800 200 205 Po–Pá od 07:30 do 16:30 info@docsimon.cz
0,00 Kč
měna
0

FENOLAX tbl 30x 5mg

50076249

Registrovaný léčivý přípravek více o legislativěinfo

FENOLAX tbl 30x 5mg
-21%
běžná cena 85 Kč
ušetříte 21%
67 Kč
Cena včetně DPH

Aplikační forma: tablety, tobolky

Indikační skupina: laxativa

Účinná látka: Bisacodylum 5 mg

Těhotenství a kojení: Přípravek Fenolax můžete užívat v průběhu těhotenství pouze po poradě s lékařem. Přípravek Fenolax se nedoporučuje užívat při kojení.

Expediční minimum: Fenolax je lokálně působící projímadlo, které účinkuje v tlustém střevě, zvyšuje střevní peristaltiku (pohyb střeva, který vede k vyprazdňování) a změkčuje stolici. Fenolax se používá k usnadnění vyprázdnění při zácpě. Fenolax je určen pro dospělé a děti od 4 let. Děti do 10 let jej mohou užívat pouze pod dohledem lékaře.

Doporučené dávkování: Krátkodobá léčba zácpy: Děti ve věku 10 let nebo mladší s chronickou zácpou musí být léčeny jen pod dohledem lékaře. Dospělí, dospívající a děti od 10 let: 1 – 2 enterosolventní tablety 1krát denně. Děti od 4 do 10 let: 1 enterosolventní tableta 1krát denně. Vezměte si celou dávku večer před spaním, aby následující den ráno došlo k vyprázdnění. Přípravek je určen ke krátkodobému podávání. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dnů.

EAN: 3830044944353

Výrobce: ICN Polfa Rzeszów Spólka Akcyjna., Rzeszów, Polsko, www.valeant.cz

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK. POUŽITÍ LÉKŮ KONZULTUJTE S LÉKAŘEM NEBO LÉKÁRNÍKEM.

Parametry
SUKL názevFENOLAX 5MG TBL ENT 30
SUKL kód0202364

Příbalové informace
Rozbalit

Příbalová informace: informace pro uživatele
FENOLAX
5 mg, enterosolventní tablety
bisacodylum


