká republika.
Složení
Nicorette Classic Gum 2 mg léčivá žvýkací guma
Léčivá látka: Nicotini resinas 10 mg, odpovídá Nicotinum 2 mg.
Pomocné látky: hydrogenuhličitan sodný, uhličitan sodný, sorbitol, glycerol 85%, aroma, sorbitol
70% krystalizující, základ žvýkací gumy.
Nicorette Classic Gum 4 mg léčivá žvýkací guma
Léčivá látka: Nicotini resinas 20 mg, odpovídá Nicotinum 4 mg.
Pomocné látky: uhličitan sodný, sorbitol, glycerol 85%, aroma, sorbitol 70% krystalizující,
chinolinová žluť, základ žvýkací gumy.
Nicorette Mint Gum 2 mg lécivá žvýkací guma
Léčivá látka: Nicotini resinas 10 mg, odpovídá Nicotinum 2 mg.
Pomocné látky: hydrogenuhličitan sodný, uhličitan sodný, xylitol, silice máty peprné, levomenthol,
lehký oxid hořečnatý, základ žvýkací gumy.
Nicorette Mint Gum 4 mg léčivá žvýkací guma
Léčivá látka: Nicotini resinas 20 mg, odpovídá Nicotinum 4 mg.
Pomocné látky: uhličitan sodný, xylitol, silice máty peprné, levomenthol, lehký oxid horečnatý,
hlinitý lak chinolinové žluti, základ žvýkací gumy.
Indikační skupina
Varium. Přípravek k odvykání kouření.
Charakteristika
Žvýkačky Nicorette Classic jsou čtvercovitého tvaru v blistru s hliníkovou folií. Žvýkačky Nicorette
Mint obsahují příchuť máty. Žvýkačky pomáhají překonat abstinenční příznaky doprovázející
odvykání kouření u kuřáků motivovaných přestat kouřit. Slouží jako pomoc během dočasného
přerušení kouření či pomáhají snížit počet vykouřených cigaret, a tím pomáhají snadněji odvyknout
kouření. Neposkytují tolik uspokojení jako cigareta, protože výrazné účinky nikotinu, které kuřák
pociťuje jako příjemné, se u žvýkaček v takové míre nedostavují.
Nemusíte se obávat, že pro Vás bude vysazení žvýkačky po odvyknutí kouření obtížné. Podmínkou
úspěšného odvyknutí kouření je především silná vůle a motivace, pro které představuje léčba
žvýkačkami významnou pomoc.
Pokud jsou žvýkačky Nicorette Classic, Nicorette Mint užívány v souladu s doporučeným
dávkováním, pomáhají také kontrolovat váhový přírůstek po zanechání kouření.
Indikace
Přípravek je určen pro léčbu závislosti na tabáku, pro zmírnění touhy po kouření (nikotinu) a pro
zmírnění abstinenčních příznaků, což umožňuje snadnější odvyknutí kouření kuřákům motivovaným
přestat kouřit. Slouží jako podpůrný přípravek při překonávání dočasné abstinenční fáze kouření nebo
pro snadnější snížení poctu vykouřených cigaret u kuřáku neschopných či neochotných přestat kouřit.
Kontraindikace
Přecitlivělost na jakoukoliv složku žvýkačky.
Nežádoucí účinky
Žvýkačky Nicorette Classic, Nicorette Mint mohou být příčinou vzniku nežádoucích účinků
obdobných těm, které se pozorují při podávání nikotinu jiným způsobem, jako je např. kouření.
Většina nežádoucích účinku se objeví během 3-4 týdne po zahájení léčby. Nežádoucí účinky jsou
většinou způsobeny chybnou technikou žvýkání, nebo místním či celkovým farmakologickým
účinkem nikotinu. Jsou závislé na dávce.
Mezi nejčastější nežádoucí příznaky se řadí podráždění sliznice dutiny úst a jícnu a bolestivost
žvýkacích svalu. K dalším známým nežádoucím účinkům patří: bolesti hlavy, závrate, bušení srdce,
poruchy srdečního rytmu, poruchy trávící soustavy, pocit na zvracení, zvracení, zarudnutí kůže, kožní vyrážka (kopřivka), otoky tkání vzniklé na podklade alergická reakce.
