800 200 205 Po–Pá od 08:00 do 15:00 info@docsimon.cz
0,00 Kč
měna
0

KNEIPP KOZLÍK tbl 90x 500mg

50096513

Registrovaný léčivý přípravek více o legislativěinfo

KNEIPP KOZLÍK tbl 90x 500mg
Do košíku

Aplikační forma: tablety, tobolky

Indikační skupina: hypnotika
sedativa

Účinná látka: Valerianae radix pulverata (práškovaný kozlíkový kořen) 500 mg

Těhotenství a kojení: Nepoužívejte Kozlík Kneipp během těhotenství a kojení, protože nejsou k dispozici dostatečné údaje o jeho bezpečném užití v tomto období. Před užíváním jakýchkoli léčivých přípravků se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Expediční minimum: KOZLÍK KNEIPP je tradiční rostlinný léčivý přípravek. Zklidňuje a uvolňuje. Kozlík Kneipp je lék k vnitřnímu užití. Slouží ke zmírnění lehkých příznaků psychického stresu a k podpoře spánku. Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

Doporučené dávkování: Ke zmírnění lehkých příznaků psychického stresu se užívají 1-2 potahované tablety až 3krát denně. K podpoře spánku 1-2 potahované tablety ½ h až 1 hodinu před ulehnutím ke spánku. Neužívejte více než 8 potahovaných tablet denně. Používání Kozlíku Kneipp u dětí do 12 let se vzhledem k nedostatku údajů nedoporučuje.

EAN: 4008233027883

Výrobce: Kneipp-Werke, Ochsenfurt-Hohestadt, Německo, www.kneipp.cz

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK. POUŽITÍ LÉKŮ KONZULTUJTE S LÉKAŘEM NEBO LÉKÁRNÍKEM.

Parametry
SUKL názevKOZLÍK KNEIPP TBL FLM 90
SUKL kód0079582

Příbalové informace
Rozbalit

Příbalová informace: Informace pro uživatele


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Kozlík Kneipp musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se Vaše potíže zhorší nebo nezlepší do 2 týdnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Kozlík Kneipp a k čemu se používá?
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Kozlík Kneipp používat?
3. Jak se Kozlík Kneipp užívá?
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Kozlík Kneipp uchovávat?
6. Další informace
Kozlík Kneipp
Valerianae radix pulverata 500 mg
potahované tablety


1. Co je Kozlík Kneipp a k čemu se používá?
Kozlík Kneipp je tradičním rostlinným léčivým přípravkem k uklidnění obsahující práškovaný kořen kozlíku lékařského.
Kozlík Kneipp se tradičně používá:
- ke zmírnění lehkých příznaků psychického stresu
- k podpoře spánku.
Přípravek mohou užívat dospělí a mladiství od 12 let.
Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Kozlík Kneipp používat?
Neužívejte Kozlík Kneipp,
- jestliže jste alergický/á (přecitlivý/á) na kořen kozlíku lékařského nebo na kteroukoli další složku přípravku Kozlík Kneipp.
Zvláštní opatrnosti při použítí Kozlíku Kneipp je zapotřebí:
Používání Kozlíku Kneipp u dětí do 12 let se vzhledem k nedostatku údajů nedoporučuje.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Užívání přípravku Kozlík Kneipp v kombinaci s jinými syntetickými uklidňujícími přípravky (sedativy) se nedoporučuje, jelikož nelze vyloučit interakce s těmito léčivými přípravky.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Těhotenství a kojení
Nepoužívejte Kozlík Kneipp během těhotenství a kojení, protože nejsou k dispozici dostatečné údaje o jeho bezpečném užití v tomto období.
Před užíváním jakýchkoli léčivých přípravků se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Řízení dopravních prostředků a obsluhování strojů
Přípravek může způsobit ospalost. Pokud je Vaše pozornost přípravkem ovlivněna, nesmíte po dobu 2 hodin od užití přípravku Kozlík Kneipp řídit vozidlo a obsluhovat stroje.


