internetová lékárna

nezobrazovat reklamy
advcheck

počet položek: 0
celková cena: 0,00 Kč

CZK EUR USD GBP PLN
Vše o nakupování

HEPAROID krém 30g

HEPAROID krém 30g
léčivo
EAN8594739026384
NázevHEPAROID krém 30g
Cena s DPH79,00 Kč
Sazba DPH10 %
Běžná cena91,00 Kč
ušetříte 13.2%
 přidat kusodebrat kus 
Aplikační formamasti, krémy, gely, pasty
Indikační skupinaantiflogistika
antitrombotika
dermatologika
VýrobceZentiva a.s., Praha, Česká republika, www.sanofi-aventis.cz, www.zentiva.cz
Účinná látkaHeparinoidum (100 j./mg) 60 mg ve 30 g
Těhotenství a kojeníTěhotné ženy mohou používat Heparoid Léčiva pouze krátkodobě na doporučení lékaře, s výjimkou poslední třetiny těhotenství, kdy se z důvodu možného ovlivnění průběhu porodu (krvácení) nedoporučuje používat vůbec. Kojící ženy mohou používat Heparoid Léčiva pouze na doporučení lékaře, a to krátkodobě a na malé plochy.
Expediční minimumHeparoid Léčiva používají dospělí i děti a mladiství k léčbě zánětů šlach, poúrazových otoků, zhmožděnin a podvrtnutí, pro zlepšení tvorby jizev po zraněních nebo operacích a ke změkčení tuhých a vystupujících jizev. Na doporučení lékaře se používá k místní léčbě zánětů povrchových žil, zánětů v okolí žil, ke změkčení ztuhlé kůže při žilní nedostatečnosti. Heparoid Léčiva snižuje srážlivost krve v místě zánětu nebo pohmoždění při úrazu. Zabraňuje tvorbě krevních sraženin, urychluje vstřebávání krevních výronů, snižuje tvorbu otoků a působí protizánětlivě. Následně po ústupu otoků a krevních výronů se snižuje pocit napětí a bolesti v místě zánětu nebo poranění.
Doporučené dávkováníDospělým, mladistvým a dětem se nanáší na postižené místo a jeho okolí 2-3x denně asi 1 mm silná vrstva krému, která se lehce vetře do kůže. U žilních onemocnění je možné přiložit kompresní obvaz. Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 2 týdny.
Příbalové informace ZOBRAZIT ZOBRAZIT
 

HEPAROID LÉČIVA

krém

Heparinoidum

Přečtete si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Heparoid Léčiva musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem.
  • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaře nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.Co je Heparoid Léčiva a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Heparoid Léčiva používat

3.Jak se Heparoid Léčiva používá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak Heparoid Léčiva uchovávat

6.Další informace

1. CO JE HEPAROID LÉČIVA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Farmakoterapeutická skupina: Antivarikózní terapie, hepariny a heparinoidy pro lokální aplikaci. Heparoid Léčiva používají dospělí i děti a mladiství k léčbě zánětů šlach, poúrazových otoků, zhmožděnin a podvrtnutí, pro zlepšení tvorby jizev po zraněních nebo operacích a ke změkčení tuhých a vystupujících jizev, dále se používá na doporučení lékaře k místní léčbě zánětů povrchových žil, zánětů v okolí žil, ke změkčení ztuhlé kůže při žilní nedostatečnosti.

Heparoid Léčiva snižuje srážlivost krve v místě zánětu nebo pohmoždění při úrazu. Zabraňuje tvorbě krevních sraženin, urychluje vstřebávání krevních výronů, snižuje tvorbu otoků a působí protizánětlivě. Následně po ústupu otoků a krevních výronů se snižuje pocit napětí a bolesti v místě zánětu nebo poranění.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE HEPAROID LÉČIVA POUŽÍVAT

Nepoužívejte Heparoid Léčiva pokud:

  • Jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku Heparoidu Léčiva;
  • trpíte poruchami krevní srážlivosti.

Pokud si nejste jisti, zda začít Heparoid Léčiva používat, poraďte se se svým lékařem.

Zvláštní opatrnosti při použití Heparoidu Léčiva je zapotřebí

Krém se nesmí používat na sliznice, do očí a na otevřené rány.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Heparoid Léčiva nelze používat současně s některými léky pro místní používání, např. s léky s obsahem tetracyklinu, hydrokortizonu nebo kyseliny salicylové. Bez porady s lékařem nepoužívejte pro Vaše onemocnění současně s tímto krémem jiné volně prodejné léky pro místní používání. Při předepisování jiných léků upozorněte lékaře, že používáte Heparoid Léčiva.

