800 200 205 Po–Pá od 08:00 do 15:00 info@docsimon.cz
0,00 Kč
měna
0

NASIVIN 0.05% nosní kapky 10ml (dospělý)

50065327

Registrovaný léčivý přípravek více o legislativěinfo

NASIVIN 0.05% nosní kapky 10ml (dospělý)
NASIVIN 0.05% nosní kapky 10ml (dospělý)
Do košíku

Aplikační forma: nosní přípravky (kapky, spreje, masti, krémy, gely)

Indikační skupina: otorinolaryngologika

Účinná látka: Oxymetazolini hydrochloridum 0,05 g v 100 ml

Těhotenství a kojení: Protože bezpečné použití přípravku Nasivin® během těhotenství a kojení nebylo dostatečně prokázáno, můžete používat přípravek Nasivin® pouze na základě doporučení svého lékaře a pouze po pečlivém zvážení přínosu a rizika léčby. Během těhotenství a kojení nesmí být překročeno doporučené dávkování, protože předávkování může narušit krevní zásobení nenarozeného dítěte nebo snížit tvorbu mléka.

Expediční minimum: NASIVIN : Přípravek snižuje překrvení a otok sliznice, uvolňuje průchodnost horních cest dýchacích, snižuje bolestivost při zánětu středouší a kataru Eustachovy trubice.

Doporučené dávkování: Nasivin® 0,05% kapky je určen dospělým a školním dětem od 8 let věku pro aplikaci do nosu. Pokud Váš lékař nedoporučí jinak, podává se 1-2 kapky 2-3 krát denně do každé nosní dírky. Účinek může nastat během několika sekund po aplikaci a trvá až 8 hodin.

EAN: 4027269289997 8001841668888

Výrobce: Merck KGaA, Darmstadt, Německo, www.merck.cz

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK. POUŽITÍ LÉKŮ KONZULTUJTE S LÉKAŘEM NEBO LÉKÁRNÍKEM.

Parametry
SUKL názevNASIVIN 0,05% 0,5MG/ML NAS GTT SOL 10ML
SUKL kód0119687

Příbalové informace
Rozbalit

Příbalová informace: informace pro pacienta
Nasivin 0,01%
Nasivin 0,025%
Nasivin 0,05%

Nosní kapky, roztok
Oxymetazolini hydrochloridum


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
- Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Nasivin® a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nasivin® používat
3. Jak se přípravek Nasivin® používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Nasivin® uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK NASIVIN® A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Nasivin® je lék určený pro podání do nosu (rhinologikum) a obsahuje alfa-sympatomimetikum oxymetazolin.
Oxymetazolin má vasokonstrikční vlastnosti (v místě svého účinku způsobuje stažení cév), pomocí kterých vyvolává dekongesci (snížení překrvení) sliznic. Snižuje otok sliznic, následně usnadňuje dýchání nosem a zlepšuje uvolnění hlenů.
Tento lék se používá při akutní rýmě (rinitida), alergické rýmě a záchvatech neinfekční vasomotorické rýmy (rhinitis vasomotorica). Dále se po poradě s lékařem používá pro posílení odtoku sekretu z vedlejších nosních dutin, při zánětu sluchové (Eustachovy) trubice a zánětu středního ucha v důsledku rýmy a pro diagnostickou dekongesci sliznic.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK NASIVIN®
POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Nasivin®
- pokud máte Vy či dítě určitou formu chronické rýmy (rinitis sicca), projevující se zduřelou sliznicí spojenou s tvorbou krust, často provázenou malým krvácením po odloučení krust,
- pokud jste Vy či dítě alergičtí (přecitlivělí) na oxymetazolin hydrochlorid nebo na jakoukoli složku přípravku.
Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Nasivin® se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, zvláště v těchto případech:
- u novorozenců s nižší tělesnou hmotností a předčasně narozených novorozenců,
- jestliže máte zvýšený nitrooční tlak, zvláště zelený zákal (glaukom) s uzavřeným úhlem,
- jestliže máte závažné onemocnění srdce a cév (např. ischemická choroba srdeční) a vysoký krevní tlak (hypertenze),
- jestliže jste léčen/a inhibitory monoaminooxidázy a dalšími léky, které mohou zvyšovat krevní tlak,
- jestliže máte nádor dřeně nadledvin (feochromocytom),
- u metabolických poruch, jako je nadměrná aktivita štítné žlázy (hypertyreóza) a diabetes (cukrovka),
- při zvětšení prostaty,
- u porfyrie (metabolické onemocnění).
Trvalé používání nosních kapek působících dekongesci může vést k chronickému ucpání nosu a v konečné fázi k porušení nosní sliznice.
Děti a dospívající
Nasivin® 0,01% je určen novorozencům a kojencům do 1 roku.
Nasivin® 0,025% je určen dětem od 1 roku do 8 let.
Nasivin® 0,05% je určen pro dospělé a děti od 8 let.
Další léčivé přípravky a přípravek Nasivin®
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(a) nebo které možná budete používat
Současné použití přípravku Nasivin® a některých léků stimulujících náladu (inhibitory monoaminooxidázy tranylcyprominového typu nebo tricyklická antidepresiva) a rovněž léků zvyšujících krevní tlak může vést ke zvýšení krevního tlaku v důsledku jejich účinku na kardiovaskulární funkce. V těchto případech lze přípravek Nasivin® používat pouze po poradě s lékařem, který posoudí prospěšnost léčby u jmenovaných onemocnění.
Těhotenství a kojení a fertilita
Protože bezpečné použití přípravku Nasivin® během těhotenství a kojení nebylo dostatečně prokázáno, můžete používat přípravek Nasivin® pouze na základě doporučení svého lékaře a pouze po pečlivém zvážení přínosu a rizika léčby. Během těhotenství a kojení nesmí být překročeno doporučené dávkování, protože předávkování může narušit krevní zásobení nenarozeného dítěte nebo snížit tvorbu mléka.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Pokud je přípravek používán dle doporučení, neočekává se žádné ovlivnění schopnosti řídit vozidla a obsluhovat stroje.