3. Jak se přípravek Kozlík Kneipp užívá?
Vždy užívejte Kozlík Kneipp přesně podle údajů v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Způsob podání:
K perorálnímu podání.
Dospělí a mladiství od 12 let:
Ke zmírnění lehkých příznaků psychického stresu:

užívají se 1-2 potahované tablety až 3krát denně.
K podpoře spánku :užívají se 1-2 potahované tablety ½ h až 1 hodinu před ulehnutím ke spánku.
Neužívejte více než 8 potahovaných tablet denně.
Potahované tablety polykejte nerozžvýkané, s dostatečným množstvím tekutiny (nejlépe se sklenkou pitné vody). Nepolykejte potahované tablety vleže.
Délka užívání
K dosažení žádoucího účinku se doporučuje přípravek užívat pravidelně po dobu 2-4 týdnů. Pokud se do 2 týdnů od zahájení léčby příznaky nezlepší nebo se zhoršují, poraďte se s lékařem.
Délka užívání tohoto léčivého přípravku není zásadně omezena.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Kozlík Kneipp, než jste měl(a)
V případě, že jste jednorázově užil(a) o 2-3 jednotlivé dávky léčivého přípravku více, než jste měl(a), zpravidla to nemá žádné nepříznivé následky. V takovém případě pokračujte s užíváním tak, jak je uvedeno v bodě 3.
V případě, že jste užil(a) výrazně vyšší dávky, může dojít ke zvýšenému výskytu nežádoucích účinků. Informujte prosím svého lékaře. Ten může případně rozhodnout o dalších nutných opatřeních.
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Kozlík Kneipp
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte v užívání přípravku dle původního dávkovacího schématu (viz bod 3).
Máte-li další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Kozlík Kneipp nežádoucí účinky, které se však nemusí vyskytnout u každého.
Po užívání přípravků z kořené kozlíku lékařského se mohou vyskytovat zažívací potíže (např. nevolnost, křeče v břiše). Četnost výskytu není známa.
Pokud se některý z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou v této příbalové informaci uvedeny, informujte prosím svého lékaře nebo lékárníka.


5. Jak Kozlík Kneipp uchovávat?
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí !
Datum uplynutí doby použitelnosti je uvedeno na krabičce i na blistru. Po uplynutí tohoto data přípravek už nepoužívejte. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.


6. Další informace
Co přípravek Kozlík Kneipp obsahuje
Léčivou látkou je:
1 potahovaná tableta Kozlík Kneipp obsahuje:
Valerianae radix pulverata 500 mg
Pomocnými látkami jsou:
magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, krospovidon, šelak, mastek, arabská klovatina usušená rozprášením, částečné vyšší nasycené acylglyceroly.
Jak Kozlík Kneipp vypadá a co obsahuje toto balení
Velikost balení
Kozlík Kneipp je dostupný v baleních s 90 potahovanými tabletami.


Držitel rozhodnutí o registraci:
Kneipp-Werke
Kneipp-Mittel-Zentrale GmbH & Co. KG
Winterhäuser Str. 85
D-97084 Würzburg
Německo
Výrobce:
Kneipp-Werke
Kneipp-Mittel-Zentrale GmbH & Co. KG
Johannes Gutenberg Straße 8
D-97199 Ochsenfurt
Německo
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
4.4.2013


Kozlík KNEIPP Tabletten Baldrian por tbl flm 90x500mg
GUAJACURAN drg 30x 200mg
GUAJACURAN drg 30x 200mg
registrovaný léčivý přípravek
NOVO-PASSIT sol. 100ml
NOVO-PASSIT sol. 100ml
registrovaný léčivý přípravek
Ověření internetových stránek a lékárny:
SUKL
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Hlášení nežádoucích účinků Informační povinnosti o EET
© Česká lékárna Holding a.s. Všechna práva vyhrazena. v2

info  Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.