800 200 205 Po–Pá od 07:30 do 16:30 [email protected]
0,00 Kč
měna
0
Vážení zákazníci, z důvodu nadměrného počtu objednávek a omezenému fungování našich dodavatelů mohou být vaše zásilky opožděny a upraveny. Děláme maximum pro jejich včasné vyřízení. Děkujeme za pochopení.

MELISANA KLOSTERFRAU koncentrát 95ml

50009581

Registrovaný léčivý přípravek více o legislativěinfo

MELISANA KLOSTERFRAU koncentrát 95ml
115 Kč
Cena včetně DPH

Aplikační forma: kapky a roztoky pro vnitřní užití
tekutiny pro vnější použití (roztoky,spreje, emulze)

Indikační skupina: fytofarmaka

Účinná látka: Rostlinné silice získané ze 13 léčivých rostlin - viz příbalový leták.

Těhotenství a kojení: Klosterfrau Melisana koncentrát nesmí být užíván během těhotenství a kojení.

Expediční minimum: Přípravek Klosterfrau Melisana koncentrát je tradiční rostlinný léčivý přípravek. Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití. Přípravek je určen k vnitřnímu užití (ústy) nebo k aplikaci na pokožku. Vnitřní užití: Užívá se jako pomocný lék např. při snížené chuti k jídlu, žaludečních a střevních obtížích neurotického původu; při neklidu nebo bolesti hlavy při rozčilení, trémě, nervozitě, menstruaci, v přechodu (klimakteriu), při atmosferických změnách a při ztíženém usínání při těchto stavech. Podpůrně se užívá při nachlazení, chřipkových stavech nebo při kontaktu s nimi. Kožní podání: Užívá se jako pomocný lék při bolestech nervového původu včetně ústřelu (náhlá bolest v bederní krajině spojená s křečí zádových svalů), bolesti svalů (např. zad) po fyzické zátěži. Přípravek je určen pro dospělé.

Doporučené dávkování: Perorální podání (ústy): pokud lékař nedoporučí jinak, užívá se 1 čajová lžička (5 ml) 1-3krát denně, zředěná dvojnásobným množstvím vody. Přípravek se užívá po jídle. Kožní podání: přiměřené množství neředěného roztoku se jemně vtírá do pokožky 2x až 3x denně na bolestivá místa. K obkladům nebo u osob s citlivější pokožkou se roztok ředí dvojnásobným množstvím vody.

EAN: 4008617001584

Výrobce: MCM Klosterfrau Vertriebsgesellschaft Mbh, Kolín nad Rýnem, Německo, www.klosterfrau.de

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK. POUŽITÍ LÉKŮ KONZULTUJTE S LÉKAŘEM NEBO LÉKÁRNÍKEM.

Parametry
SUKL názevKLOSTERFRAU MELISANA KONCENTRAT POR SOL/DRM SOL 95ML
SUKL kód0066927

Příbalové informace
Rozbalit

KLOSTERFRAU MELISANA koncentrát

perorální a kožní roztok

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité informace.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Klosterfrau Melisana koncentrát musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.Co je Klosterfrau Melisana koncentrát a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Klosterfrau Melisana koncentrát používat
3.Jak se Klosterfrau Melisana koncentrát používá
4.Možné nežádoucí účinky
5.Jak Klosterfrau Melisana koncentrát uchovávat
6.Další informace

1. CO JE KLOSTERFRAU MELISANA KONCENTRÁT A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Klosterfrau Melisana koncentrát je tradiční rostlinný léčivý přípravek. Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.
Přípravek je určen pro dospělé.
Používá se perorálně (ústy) nebo ke kožnímu podání.

Perorální podání
Užívá se jako pomocný lék při lehčích psychovegetativních poruchách, jako např. při snížené chuti k jídlu, žaludečních a střevních obtížích neurotického původu; snížené schopnosti uklidnění nebo bolesti hlavy při rozčilení, trémě, nervozitě, menstruaci, v přechodu (klimakteriu), při atmosferických změnách a při ztíženém usínání při těchto stavech.
Podpůrně se užívá při nachlazení, chřipkových stavech nebo při kontaktu s nimi.

Kožní podání
Užívá se jako pomocný lék při bolestech nervového původu včetně ústřelu (náhlá bolest v bederní krajině spojená s křečí zádových svalů), bolesti svalů (např. zad) po fyzické zátěži.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE KLOSTERFRAU MELISANA KONCENTRÁT UŽÍVAT

Neužívejte Klosterfrau Melisana koncentrát

 • Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kteroukoliv ze silic obsažených v přípravku.

Při perorálním (vnitřním) užití:

 • Jestliže trpíte žaludečními a dvanáctníkovými vředy.
 • Jestliže máte neprůchodnost střev (ileus) nebo zánětlivé onemocnění střev.
 • Jestliže trpíte překyselením žaludku.
 • Jestliže trpíte epilepsií (záchvatovité onemocnění).
 • Jestliže trpíte onemocněním mozku nebo máte poranění mozku.
 • Jestliže máte závažnější poškození jaterních a ledvinných funkcí.
 • Jestliže konzumujete nadměrné množství alkoholu (alkoholismus).
 • Jestliže jste těhotná nebo kojíte.
 • Jestliže užíváte antikoagulancia (léky proti srážení krve).