JAK SE NASIVIN® POUŽÍVÁ
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Nasivin® 0,01%
Nasivin® 0,01% kapky je určen pro novorozence a kojence do 1 roku věku dítěte pro aplikaci do nosu.
Pokud Váš lékař nedoporučí jinak, podává se novorozencům do 4 týdnů 1 kapka roztoku do každé nosní dírky 2 - 3 krát denně. Od 5. týdne věku do 1 roku se aplikují 1 - 2 kapky do každé nosní dírky 2 - 3 krát denně.
Účinek může nastat během několika sekund po aplikaci a trvá až 8 hodin.
U novorozenců s nižší tělesnou hmotností a předčasně narozených novorozenců se musí lékař rozhodnout, jakou odpovídající dávku zvolí.
Nasivin® 0,025%
Nasivin® 0,025%kapky je určen malým dětem ve věku 1 - 8 let pro aplikaci do nosu.
Pokud Váš lékař nedoporučí jinak, podává se 1-2 kapky 2-3 krát denně do každé nosní dírky.
Účinek může nastat během několika sekund po aplikaci a trvá až 8 hodin.
Nasivin® 0,05%
Nasivin® 0,05% kapky je určen dospělým a školním dětem od 8 let věku pro aplikaci do nosu.
Pokud Váš lékař nedoporučí jinak, podává se 1-2 kapky 2-3 krát denně do každé nosní dírky.
Účinek může nastat během několika sekund po aplikaci a trvá až 8 hodin.
K usnadnění a k zajištění přesného dávkování je Nasivin ® všech sil vybaven dávkovací pipetou. Podle značek odměříme zvolené množství roztoku v kapkách, např.: máme-li podat 1 kapku, je nasáto tolik roztoku, že hladina zůstane na značce 1. Při vyprázdnění pipety je zachována jistota použití přesně zvoleného množství.
Jak dlouho se přípravek Nasivin® používá
Nepoužívejte přípravek Nasivin® déle než 7 dnů, pokud nestanoví lékař jinak.
Před každým opakovaným použitím by měla předcházet fáze bez léčby trvající několik dnů.
Vzhledem k riziku poškození nosní sliznice může být tento lék používán u chronické rýmy pouze pod lékařským dohledem.
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Nasivin® je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Jestliže jste použil/a více přípravku Nasivin®, než jste měl/a
Informujte ihned svého lékaře.
Intoxikace může vzniknout při nesprávném použití nebo předávkování nebo náhodném požití přípravku Nasivin®. Klinický obraz intoxikace přípravkem Nasivin® může být nejasný, protože se fáze aktivace centrálního nervového systému a kardiovaskulárního systému střídají s fázemi útlumu.
Předávkování vyvolává často zvláště u dětí účinky na centrální nervový systém s křečemi a kómatem a rovněž se zpomalením srdeční frekvence, zástavou dechu a zvýšením krevního tlaku, po kterém může následovat snížení krevního tlaku.
Taková aktivace centrálního nervového systému se projevuje příznaky, jako je úzkost, neklid, halucinace a křeče.
Útlum centrálního nervového systému se projevuje jako snížení tělesné teploty, letargie, ospalost a koma.
Mohou se také objevit následující nežádoucí účinky: zúžení zornice (mióza), rozšíření zornice (mydriáza), horečka, pocení, bledost, modravé zbarvení kůže v důsledku snížení kyslíku v krvi (cyanóza), pocit rychlého srdečního tepu (palpitace), dechový útlum a zástava (apnoe), nevolnost a zvracení, duševní poruchy, zvýšení nebo snížení krevního tlaku, nepravidelný srdeční tep, příliš rychlý/pomalý srdeční tep.
V případě intoxikace informujte ihned svého lékaře. Je nutná hospitalizace, během které je prováděno sledování pacienta a léčba.
Jestliže jste zapomněl/a použít přípravek Nasivin®
