800 200 205 Po–Pá od 08:00 do 15:00 info@docsimon.cz
0,00 Kč
měna
0

HYLAK FORTE sol 1x 100ml

50105736

Registrovaný léčivý přípravek více o legislativěinfo

HYLAK FORTE sol 1x 100ml
Do košíku

Aplikační forma: kapky a roztoky pro vnitřní užití

Indikační skupina: digestiva
střevní eubiotika

Účinná látka: Bezzárodkový koncentrát: Escherichiae coli metabolita 24,9481 g, Streptococci faecalis metabolita 12,4741 g, Lactobacilli acidophili metabolita 12,4741 g, Lactobacilli helvetici metabolita 49,8960 g ve 100ml roztoku

Těhotenství a kojení: Přípravek Hylak forte lze užívat v těhotenství.

Expediční minimum: Hylak forte : Užíváním přípravku Hylak forte je přirozenou cestou podpořen růst tělu prospěšných bakterií, úprava pH a tím i normální činnosti trávicího ústrojí. Bez porady s lékařem můžete přípravek Hylak forte užívat při nadýmání, průjmu nebo zácpě, poruchách trávení, při trávicích obtížích spojených s užíváním antibiotik nebo sulfonamidů a při obtížích spojených se změnou podnebí a stravy (např. při cestování). Dospělí v prvních dnech užívají 2 ml přípravku 3krát denně. Kojencům a dětem se v prvních dnech podává 3krát denně 1 ml přípravku. Po zlepšení obtíží můžete dávku snížit až na polovinu. Bez porady s lékařem můžete přípravek užívat nejdéle 7 dní. Lékař může, pokud to Váš stav a průběh onemocnění dovolí, léčbu prodloužit.

Doporučené dávkování: Dospělí v prvních dnech užívají 2 ml přípravku 3krát denně. Kojencům a dětem se v prvních dnech podává 3krát denně 1 ml přípravku. Po zlepšení obtíží můžete dávku snížit až na polovinu. Bez porady s lékařem můžete přípravek užívat nejdéle 7 dní. Lékař může, pokud to Váš stav a průběh onemocnění dovolí, léčbu prodloužit. Velikost dávky se odměří pomocí přiložené odměrky.

EAN: 8592387019444

Výrobce: Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo, www.merckle.de

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK. POUŽITÍ LÉKŮ KONZULTUJTE S LÉKAŘEM NEBO LÉKÁRNÍKEM.

Parametry
SUKL názevHYLAK FORTE POR SOL 100ML
SUKL kód0223200

Příbalové informace
Rozbalit

 
 
PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELE
 
HYLAK FORTE
perorální roztok
 (Escherichiae coli metabolita, Streptococci faecalis metabolita,
Lactobacilli acidophili metabolita, Lactobacilli helvetici metabolita)
 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Hylak forte musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
-                 Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-                 Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-                 Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.
-                 Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
 
V příbalové informaci naleznete:
1.              Co je Hylak forte a k čemu se používá
2.              Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Hylak forte užívat
3.              Jak se Hylak forte užívá
4.              Možné nežádoucí účinky
5.              Uchovávání přípravku Hylak forte
6.              Další informace
 
1.       CO JE HYLAK FORTE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Pro normální funkci trávicího ústrojí člověka je nezbytná přítomnost určitých bakterií, které osidlují převážně oblast tlustého střeva. Dokončují proces trávení, brání množení choroboplodných zárodků, produkují vitaminy B a K. Rozmanité vnější vlivy, jako je užívání antibiotik, léčba zářením, nezvyklá nebo nevhodná strava či případná infekce, narušují mikrobiální rovnováhu ve střevě a dostaví se průjem nebo zácpa, nadýmání, pocit plnosti. Užíváním přípravku Hylak forte je přirozenou cestou podpořen růst tělu prospěšných bakterií, úprava pH a tím i normální činnosti trávicího ústrojí.
Bez porady s lékařem můžete přípravek Hylak forte užívat při nadýmání, průjmu nebo zácpě, poruchách trávení, při trávicích obtížích spojených s užíváním antibiotik nebo sulfonamidů a při obtížích spojených se změnou podnebí a stravy (např. při cestování).
Pouze po doporučení lékaře je možno přípravek Hylak forte užívat při zánětu tlustého střeva, chronickém zánětu žaludku a tenkého střeva, při trávicích obtížích po léčbě zářením, při dermorespiračním syndromu (dědičné onemocnění vyskytující se již u dětí a přetrvávající případně až do dospělosti, charakterizované ekzémy a opakovanými infekcemi dýchacích cest a případným výskytem alergické rýmy nebo průduškového astmatu), při příznacích, jako je zvracení, poruchy oběhu, snadná únavnost, vyvolaných chronickou intoxikací ze střeva a při zánětu střev vyvolaných salmonelami u kojenců a malých dětí ke zkrácení doby vylučování salmonel.
Přípravek je vhodný pro dospělé, včetně těhotných a kojících žen, i pro děti včetně kojenců.
 