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Fenolax a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Fenolax užívat
3. Jak se Fenolax užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Fenolax uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je Fenolax a k čemu se používá
Fenolax je lokálně působící projímadlo, které účinkuje v tlustém střevě, zvyšuje střevní peristaltiku (pohyb střeva, který vede k vyprazdňování) a změkčuje stolici.
Fenolax se používá:
- Ke krátkodobé léčbě zácpy k usnadnění vyprázdnění.
Pouze na doporučení lékaře a pod lékařským dohledem se používá:
- k vyprázdnění střev před operacemi nebo před některými diagnostickými vyšetřeními a u stavů, kdy je třeba usnadnit vyprazdňování stolice (jako například při bolestivých stavech kolem řitního otvoru, jako jsou trhliny, u pacientů dlouhodobě upoutaných na lůžko apod.).
Fenolax je určen pro dospělé a děti od 4 let. Děti jej mohou užívat pouze pod dohledem lékaře.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Fenolax užívat
Neužívejte Fenolax
- jestliže jste alergický(á) na bisakodyl nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
- při neprůchodnosti nebo ztížené průchodnosti střev;
- jestliže máte náhlou příhodu břišní, včetně zánětu slepého střeva, nebo akutní zánětlivé střevní onemocnění;
- jestliže trpíte silnými bolestmi břicha spojenými s nevolností a zvracením, což mohou být příznaky závažného onemocnění;
- jestliže máte zanícené hemoroidy;
- jestliže trpíte závažnou dehydratací (ztráta a nedostatek vody v organismu).
Upozornění a opatření
Podobně jako ostatní projímadla byste neměl(a) Fenolax užívat každý den nebo po delší dobu. Pokud trpíte chronickou zácpou, měl(a) byste vyhledat lékaře, aby zjistil její příčiny. Dlouhodobé každodenní užívání může způsobit poruchu elektrolytové rovnováhy (rovnováha mezi množstvím vody a minerálů v organizmu), hypokalémii (snížení hladiny draslíku v krvi), což může mít závažné následky. Dlouhodobé užívání může rovněž zácpu zhoršit a vyvolat návyk na projímadla.
U pacientů, kteří užívali přípravek Fenolax, byl popsán výskyt závratí a/nebo mdlob. Tyto účinky mohou souviset se zácpou (namáhání při stolici, bolest břicha u zácpy) a nemusí nutně souviset s podáním samotného přípravku.
Ztráty tekutin střevem mohou přispívat k dehydrataci (ztráta a nedostatek vody v organismu), která se projevuje žízní a snížením tvorby moči. U pacientů trpících ztrátou tekutin, kde může být dehydratace nebezpečná (např. u pacientů s onemocněním ledvin nebo u starších pacientů), je nutno podávání přípravku Fenolax přerušit. Případná další léčba tímto přípravkem musí probíhat pouze pod lékařským dohledem.
Při užívání přípravku Fenolax je nutné zvýšit příjem tekutin.
Pokud obtíže přetrvávají nebo se objevují opakovaně, je nutné se poradit s lékařem.
Enterosolventní tablety nedrťte ani nekousejte, aby nedošlo k porušení obalu tablety a tím k podráždění žaludku.
Děti
Děti mohou užívat přípravek pouze po dohledem lékaře.
Další léčivé přípravky a přípravek Fenolax
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Poraďte se se svým lékařem, pokud užíváte diuretika (léky podporující tvorbu a vylučování moči), kortikosteroidy (léky k léčbě poruch imunity a zánětlivých onemocnění) nebo srdeční glykosidy (léky k léčbě srdečního selhání). Současné užívání nadměrných dávek přípravku Fenolax s těmito léky může způsobit poruchu elektrolytové rovnováhy.
Neužívejte Fenolax společně s přípravky, které snižují kyselost v horní části trávicího ústrojí, jako jsou antacida a inhibitory protonové pumpy (přípravky k léčbě pálení žáhy a onemocnění žaludku a dvanáctníku). Pokud potřebujete takový lék užít, vezměte si jej nejdříve za jednu hodinu po užití přípravku Fenolax.
Přípravek Fenolax s jídlem a pitím
Tablety přípravku Fenolax se nesmějí užívat společně s látkami, které snižují kyselost v horní části trávicího ústrojí, jako je mléko. Proto je nezapíjejte mlékem.
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat
Přípravek Fenolax můžete užívat v průběhu těhotenství pouze po poradě s lékařem.
Přípravek Fenolax lze užívat při kojení.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není známo, že by přípravek Fenolax ovlivňoval pozornost při řízení a obsluze strojů.
Nicméně křeče v břiše související se zácpou mohou způsobit závrať nebo mdloby. Pokud se u Vás objeví tyto příznaky, musíte se vyvarovat potenciálně nebezpečných činností, jako je řízení vozidel nebo obsluha strojů.
Přípravek Fenolax obsahuje laktózu, sacharózu a azobarvivo Ponceau 4R.
Jedna tableta přípravku Fenolax obsahuje 55 mg laktózy a obal tablety obsahuje sacharózu. Jestliže Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
Přípravek rovněž obsahuje azobarvivo Ponceau 4R, které může způsobit alergickou reakci. Alergická reakce je častější u pacientů s přecitlivělostí na kyselinu acetylsalicylovou.