Jedinci, kteří trpící poruchami zažívacího ústrojí a užívají žvýkačku s obsahem 4 mg nikotinu
(Nicorette Classic Gum 4 mg léčivá žvýkací guma, Nicorette Mint Gum 4 mg léčivá žvýkací guma),
mohou zpočátku trpět mírnějším stupněm zažívacích obtíží či pálením žáhy. Pomalejší žvýkání a
užívání žvýkaček s obsahem 2 mg nikotinu (Nicorette Classic Gum 2 mg léčivá žvýkací guma,
Nicorette Mint Gum 2 mg léčivá žvýkací guma), v případě potřeby v častějších intervalech, pomůže
zpravidla tyto problémy překonat.
Nikotin uvolňovaný ze žvýkačky muže někdy na začátku léčby vyvolat slabé podráždění jícnu, zvýšit
slinění, vyvolat škytavku.
Některé z popisovaných příznaků, jako je nevolnost, závratě, bolesti hlavy, poruchy spánku, mohou
být projevem abstinenčních příznaků, spojených s ukončením kouření. Ve spojitosti s ukončením
kouření mohou vznikat afty, ale příčina je nejasná.
Nadměrné užívání žvýkaček Nicorette Classic nebo Nicorette Mint může vyvolat u jedinců, kteří
nebyli zvyklí inhalovat cigaretový kouř, ale stejně tak i u některých pacientu zvyklých inhalovat
cigaretový kouř, nevolnost nebo bolesti hlavy.
Žvýkačka se muže nalepit na umělý chrup a ve vzácných případech ho muže i poškodit.
Při případném výskytu těchto chorob nebo jiných nežádoucích účinků, se o dalším užívání žvýkaček
Nicorette Classic nebo Nicorette Mint poraďte s lékařem.
Předávkování
K předávkování muže dojít v případě, že se žvýká více kusu žvýkaček Nicorette Classic nebo
Nicorette Mint a/nebo současně se kouří, a/nebo se současně užívají jiné formy nikotinových
přípravků pro odvykání kouření.
Příznaky předávkování jsou obdobné, jako při akutní otravě nikotinem, včetně nevolnosti, slinění,
bolestí břicha, průjmu, pocení, bolestí zad, závratí, poruch sluchu a výrazné slabosti. Při vysokých
dávkách muže po těchto příznacích následovat hypotense (snížení krevního tlaku), náhlá slabost,
nepravidelný tep, potíže s dýcháním, sklíčenost, selhání oběhu, kolaps a celkové křeče.
Dávky nikotinu, které jsou tolerovány dospělými kuřáky během léčby, mohou vyvolat závažné
příznaky otravy u malých dětí, a mohou vést až k úmrtí dítěte.
Jak postupovat při předávkování: v případě výskytu některého z výše uvedených příznaků, ihned
vyhledejte lékaře. Okamžitě zastavte jakýkoliv příjem nikotinu. Podání živočišného uhlí sníží
vstřebávání nikotinu z trávícího systému.
Interakce
Užíváte-li jiné léky (na lékařský předpis nebo volně prodejné), poraďte se o vhodnosti jejich
současného užívání spolu se žvýkačkami Nicorette Classic, Nicorette Mint s lékařem. Při
předepisování jiných léku oznamte lékaři, že užíváte žvýkačky Nicorette Classic, Nicorette Mint.
Jsou popsány interakce nikotinu s kofeinem, teofylinem, takrinem, klozapinem, ropinirolem,
imipraminem, olanzapinem, klomapridem, fluvoxaminem, flekainidem, pentazocinem, fenacetinem,
furosemidem, paracetamolem, benzodiazepiny – dochází k urychlení metabolismu těchto léku.
Při současném podání s cimetidinem, dochází ke zvýšení hladiny nikotinu. Při současném podání s
haloperidolem dochází ke zvýšení účinku nikotinu.
Dávkování a způsob použití
Děti a mladiství
Žvýkačky Nicorette Classic, Nicorette Mint by neměly být podávány osobám mladším 18 let, pokud
jinak neurčí lékař. S léčbou této věkové kategorie pomocí žvýkaček Nicorette Classic, Nicorette Mint
není zatím dostatek zkušeností.
