800 200 205 Po–Pá od 08:00 do 15:00 info@docsimon.cz
0,00 Kč
měna
0

LACTULOSE AL sirup 200ml 50%

50010032

Registrovaný léčivý přípravek více o legislativěinfo

LACTULOSE AL sirup 200ml 50%
Do košíku

Aplikační forma: sirupy a suspenze pro vnitřní použití

Indikační skupina: laxativa

Účinná látka: Lactulosum 66,7 g ve 100 ml

Těhotenství a kojení: Není znám žádný nežádoucí efekt laktulosy na těhotenství nebo na kojené dítě. Může být užívána v průběhu těhotenství i kojení, avšak po poradě s lékařem.

Expediční minimum: LACTULOSE AL je účinné projímadlo, které působí místně v tlustém střevu. Laktulosa se ve střevech prakticky nevstřebává. Zvýšení kyselosti střevního obsahu a následné zvýšení obsahu vody ve stolici umožňuje zvětšení obsahu střev a zlepšení jejich vyprazdňování. LACTULOSE AL se užívá při zácpě, která nemůže být upravena vysokým množstvím vlákniny v potravě a jinými běžnými opatřeními.

Doporučené dávkování: Dávka Lactulose AL sirupu vyžaduje často individuální úpravu podle rozvoje a závažnosti onemocnění. Dětem se přípravek podává jen na doporučení lékaře, pro podání přípravku dětem do jednoho roku musí být zvlášť závažné důvody. Dospělí užívají zpočátku 15-45 ml denně, dlouhodobě pak 10-25 ml denně. Děti od 7 do 15 let užívají zpočátku 15 ml, potom 5-10 ml denně. Děti od 1 do 6 let užívají 5-10 ml denně. Děti do 1 roku užívají 2,5-5 ml denně. Obvykle se užívá celá denní dávka najednou po snídani. Především na počátku léčby zácpy bývá potřebná dávka Lactulose AL sirupu vyšší. Avšak tato vysoká počáteční dávka může být většinou po 3-4 dnech snížena.

EAN: 4024773037915

Výrobce: Aliud Pharma GmbH and Co.KG, Laichingen, Německo, www.aliud.de

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK. POUŽITÍ LÉKŮ KONZULTUJTE S LÉKAŘEM NEBO LÉKÁRNÍKEM.

Parametry
SUKL názevLACTULOSE AL 667MG/ML SIR 1X200ML
SUKL kód0042546

Příbalové informace
Rozbalit

LACTULOSE AL sirup

(Lactulosum)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Lactulose AL sirup musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 14 dnů, musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.Co je Lactulose AL sirup a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Lactulose AL sirup užívat
3.Jak se Lactulose AL sirup užívá
4.Možné nežádoucí účinky
5.Jak Lactulose AL sirup uchovávat
6.Další informace

1. CO JE LACTULOSE AL SIRUP A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Složení

Léčivá látka: 100 ml sirupu obsahuje 66,7 g lactulosum (což odpovídá lactulosi solutio (50%) 132,0 g).
Přípravek obsahuje fruktosu, laktosu a galaktosu.

Indikační skupina

Laxativa.

Charakteristika

Osmoticky působící laxativum.
Laktulosa se ve střevech prakticky nevstřebává, ale působí přímo v tlustém střevě. Zvýšení kyselosti střevního obsahu a následné zvýšení obsahu vody ve stolici umožňuje zvětšení obsahu střev a zlepšení jejich vyprazdňování.

Indikace

Bez porady s lékařem se přípravek užívá při:

 • zácpě, která nemůže být upravena vysokým množstvím vlákniny v potravě a jinými běžnými opatřeními.

Na doporučení lékaře se přípravek užívá při:

 • stavech vyžadujících usnadnění pohybu střev.
 • prevenci a léčbě portální systémové encefalopatie (tj. poruchy mozku spojené s chronickým selháním jater, zvláště jaterní cirhózou).
 • urychlení střevní pasáže při RTG vyšetření.

Dětem se přípravek podává jen na doporučení lékaře.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE LACTULOSE AL SIRUP UŽÍVAT

Neužívejte Lactulose AL sirup

 • při příznacích jako jsou bolest břicha, zvracení a horečka, mohou být známkou závažného stavu (neprůchodnosti střev, akutního zánětlivého procesu v trávicím traktu). Při výskytu těchto obtíží neužívejte Lactulose AL sirup nebo jiné léky, ale vyhledejte neodkladně lékaře.
 • v případě, že trpíte porušením rovnováhy vody a elektrolytů (ztráta soli).