3. Jak se Fenolax užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Doporučená dávka přípravku je:
Krátkodobá léčba zácpy:
Děti ve věku 10 let nebo mladší s chronickou zácpou musí být léčeny jen pod dohledem lékaře.
Dospělí, dospívající a děti od 10 let: 1 – 2 enterosolventní tablety 1krát denně
Děti od 4 do 10 let: 1 enterosolventní tableta 1krát denně
Vezměte si celou dávku večer před spaním, aby následující den ráno došlo k vyprázdnění.
Přípravek je určen ke krátkodobému podávání. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dnů.
Příprava před operacemi a před diagnostickými výkony a při stavech vyžadujících vyprázdnění střeva:
Před operací nebo diagnostickým vyšetřením a při stavech vyžadujících vyprázdnění střeva musíte užívat Fenolax pouze na doporučení lékaře a pod lékařským dohledem.
Dospělí, dospívající a děti od 10 let: Jeden den před výkonem se užijí 2 tablety ráno a 2 tablety večer.
Děti od 4 do 10 let: Jeden den před výkonem se večer užije 1 enterosolventní tableta.
Lékař Vám může pro dokonalé vyprázdnění střev podat ještě následující den ráno před provedením výkonu jiné projímadlo s okamžitým účinkem..
Enterosolventní tablety se polykají vcelku, nekousejte je ani nedrťte a zapijte je sklenicí vody nebo jiné tekutiny (kromě mléka).
Jestliže jste užil(a) více přípravku Fenolax, než jste měl(a)
Dodržujte dávkování uvedené v této příbalové informaci. Pokud jste omylem užil(a) více tablet přípravku Fenolax, než jste měl(a), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Užívání vysokých dávek bisakodylu může způsobit průjmy, kolikovité křeče v břiše, závažné ztráty draslíkových iontů a ostatních elektrolytů. Důsledky předávkování lze zmírnit vyvoláním zvracení a následně doplněním tekutiny.
Opakované předávkování projímadly může vést k poškození střevní sliznice, k chronickým bolestem břicha a průjmu, poškození ledvin a k pocitu celkové slabosti. Může rovněž vést k zhoršení zácpy a k závislosti na projímadlech.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Při doporučeném dávkování byly nejčastěji hlášeny nežádoucí účinky, jako jsou křeče nebo bolesti břicha, nevolnost, zvracení. Vzácně se projevily alergické kožní reakce, rychle se rozvíjející život ohrožující alergické (anafylaktické) reakce a poruchy funkce ledvin.
Dlouhodobé užívání přípravku nebo užívání dávek větších, než jsou dávky doporučené, může vyvolat průjmy se ztrátami vody a sodíku nebo naopak zácpu zhoršit a vyvolat návyk na projímadla. Dále se může projevit slabost, mdloby, poruchy srdeční činnosti, nechutenství, ubývání na váze.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


5. Jak Fenolax uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace
Co Fenolax obsahuje
- Léčivou látkou je bisacodylum. Jedna enterosolventní tableta obsahuje bisacodylum 5 mg.
- Pomocnými látkami jsou:
- Jádro tablety: bramborový škrob, monohydrát laktózy, magnesium-stearát, želatina, mastek
- Potah tablety: šelak, celacefát, polysorbát 20, arabská klovatina, mastek, sacharóza, barvivo Ponceau 4R (E124)
Jak Fenolax vypadá a co obsahuje toto balení
Fenolax jsou kulaté, lesklé, sytě růžové enterosolventní tablety.
Držitel rozhodnutí o registraci
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
Jankovcova 1569/2c
170 00 Praha 7
Česká republika
Výrobce
ICN Polfa Rzeszów S.A.
Ul. Przemysłova 2
35-959 Rzeszów, Polsko
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 8.7.2015.

FENOLAX tbl obd 30x5mg
GUTTALAX kapky 15ml
registrovaný léčivý přípravek
LACTULOSE AL sirup 200ml 50%
registrovaný léčivý přípravek
SUPPOSITORIA GLYCERINI čípky 10x 2g
registrovaný léčivý přípravek
Ověření internetových stránek a lékárny:
SUKL
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Hlášení nežádoucích účinků Informační povinnosti o EET
© Česká lékárna Holding a.s. Všechna práva vyhrazena. v2

info  Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.