800 200 205 Po–Pá od 08:00 do 15:00 info@docsimon.cz
0,00 Kč
měna
0

HOMEOVOX oral tbl 60

50008475

Registrovaný léčivý přípravek více o legislativěinfo

HOMEOVOX oral tbl 60
HOMEOVOX oral tbl 60
Do košíku

Aplikační forma: tablety, tobolky

Indikační skupina: homeopatika

Těhotenství a kojení: Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Expediční minimum: HOMEOVOX je homeopatický léčivý přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii. V případě výdeje bez lékařského předpisu přípravek používejte podle návodu k použití, který je uveden na obalu.

Doporučené dávkování: Děti a dospělí: 2 tablety rozpustit v ústech každou hodinu. Interval prodlužovat v závislosti na zlepšení.

EAN: 3352712001286

Výrobce: Boiron S.A., Lyon, Francie, www.boiron.cz

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK. POUŽITÍ LÉKŮ KONZULTUJTE S LÉKAŘEM NEBO LÉKÁRNÍKEM.

Parametry
SUKL názevHOMEOVOX TBL SLG 60
SUKL kód0097940

Příbalové informace
Rozbalit

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
HOMEOVOX, sublingvální tablety
Homeopatický léčivý přípravek

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však HOMEOVOX musíte užívat pečlivě podle návodu, aby vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je HOMEOVOX a k čemu se používá.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete HOMEOVOX užívat.
3. Jak se HOMEOVOX užívá.
4. Možné nežádoucí účinky.
5 Jak HOMEOVOX uchovávat.
6. Další informace.


1. CO JE HOMEOVOX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
HOMEOVOX je homeopatický léčivý přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii. V případě výdeje bez lékařského předpisu přípravek používejte podle návodu k použití, který je uveden na obalu.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE HOMEOVOX UŽÍVAT
Neužívejte HOMEOVOX
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku.
Zvláštní opatrnosti při užití přípravku HOMEOVOX je zapotřebí
Pokud vám lékař řekl, že se u vás projevuje intolerance (nesnášenlivost) některých cukrů, kontaktujte ho předtím, než začnete tento přípravek užívat.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
HOMEOVOX nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
Strana 2 (celkem 3)
Důležité informace o některých složkách přípravku HOMEOVOX
Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.


3. JAK SE HOMEOVOX UŽÍVÁ
Orální podání.
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá dávka přípravku je:
Děti a dospělí:
2 tablety rozpustit v ústech každou hodinu. Interval prodlužovat v závislosti na zlepšení.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky může mít i HOMEOVOX nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Žádné nežádoucí účinky se neočekávají.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. JAK HOMEOVOX UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25°C v blistru v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Neužívejte HOMEOVOX po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE
Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací.
Homeopatie je léčebná metoda založená na principu podobnosti. Využívá speciálně ředěných a dynamizovaných účinných látek, při jejichž užívání se neočekávají žádné nežádoucí účinky.
O správném použití přípravku HOMEOVOX se prosím informujte u odborníka na homeopatii – u lékaře, lékárníka či na veřejně přístupné odborné informační službě na telefonu 224 835 090 nebo na internetové adrese této služby: http://vois.boiron.cz.
Co přípravek HOMEOVOX obsahuje
Léčivými látkami jsou:
Aconitum napellus 3 CH
Arum triphyllum 3 CH
Ferrum phosphoricum 6 CH
Strana 3 (celkem 3)
Calendula officinalis 6 CH
Euspongia officinalis (Spongia tosta) 6 CH
Belladonna 6 CH
Hydrargyri aminochloridum (Mercurius solubilis) 6 CH
Hepar sulfuris calcareum (Hepar sulfur) 6 CH
Kalii dichromas (Kalium bichromicum) 6 CH
Populus candicans 6 CH
Bryonia 3 CH
Pomocnými látkami jsou:
sacharóza, monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, magnesium-stearát, arabská klovatina, želatina, mastek, bílý vosk, karnaubský vosk.
Jak HOMEOVOX vypadá a co obsahuje toto balení
Sublingvální tablety.
Balení obsahuje 60 tablet.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
BOIRON, 2, avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz.
Registrační číslo: 93/701/92-C
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 19.9.2013

HOMEOVOX orm tbl slg 60
HOMEOGENE 9 oral tbl 60
HOMEOGENE 9 oral tbl 60
registrovaný léčivý přípravek
OSCILLOCOCCINUM perorální granule  6x 1g
OSCILLOCOCCINUM perorální granule 6x 1g
registrovaný léčivý přípravek
PARAGRIPPE tbl 60
PARAGRIPPE tbl 60
registrovaný léčivý přípravek
Ověření internetových stránek a lékárny:
SUKL
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Hlášení nežádoucích účinků Informační povinnosti o EET
© Česká lékárna Holding a.s. Všechna práva vyhrazena. v2

info  Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.