Zvláštní opatrnosti při použití Lactulose AL sirup je zapotřebí

 • při dlouhodobé zácpě, v tomto případě se nechte před zahájením léčby Lactulose AL sirupem vyšetřit lékařem, protože chronická porucha pohybu střev může být příznakem závažnějšího onemocnění.
 • u dětí, vzhledem k tomu, že dědičná nesnášenlivost nemusela být u dítěte nebo batolete ještě diagnostikována (zjištěna), měly by děti a batolata užívat přípravek Lactulose AL sirup pouze po poradě s lékařem

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Lactulose AL sirup může zvyšovat ztráty draslíku vyvolané jinými současně užívanými léky např. diuretiky, kortikosteroidy a antimykotikem amfotericinem B.
Při nedostatku draslíku je zvýšena citlivost na kardiogenní glykosidy (např. digitoxin).

Užívání Lactulose AL sirup s jídlem a pitím

Na odměření dávky Lactulose AL sirupu potřebujete přiloženou odměrku. Odměřené množství Lactulose AL sirupu smíchejte s vodou nebo horkým nápojem, např. čajem nebo kávou, nebo jej vmíchejte do jogurtu, obilovin nebo polotuhého jídla.
Lactulosu je možné užívat nezávisle na jídle. Jestliže k úspěšné léčbě zácpy stačí jednorázová denní dávka Lactulose AL sirupu, užívá se tato dávka ráno po snídani.

Těhotenství a kojení

Není znám žádný nežádoucí efekt laktulosy na těhotenství nebo na kojené dítě.
Laktulóza může být užívána v průběhu těhotenství i kojení, avšak po poradě s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Lactulose AL sirup neovlivňuje vnímání, soustředění ani reakční dobu.

Důležité informace o některých složkách Lactulose AL sirup

Díky výrobnímu procesu léčivý přípravek obsahuje malé množství stravitelných cukrů, které jsou však v zažívacím traktu vstřebávány ve velice malé míře a tudíž mají téměř nulovou nutriční hodnotu.

100 ml přípravku Lactulose AL sirup neobsahuje více než 17 g stravitelných cukrů, jako je fruktosa (cukr obsažený v ovoci), galaktosa, laktosa (cukr obsažený v mléce). Toto by mělo být bráno v potaz u pacientů s diabetes mellitus (cukrovka).

Jestliže jste byli informováni svým lékařem, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

3. JAK SE LACTULOSE AL SIRUP UŽÍVÁ

Dávkování a způsob použití
Pokyny uvedené níže platí, pokud Vám lékař nepředepsal jinak. Dodržujte, prosím, dávkování, aby léčba Lactulose AL sirupem byla účinná a bezpečná.
Mějte na paměti, že po užití určené dávky Lactulose AL sirupu může trvat nějakou dobu, než se dostaví očekávaný účinek; tato doba se u každého pacienta liší. Projímavý účinek Lactulose AL sirupu se může u některých pacientů projevit už po 2-10 hodinách, u jiných až během 1-2 dnů, především pokud je dávkování příliš nízké.

Jaké množství Lactulose AL sirupu byste měli užívat a jak často se Lactulose AL sirup užívá?

Dávka Lactulose AL sirupu závisí na stavu, který má být léčen. Dávka Lactulose AL sirupu vyžaduje často individuální úpravu podle rozvoje a závažnosti onemocnění.
Dětem se přípravek podává jen na doporučení lékaře, pro podání přípravku dětem do jednoho roku musí být zvlášť závažné důvody.

1.Zácpa

Dospělí užívají zpočátku 15-45 ml denně, dlouhodobě pak 10-25 ml denně.
Děti od 7 do 15 let užívají zpočátku 15 ml, potom 5-10 ml denně.
Děti od 1 do 6 let užívají 5-10 ml denně.
Děti do 1 roku užívají 2,5-5 ml denně.

Obvykle se užívá celá denní dávka najednou po snídani.
Toto dávkování může být podle potřeby zvýšeno nebo sníženo, tj. musí být upraveno podle závažnosti a rozvoje onemocnění.
Především na počátku léčby zácpy bývá potřebná dávka Lactulose AL sirupu vyšší. Avšak tato vysoká počáteční dávka může být většinou po 3-4 dnech snížena.

2.Portální systémová encefalopatie, tj. porucha mozku spojená se selháním jater

Dospělí s portální systémovou encefalopatií užívají zpravidla 30-90 ml denně, rozděleně ve 3 dávkách s cílem dosáhnout odchodu měkké stolice 2-3krát denně.
U dětí ve věku 7-15 let se dávkování obvykle snižuje na polovinu. U dětí mladších 7 let je dávkování individuální.

Jak dlouho se Lactulose AL sirup užívá?
Délka léčby závisí na rozvoji onemocnění.

Upozornění
Během léčby je nutný dostatečný přívod tekutin.
Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 2 týdny.