Užívání Heparoidu Léčiva s jídlem a pitím

Vzhledem k tomu, že přípravek je určen pro zevní použití, nedochází k interakci s potravou.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Těhotné ženy mohou používat Heparoid Léčiva pouze krátkodobě na doporučení lékaře, s výjimkou poslední třetiny těhotenství, kdy se z důvodu možného ovlivnění průběhu porodu (krvácení) nedoporučuje používat vůbec.

Kojící ženy mohou používat Heparoid Léčiva pouze na doporučení lékaře, a to krátkodobě a na malé plochy.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek neovlivňuje pozornost.

Důležité informace o některých složkách Heparoidu Léčiva

Přípravek obsahuje cetylstearylalkohol, který může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu). Přípravek obsahuje dále propylenglykol, který může způsobit podráždění kůže, a metylparaben a propylparaben, které mohou způsobovat alergické reakce (i opožděné).

3. JAK SE HEPAROID LÉČIVA POUŽÍVÁ

Pokud lékař neurčí jinak, dospělým, mladistvým a dětem se nanáší na postižené místo a jeho okolí 2-3x denně asi 1 mm silná vrstva krému, která se lehce vetře do kůže. U žilních onemocnění je možné přiložit kompresní obvaz. Při rozsáhlých a bolestivých krevních výronech se může zpočátku místo ošetřené krémem překrýt neprodyšným obvazem, nejlépe přes noc. U bércového vředu se krém vtírá do jeho okolí. Pokud lékař neurčí jinak, Heparoid Léčiva krém se při těchto onemocněních používá většinou po dobu 1-2 týdnů.

Používání Heparoid Léčiva krému při žilních onemocněních je jen součástí komplexní léčby. Dodržujte ostatní léčebné postupy, které vám doporučil lékař (užívání jiných léků, kompresní léčba obinadlem nebo punčochou). Pokud při poraněních nedojde do 3 dnů k ústupu obtíží nebo naopak dojde ke zhoršení či se projeví nežádoucí účinky léku, přerušte léčbu a obraťte se na lékaře. Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 2 týdny.

Jestliže jste použil(a) více Heparoidu Léčiva, než jste měl(a)

Předávkování přípravkem není popsáno.

Při náhodném požití většího množství krému malým dítětem může dojít k nevolnosti až zvracení. Je vhodné zvracení vyvolat nebo podpořit.

Jestliže jste zapomněla(a) použít Heparoid Léčiva

Použijte přípravek, jakmile si vzpomenete. Dále pokračujte v obvyklém dávkování.

Jestliže jste přestal(a) používat Heparoid Léčiva

Pokud lékař neurčí jinak, Heparoid Léčiva krém se používá většinou po dobu 1-2 týdnů.

Pokud při poraněních nedojde do 3 dnů k ústupu obtíží nebo naopak dojde ke zhoršení či se projeví nežádoucí účinky léku, přerušte léčbu a obraťte se na lékaře. Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 2 týdny.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Heparoid Léčiva nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

U citlivých pacientů může dojít k místnímu podráždění kůže. Méně často (s frekvencí 0,1-1%) se může vyskytnout pálení kůže, svědění, zarudnutí či vyrážka.
Vzácně (tj. v 0,01-0,1% případů) se může vyvinout kožní přecitlivělost na heparin, parabeny, propylenglykol nebo jinou složku přípravku.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK HEPAROID LÉČIVA UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Heparoid Léčiva nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za nápisem použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího dopadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Heparoid Léčiva obsahuje

Léčivou látkou je heparinoidum S (100 j./mg) 60 mg ve 30 g krému.
Pomocnými látkami jsou tekutý parafin, tvrdý parafin, cetylstearylalkohol, kyselina stearová, bílý vosk, monoacylglyceroly nasycených vyšších mastných kyselin, ethoxylované alkoholy (C12-C14), propylenglykol, trolamin, metylparaben, propylparaben, čištěná voda.

Jak Heparoid Léčiva vypadá a co obsahuje toto balení

Heparoid Léčiva je bílý emulzní krém.
Balení obsahuje 30 g krému.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Zentiva k.s., Praha Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 19.5.2010.

datum zpracování

19.5.2010 (č.j. 57496/2008)

SUKLHEPAROID LÉČIVA drm crm 1x30gm -

Mohlo by Vás zajímat

ARNIDOL spray 100ml

109,00 Kč

běžná cena
120,00 Kč

ušetříte 9.2%

léčivo

CILKANOL cps 30x 300mg

94,00 Kč

běžná cena
107,00 Kč

ušetříte 12.1%

léčivo

LIOTON 100 000 gel  50g

175,00 Kč

běžná cena
202,00 Kč

ušetříte 13.4%

léčivo