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávkou, ale pokračujte v užívání podle instrukcí.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Nežádoucí účinky se mohou vyskytnout v určitých frekvencích, které jsou definovány následujícím způsobem:
Velmi časté: postihují více než 1 z 10 pacientů
Časté: postihují 1 až 10 ze 100 pacientů
Méně časté: postihují 1 až 10 z 1 000 pacientů
Vzácné: postihují 1 až 10 z 10 000 pacientů
Velmi vzácné: postihují méně než 1 z 10 000 pacientů
Není známo: z dostupných údajů nelze určit.
Nervový systém
Vzácné: Bolest hlavy, nespavost, únava (ospalost, útlum).
Kardiovaskulární systém
Vzácné: Bušení srdce (palpitace), zrychlená aktivita srdce (tachykardie), zvýšení krevního tlaku.
Velmi vzácné: Poruchy srdečního rytmu.
Dýchací systém
Časté: Pálení a suchost nosní sliznice, kýchání.
Méně časté: Intenzívní pocit „ucpaného“ nosu po vymizení účinku, krvácení z nosu.
Svaly a kosti
Velmi vzácné: Křeče (zvláště u dětí).
Imunitní systém
Méně časté: Reakce z přecitlivělosti (vyrážka, svědění, otok kůže a sliznic).
Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK NASIVIN® UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a štítku lahvičky za „použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Po otevření by neměl být přípravek Nasivin® používán déle než 6 měsíců.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE
Co Nasivin® obsahuje
Léčivou látkou je oxymetazolin hydrochloridum.
Nasivin® 0,01%: 1 ml přípravku Nasivin® 0,01% kapky pro novorozence a kojence obsahuje 0,1 mg oxymetazolin hydrochloridu ve vodném roztoku.
1 kapka o objemu 40 mikrolitrů roztoku obsahuje 4 mikrogramy oxymetazolin hydrochloridu.
Nasivin® 0,025%: 1 ml přípravku Nasivin® 0,025% kapky pro děti ve věku 1 - 8 let obsahuje 0,25 mg oxymetazolin hydrochloridu ve vodném roztoku.
1 kapka o objemu 40 mikrolitrů roztoku obsahuje 10 mikrogramů oxymetazolin hydrochloridu.
Nasivin® 0,05%: 1 ml přípravku Nasivin® 0,05% kapky pro dospělé a školní děti od 8 let obsahuje 0,5 mg oxymetazolin hydrochloridu ve vodném roztoku.
1 kapka o objemu 40 mikrolitrů roztoku obsahuje 20 mikrogramů oxymetazolin hydrochloridu.
Pomocnými látkami jsou:
Monohydrát kyseliny citrónové, dihydrát citronanu sodného, benzalkonium chlorid, glycerol 85 %, čištěná voda.
Jak přípravek Nasivin® vypadá a co obsahuje toto balení
Lahvička z hnědého skla se šroubovacím uzávěrem z plastické hmoty a se skleněným kapátkem, krabička.
Velikost balení:
Nasivin® 0,01% 1x5ml
Nasivin® 0,025% 1x10ml
Nasivin® 0,05% 1x10ml
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Merck Selbstmedikation GmbH
64293 Darmstadt
Německo
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 18.4.2012.

NASIVIN 0.05% nas gtt sol 10ml
NAC AL 600 šumivé tbl 10x 600mg
NAC AL 600 šumivé tbl 10x 600mg
registrovaný léčivý přípravek
Teekanne čaj DÝCHACÍ CESTY A KRK 10x 2g (nachlazení)
Teekanne čaj DÝCHACÍ CESTY A KRK 10x 2g (nachlazení)
čaj
ZYRTEC tbl   7x 10mg
ZYRTEC tbl 7x 10mg
registrovaný léčivý přípravek
Ověření internetových stránek a lékárny:
SUKL
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Hlášení nežádoucích účinků Informační povinnosti o EET
© Česká lékárna Holding a.s. Všechna práva vyhrazena. v2

info  Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.