Dospělí (včetně starších osob)
Počáteční dávka žvýkaček Nicorette Classic nebo Nicorette Mint by měla být zvolena podle míry
nikotinové závislosti každého kuřáka. Užívání 8 – 12 kusu žvýkačky vhodné síly za den by melo být
pro léčbu dostačující. Silně závislý kuřáci (Fageströmuv test nikotinové závislosti (FTND) _ 6 nebo
kouření >20 cigaret denně) nebo jedinci, kterým se nepodařilo přestat kouřit po užívání žvýkaček
Nicorette Classic Gum 2 mg léčivá žvýkací guma (Nicorette Mint Gum 2 mg léčivá žvýkací guma),
by měly začít léčbu s Nicorette Classic Gum 4 mg léčivá žvýkací guma (Nicorette Mint Gum 4 mg
léčivá žvýkací guma). V ostatních případech je vhodné začít léčbu s přípravkem Nicorette Classic
Gum 2 mg léčivá žvýkací guma (Nicorette Mint Gum 2 mg léčivá žvýkací guma). Denně by se nemělo užít více jak 24 kusu žvýkaček.
1) Ukončení kouření
Žvýkačky Nicorette Classic nebo Nicorette Mint by se měly užívat alespoň 3 měsíce. V této době by
se mělo začít s postupným snižováním počtu žvýkaček. Denní dávka nikotinu se má postupně snižovat snižováním celkového poctu žvýkaček v závislosti na subjektivním vnímání potřeby kouřit každého jedince. Léčba by měla být ukončena poté, co denní spotřeba žvýkaček klesne na 1 – 2 kusy.
2) Snížení poctu cigaret
Žvýkačky Nicorette Classic nebo Nicorette Mint se užívají mezi jednotlivými epizodami kouření,
vždy, když se objeví naléhavá potřeba kouřit, aby se co nejvíce prodloužil interval bez kouření, a
úmyslně se tak snížil počet vykouřených cigaret během dne na nejmenší možnou míru. Pokud nedojde ke snížení poctu vykouřených cigaret za den během 6 týdnu od začátku užívání přípravku, jedinec by mel vyhledat odbornou pomoc.
Pokus o úplné zanechání kouření by se mel uskutečnit jakmile se jedinec cítí být připraven, ne však
později, než-li 6 měsíců od začátku léčby. Pokud se pacientovi nepodaří skutečně přestat kouřit do 9 měsíců od začátku léčby, mel by vyhledat odbornou pomoc.
Pravidelné užívání žvýkaček Nicorette Classic nebo Nicorette Mint déle než-li 12 měsíců, se
všeobecně nedoporučuje. Avšak někteří bývalí kuřáci mohou pociťovat potřebu delší léčby pomocí
žvýkaček Nicorette Classic nebo Nicorette Mint, aby se vyhnuli návratu ke kouření. V případě, že se
náhle objeví touha po kouření, mel by mít jedinec po ruce zásobu žvýkaček Nicorette Classic nebo
Nicorette Mint. Odborná rada a podpora okolí zpravidla zlepšují šanci na úspěch.
3) Dočasná abstinence kouření
Žvýkačky Nicorette Classic nebo Nicorette Mint se užívají v situacích bez možnosti kouřit, například
v místech se zákazem kouření nebo v případě, kdy si kuřák nepřeje kouřit a přitom pociťuje potřebu si zapálit.
Způsob podání:
Žvýkačky Nicorette Classic nebo Nicorette Mint užijte tehdy, když se dostaví touha po cigaretě.
Zejména zpočátku je důležité žvýkat velmi pomalu, po cca 30 minutách se celé množství nikotinu
uvolní a je vstřebáno sliznicí dutiny ústní. Proto žvýkejte pomalu a s přestávkami! Budete-li se
zejména v prvních dvou dnech přesně řídit uvedenými pokyny, zvyknete si na určité tempo žvýkání.
Tím bude zajištěn nejvhodnější přísun nikotinu a současně zamezíte nepříjemným nežádoucím
účinkům z příliš rychlého žvýkání.