Při kožním použití:

 • Jestliže máte kožní poranění.
 • Jestliže máte kůži postiženou zánětem nebo jinak chorobně změněnou.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Klosterfrau Melisana koncentrát je zapotřebí

Přípravek obsahuje 66,8% (obj.) alkoholu, tj. do 2,63 g v jedné čajové lžičce (5 ml), což odpovídá množství do 67 ml piva, 28 ml vína. To představuje zdravotní rizika, zejména pro pacienty s jaterním onemocněním, alkoholiky, epileptiky, pacienty s onemocněním nebo poraněním mozku a těhotné či kojící ženy.
Během léčby se vyhýbejte nadměrné expozici UV záření (sluneční záření, solária).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře o lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Přípravek může zvyšovat vstřebávání sulfaguanidinu (lék používaný při střevních infekcích).
Vzhledem k obsahu 66,8% alkoholu může tento přípravek ovlivňovat (zvyšovat nebo snižovat) účinek jiných léků.

Těhotenství a kojení

Klosterfrau Melisana koncentrát nesmí být užíván během těhotenství a kojení.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Klosterfrau Melisana koncentrát obsahuje 66,8% (obj.) alkoholu. V doporučených dávkách může nepříznivě ovlivnit pozornost a rychlost reakce osob, jejichž činnost vyžaduje zvýšenou pozornost (řidiči, obsluhy strojů, práce ve výškách apod.).

Důležité informace o některých složkách Přípravku Klosterfrau Melisana koncentrát

Přípravek Klosterfrau Melisana koncentrát obsahuje 66,8% (obj.) alkoholu, tj. do 2,63 g v jedné čajové lžičce (5 ml), což odpovídá množství do 67 ml piva, 28 ml vína. To představuje zdravotní rizika, zejména pro pacienty s jaterním onemocněním, alkoholiky, epileptiky, pacienty s onemocněním nebo poraněním mozku a těhotné či kojící ženy.

3. JAK SE KLOSTERFRAU MELISANA KONCENTRÁT UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Klosterfrau Melisana koncentrát přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklé dávkování přípravku je:

Perorální podání: pokud lékař nedoporučí jinak, užívá se 1 čajová lžička (5 ml) 1-3krát denně, zředěná dvojnásobným množstvím vody. Přípravek se užívá po jídle.

Kožní podání: přiměřené množství neředěného roztoku se jemně vtírá do pokožky 2x až 3x denně na bolestivá místa. K obkladům nebo u osob s citlivější pokožkou se roztok ředí dvojnásobným množstvím vody.

Pokud příznaky onemocnění při používání tradičního rostlinného léčivého přípravku přetrvávají nebo pokud se objeví nežádoucí účinky neuvedené v příbalové informaci, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste užil/a více přípravku Klosterfrau Melisana koncentrát, než jste měl/a

Nepřekračujte doporučené dávkování. Příznaky předávkování nebyly zaznamenány.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Klosterfrau Melisana koncentrát

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Klosterfrau Melisana koncentrát nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při perorálním podání se mohou objevit trávicí potíže, nevolnost, únava, závratě, pocit tepla (teploty), pálení žáhy, bolest hlavy.
U citlivých osob je možnost vzniku alergických reakcí na silice. Mohou se objevit kožní reakce po expozici UV záření.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK KLOSTERFRAU MELISANA KONCENTRÁT UCHOVÁVAT

Uchovávejte Klosterfrau Melisana koncentrát mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte přípravek Klosterfrau Melisana koncentrát po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Spotřebujte do 1 roku po prvním otevření.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Klosterfrau Melisana koncentrát obsahuje

Léčivé látky: 100 ml roztoku obsahuje až 65 mg silice získané z těchto množství léčivých rostlin: Melissae folium do 536 mg, Inulae radix do 714 mg, Angelicae radix do 714 mg, Zingiberis radix do 714 mg, Caryophylli flos do 285 mg, Galangae radix do 285 mg, Piperis nigri fructus do 71 mg, Gentianae radix do 714 mg, Myristicae semen do 71 mg, Aurantii pericarpium do 714 mg, Cinnamomi cortex do 321 mg, Cassiae flos do 36 mg, Cardamomi fructus do 10 mg.

Pomocnou látkou je ethanol 66,8% (obj.)

Jak Klosterfrau Melisana koncentrát vypadá a co obsahuje toto balení

Klosterfrau Melisana koncentrát je čirá bezbarvá tekutina příjemné vůně, alkoholové chuti.
Dodává se v lahvičce z bezbarvého skla s PE šroubovacím uzávěrem balené v krabičce.

Velikost balení:
15 ml, 47 ml, 95 ml, 155 ml, 235 ml, 330 ml, 475 ml, 950 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

M.C.M. Klosterfrau Vertriebsgesellschaft GmbH
Gereonsmühlengasse 1-11, 50670 Köln, Německo

Výrobce

Klosterfrau Berlin GmbH
Motzener Str. 41, D-12277 Berlin Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 7.12.2011.

datum zpracování

7.12.2011 (č.j. 11604/2008)

KLOSTERFRAU MELISANA KONCENTRAT POR SOL + DRM SOL 1X95ML
IBEROGAST kapky 20ml
registrovaný léčivý přípravek
KALOBA kapky 20ml
registrovaný léčivý přípravek
PROSPAN sirup 100ml
registrovaný léčivý přípravek
Ověření internetových stránek a lékárny:
SUKL
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Hlášení nežádoucích účinků Informační povinnosti o EET
© Česká lékárna Holding a.s. Všechna práva vyhrazena. v2

info  Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.