2.       ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE HYLAK FORTE UŽÍVAT
Neužívejte Hylak forte:
-        jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivé látky přípravku nebo na kteroukoliv další složku přípravku, včetně laktózy.
 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Hylak forte je zapotřebí
-                 jestliže se u Vás objeví závažné příznaky, např. akutní průjem s vysokou teplotou nebo krví ve stolici nebo pokud průjem přetrvává déle jak 3 dny nebo pokud se objeví jiné přetrvávající nebo nejasné gastrointestinální příznaky. V těchto případech navštivte lékaře. Při průjmu, a to hlavně u dětí a starších pacientů, je velmi důležité doplňování tekutin.
Užívání přípravku Hylak forte s jídlem a pitím:
Přípravek se užívá před jídlem nebo během jídla s velkým množstvím tekutiny (ne mléka), dospělí s vodou, čajem pomerančovým džusem, děti s dětskými čaji nebo jablečným džusem. Přípravek Hylak forte nemíchejte s mlékem a mléčnými produkty, protože může dojít k jejich vysrážení.
 
Těhotenství
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Přípravek Hylak forte lze užívat v těhotenství.
 
Kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Přípravek Hylak forte lze užívat během kojení.
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Přípravek neovlivňuje schopnost vykonávat činnosti vyžadující zvýšenou pozornost.
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Interakce přípravku Hylak forte s jinými léky nejsou známy. Přesto, prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
 
3.       JAK SE HYLAK FORTE UŽÍVÁ
Dospělí v prvních dnech užívají 2 ml přípravku 3krát denně. Kojencům a dětem se v prvních dnech podává 3krát denně 1 ml přípravku. Po zlepšení obtíží můžete dávku snížit až na polovinu.
Bez porady s lékařem můžete přípravek užívat nejdéle 7 dní. Lékař může, pokud to Váš stav a průběh onemocnění dovolí, léčbu prodloužit.
Velikost dávky se odměří pomocí přiložené odměrky.
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Hylak forte, než jste měl(a) nebo při náhodném požití přípravku dítětem, kontaktujte neprodleně svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení. Vezměte s sebou tuto příbalovou informaci a zbývající roztok, aby lékař věděl, co jste užil(a).
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku přípravku Hylak forte, užijte ji hned, jak si vzpomenete. Nezdvojujte však následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.
 
4.       MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Hylak forte je obvykle dobře snášen. Nežádoucí účinky nebyly pozorovány.
Jestliže zaznamenáte jakoukoli neobvyklou reakci, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.
 
5.       JAK PŘÍPRAVEK HYLAK FORTE UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Uchovávejte při teplotě 10-25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkem.
Doba použitelnosti po prvním otevření je maximálně 6 týdnů.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
 
6.       DALŠÍ INFORMACE
 
Co obsahuje 100 ml roztoku přípravku Hylak forte:
-                 bezzárodkový koncentrát: Escherichiae coli metabolita 24,9481 g, Streptococci faecalis metabolita 12,4741 g, Lactobacilli acidophili metabolita 12,4741 g, Lactobacilli helvetici metabolita 49,8960 g.
-                 Pomocné látky jsou heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, hydrogenfosforečnan draselný, kyselina mléčná, kyselina fosforečná 85%, kalium-sorbát, monohydrát kyseliny citronové.
 
Přípravek Hylak forte je čirý, žlutohnědý roztok s charakteristickým zápachem. Balení obsahuje 30 nebo 100 ml přípravku v lahvičce s nástavcem pro vylévání, šroubovací uzávěr a odměrnou nálevku.
 
Držitel rozhodnutí o registraci:
ratiopharm GmbH, Ulm, Německo
 
Výrobce:
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo
 
Datum poslední revize této příbalové informace
11.10. 2006
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.
 
ratiopharm CZ s.r.o.
Bělehradská 54, Praha 2
 

HYLAK FORTE sol 1x100ml
ESPUMISAN cps  50x 40mg
ESPUMISAN cps 50x 40mg
registrovaný léčivý přípravek
SMECTA sáčky 10 ks
SMECTA sáčky 10 ks
registrovaný léčivý přípravek
Ověření internetových stránek a lékárny:
SUKL
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Hlášení nežádoucích účinků Informační povinnosti o EET
© Česká lékárna Holding a.s. Všechna práva vyhrazena. v2

info  Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.