Chuť žvýkačky je pro kuřáky přijatelná, někdy však muže trvat 1-2 dny než si na chuť zvyknou, nebo je možno zvolit přípravek Nicorette Mint Gum 2, 4 mg léčivá žvýkací guma s příchutí máty nebo nový přípravek Nicorette FreshMint Gum 2, 4 mg léčivá žvýkací guma.
Obvyklý postup je:
1. Vezmete žvýkačku Nicorette Classic nebo Nicorette Mint a žvýkejte pomalu a s přestávkami
několik vteřin.
2. Žvýkejte znovu 10x a pak vsuňte žvýkačku na 1 nebo 2 minuty pod jazyk nebo k tvářím.
3. Žvýkejte znovu 10x a pak nechejte žvýkačku opět odpočinout.
4. Žvýkejte takto pul hodiny.
5. Když jste si na chuť žvýkačky zvykli, můžete dle potřeby rychlost žvýkání zrychlit.
Upozornění
Pokud jste v posledních 4 týdnech prodělali závažnou srdečně-cévní příhodu či jste byli
hospitalizováni kvůli srdeční nevolnosti (např. cévní mozková příhoda, srdeční infarkt,
nepravidelnosti v srdečním tepu (arytmie), nestabilní angina pectoris, nebo jste podstoupili
transplantaci srdečně–cévního bypassu či angioplastiku (plastiku cév)) nebo trpíte
nekontrolovatelným vysokým tlakem, přípravek Nicorette Classic nebo Nicorette Mint až konzultaci
s lékařem.
Pokud trpíte těmito chorobami: žaludeční a dvanácterníkový vřed, onemocnění čelistního kloubu,
závažná onemocnění ledvin a jater, i cukrovka,, zvýšená činnost štítné žlázy nebo nádorem dřeně
nadledvin (feochromocytom), poraďte se o vhodnosti užívání přípravku s lékařem.
Těhotenství a kojení: nikotin proniká pres placentu do plodu a působí na jeho dechovou a srdeční frekvenci. Účinek na krevní oběh závisí na velikosti dávky. Kouření muže velmi vážně poškodit plod nebo dítě a proto by matka (nastávající matka) mela přestat kouřit. Těhotné kuřačky by měly žvýkačky Nicorette Classic nebo Nicorette Mint užívat pouze po konzultaci s lékařem.
Nikotin proniká do mateřského mléka v množství, která mohou působit na dítě i v případě léčebných
dávek. Žvýkačky Nicorette Classic nebo Nicorette Mint by mely být užívány až po ukončení období
kojení. Těhotné a kojící kuřačky které nejsou schopny abstinovat bez této léčby by měly žvýkačky
Nicorette Classic nebo Nicorette Mint užívat pouze po konzultaci s lékařem.
Bez porady s lékařem neměňte dávkování doporučené v této informaci.
Během odvykání kouření byl pozorovány výskyt aftu a kožní vyrážky, které nemají souvislost
s užíváním žvýkaček Nicorette Classic nebo Nicorette Mint. Při výskytu těchto příznaků se poraďte s
lékařem. Dojde-li k použití nebo požití žvýkaček dítětem, poraďte se s lékařem.
Osoby s umělým chrupem mohou mít se žvýkáním Nicorette Classic nebo Nicorette Mint problémy.
Žvýkačka se muže nalepit na umělý chrup a ve vzácných případech ho muže i poškodit.
Uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Varování
Přípravek se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Přípravek se musí
uchovávat mimo dosah a dohled dětí a zvířat.
Balení
105, 30 a 15 žvýkaček.
Datum poslední revize
30.11.2005
 

Nicorette Freshfruit Gum 4mg orm.gum.mnd.30x2mg - 0122282
NICORETTE CLASSIC žvýkačky 105x 2mg
NICORETTE CLASSIC žvýkačky 105x 2mg
699 Kč
běžná cena 884 Kč
léčivo
NICORETTE CLASSIC žvýkačky 105x 4mg
NICORETTE CLASSIC žvýkačky 105x 4mg
695 Kč
běžná cena 884 Kč
léčivo
Ověření internetových stránek a lékárny:
SUKL
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Hlášení nežádoucích účinků Informační povinnosti o EET
© Česká lékárna Holding a.s. Všechna práva vyhrazena.

info  Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.