Jestliže jste užil(a) více Lactulose AL sirupu, než jste měl(a)

Náhodné nebo úmyslné předávkování Lactulose AL sirupem může vyvolat nevolnost, zvracení, průjem a ztrátu tekutin a elektrolytů (především draslíku a sodíku), která musí být upravena vhodnou léčbou. Při výskytu uvedených nežádoucích účinků při předávkování informujte svého lékaře. Lékař rozhodne, zda Váš stav vyžaduje zvláštní léčbu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Lactulose AL sirup

Po užití předepsané dávky Lactulose AL sirupu může uplynout nějaký čas, než se dostaví očekávaný účinek (viz. 'Dávkování a způsob použití'). Pokud byla dávka příliš nízká, může se nástup účinku opozdit nebo se účinek nemusí dostavit.
Pokud vynecháte dávku, pokračujte v užívání Lactulose AL sirupu jak bylo předepsáno, aniž byste dávku sami zvyšovali. Při pochybnostech se poraďte s lékařem!
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Lactulose AL sirup

Pokud přerušíte nebo předčasně ukončíte léčbu Lactulose AL sirupem, dojde pravděpodobně ke ztrátě očekávaného účinku nebo ke zhoršení Vašich obtíží. Jestliže užíváte přípravek na doporučení lékaře, konzultujte s ním proto případné přerušení nebo ukončení léčby Lactulose AL sirupem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Lactulose AL sirup nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky
Velmi časté: postihují více než 1 z 10 pacientů léčených tímto přípravkem.
Časté: postihují méně než 1 z 10 pacientů, ale více než 1 ze 100 pacientů léčených tímto přípravkem.
Méně časté: postihují méně než 1 ze 100 pacientů, ale více než 1 z 1000 pacientů léčených tímto přípravkem.
Vzácné: postihují méně než 1 z 1000 pacientů, ale více než 1 z 10000 pacientů léčených tímto přípravkem.
Velmi vzácné: postihují méně než 1 z 10000 pacientů léčených tímto přípravkem, včetně jednotlivých hlášených případů.

Poruchy metabolismu a výživy
Dlouhodobé užívání dávek způsobujících trvalé vylučování stolice je většinou doprovázeno poruchou rovnováhy a elektrolytů s důsledky typickými pro laxativa.
Při léčbě portosystémové encefalopatie (soubor neurologických a psychiatrických příznaků při chronickém jaterním onemocnění) byla vzácně zaznamenána hypernatremie (zvýšená hladina sodíku v krvi).

Gastrointestinální poruchy (poruchy trávicího traktu)
Středně vysoké dávky způsobují na počátku léčby velmi často mírnou bolest břicha, nadýmání a plynatost. Vysoké dávky mohou být spojeny také s nevolností, zvracením a průjmem s poruchou elektrolytové rovnováhy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co byste měli dělat při výskytu nežádoucích účinků?
Nežádoucí účinky, které se vyskytují na počátku léčby Lactulose AL sirupem a projevují se jako mírná bolest břicha a plynatost, většinou během léčby spontánně vymizí.
Průjem a následná porucha rovnováhy tekutin a elektrolytů, která se většinou vyskytuje jen při vysokých dávkách Lactulose AL sirupu, může vyžadovat léčbu vhodnými léky, náhradu ztrát tekutin, draslíku a sodíku. Dávkování Lactulose AL sirupu by potom mělo být sníženo.

Případný výskyt některého z těchto nežádoucích účinků oznamte svému lékaři. Lékař rozhodne, zda bude nutné snížit dávkování nebo ve vzácných případech nepokračovat v léčbě.

5. JAK LACTULOSE AL SIRUP UCHOVÁVAT

Lactulose AL sirup uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Lactulose AL sirup nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a lahvičce.

Po otevření je Lactulose AL sirup stabilní - při správném uchovávání - do data vyznačeného na obalu.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Lactulose AL sirup obsahuje

Léčivá látka: 100 ml sirupu obsahuje 66,7 g lactulosum (což odpovídá lactulosi solutio (50%) 132,0 g).
Přípravek obsahuje fruktosu, laktosu a galaktosu.

Jak Lactulose AL sirup vypadá a co obsahuje toto balení

Balení po 200 ml a 500 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci

ALIUD PHARMA GmbH
Gottlieb-Daimler-Strasse 19
D-89150 Laichingen, Německo

Výrobce

ALIUD PHARMA GmbH
Gottlieb-Daimler-Strasse 19
D-89150 Laichingen, Německo

STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
D-61118 Bad Vilbel, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 22.12.2011.

datum zpracování

22.12.2011 (č.j. 248756/2011)

datum aktualizace

2011/12/22/X

LACTULOSE AL SIRUP por sir 1x200ml
BISACODYL-K drg 105x 5mg
BISACODYL-K drg 105x 5mg
registrovaný léčivý přípravek
GUTTALAX kapky 30ml
GUTTALAX kapky 30ml
registrovaný léčivý přípravek
Ověření internetových stránek a lékárny:
SUKL
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Hlášení nežádoucích účinků Informační povinnosti o EET
© Česká lékárna Holding a.s. Všechna práva vyhrazena. v2

info  Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.