800 200 205 Po–Pá od 08:00 do 15:00 info@docsimon.cz
0,00 Kč
měna
0

FENISTIL 24 cps 10x 4mg EXP. 08/2017

50006323

Registrovaný léčivý přípravek více o legislativěinfo

FENISTIL 24 cps 10x 4mg EXP. 08/2017
Litujeme, ale hledané zboží není momentálně dostupné. K získání podrobnějších informací nás můžete kontaktovat na adrese info@docsimon.cz

Aplikační forma: tablety, tobolky

Indikační skupina: antihistaminika, antialergika

Účinná látka: Dimetindeni maleas (dimetindeniummaleinát) 4 mg

Těhotenství a kojení: Jste-li těhotná, neužívejte přípravek Fenistil 24 s výjimkou případu, kdy Vám byl lékařem předepsán. Fenistil není doporučován během kojení.

Expediční minimum: Fenistil 24 patří do skupiny léků, které se nazývají antihistaminika a používají se k léčbě příznaků alergie. Fenistil 24 poskytuje úlevu od alergické kožní vyrážky a svědění různého původu jako je např. ekzém, dermatitis (zánět kůže), kopřivka (vyrážka). Dále zmírňuje otoky a příznaky alergické rýmy (senná rýma, alergie na domovní prach, zvířecí srst, peří atd.) jako jsou např. hojný vodnatý sekret z nosu, kýchání, svědění nosu a slzení očí. Účinek léku trvá po dobu nejméně 24 hodin. Přípravek Fenistil 24 je určen pro dospělé a děti starší 12 let.

Doporučené dávkování: Dospělí a děti ve věku 12 let a starší: Jedna tobolka jedenkrát denně večer. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 10 dní.

EAN: 3173, 7680524029 8594050580169

Výrobce: Novartis Consumer Health GmbH, Mnichov, Německo, www.novartis.com

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK. POUŽITÍ LÉKŮ KONZULTUJTE S LÉKAŘEM NEBO LÉKÁRNÍKEM.

Parametry
SUKL názevFENISTIL 24 4MG CPS PRO 10
SUKL kód0015495

Příbalové informace
Rozbalit

 
     

FENISTIL 24

Dimetindeni maleas

tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.


Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Fenistil 24 musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.Co je Fenistil 24 a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Fenistil 24 užívat
3.Jak se Fenistil 24 užívá
4.Možné nežádoucí účinky
5.Jak Fenistil 24 uchovávat
6.Další informace

1. CO JE FENISTIL 24 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Co je Fenistil 24


Fenistil 24 patří do skupiny léků, které se nazývají antihistaminika a používají se k léčbě příznaků alergie, jako jsou např. kožní vyrážky, svědění, senná rýma nebo jiné druhy alergické rýmy.

Fenistil 24 ruší účinky histaminu, což je látka, která se v těle uvolňuje při styku s alergenem a vyvolá rozvoj alergické reakce. Přípravek zmírňuje svědění a podráždění způsobené vyrážkou na kůži, zmírňuje otoky a příznaky alergické rýmy, jako např. hojný vodnatý sekret z nosu, kýchání, svědění nosu a pálení a slzení očí.

Forma s řízeným uvolňováním udržuje účinek léku po dobu nejméně 24 hodin.

K čemu se Fenistil 24 používá


Fenistil 24 poskytuje úlevu od:

 • Alergické kožní vyrážky a svědění různého původu: ekzém, dermatitis (zánět kůže), kopřivka (vyrážka).
 • Alergické rýmy: senné rýmy a jiných forem alergické rýmy (tj. alergie na domovní prach, zvířecí srst, peří atd.).

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE FENISTIL 24 UŽÍVAT

Neužívejte Fenistil 24, pokud:

 • Jste alergický/á na dimetinden-maleinát nebo na kteroukoli další složku Fenistilu 24;
 • u dětí mladších 12 let.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud se Vás týká něco z výše uvedeného, protože v tom případě není přípravek Fenistil 24 pro Vás vhodný.

Zvláštní opatrnosti při použití Fenistilu 24 je zapotřebí

 • Pokud trpíte glaukomem (zelený zákal).
 • Máte problémy s močením z důvodu zvětšení prostaty.
 • Máte epilepsii.

O užívání přípravku se poraďte se svým lékařem, pokud máte některé z výše uvedených zdravotních potíží.

Starší pacienti (nad 65 let)


Fenistil 24 není doporučován pro starší pacienty nad 65 let bez lékařského dohledu.

Děti a dospívající


Přípravek Fenistil 24 není určen pro děti mladší 12 let.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Bez lékařského dohledu neužívejte Fenistil 24, pokud užíváte některý z těchto léků:

 • antidepresiva (léky proti depresi),
 • anticholinergika (léky proti břišním či žaludečním křečím),
 • sedativa (uklidňující léky),
 • trankvilizéry (léky proti úzkosti) či léky na spaní,
 • antikonvulziva (léky na epilepsii),
 • opioidní analgetika (léky proti bolesti),
 • antiemetika (léky proti zvracení),
 • prokarbazin (lék k léčbě nádorů).

Informujte svého lékaře, pokud užíváte, nebo jste v poslední době užíval/a jakékoliv jiné léky, a to včetně léků bez lékařského předpisu.

Užívání Fenistilu s jídlem a pitím

Podobně jako mnohá jiná antihistaminika může Fenistil zesílit účinek alkoholu. Po dobu užívání přípravku se požívání alkoholických nápojů nedoporučuje.

Těhotenství a kojení

Jste-li těhotná, neužívejte přípravek Fenistil 24 s výjimkou případu, kdy Vám byl lékařem předepsán. Fenistil není doporučován během kojení.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Vliv na řízení motorových vozidel a obsluhu strojů

Při doporučeném dávkování Fenistil 24 podávaný večer (před spaním) nemá obvykle vliv na snížení mentální čilosti, výkonu či schopnost koncentrace. Avšak stejně jako jiná antihistaminika může Fenistil 24 u některých pacientů vyvolat únavu, nebo snížení pozornosti. V takovém případě by se měli vyvarovat řízení motorových vozidel, obsluhy strojů nebo jiných činností vyžadujících zvýšenou pozornost.

Důležité informace o některých složkách Fenistilu 24

Fenistil 24 obsahuje laktózu. Pokud trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE FENISTIL 24 UŽÍVÁ

Nepřekračujte doporučenou dávku.

Dospělí a děti ve věku 12 let a starší:


Jedna tobolka jedenkrát denně večer.


Tobolky polykejte celé a zapíjejte sklenicí vody; před spolknutím se nesmí rozdrtit ani rozkousat.

V případě práce na směny se lék užívá před spaním.

Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 10 dní.

Co dělat, pokud jste požili příliš mnoho tobolek přípravku Fenistil 24 nebo došlo k jeho náhodnému požití dítětem?

V případě předávkování nebo náhodného požití přípravku dítětem se neprodleně obraťte na svého lékaře.

Pokud zapomenete užít Fenistil 24

Pokud vynecháte dávku, užijte lék co nejdříve jakmile si vzpomenete. Pokud však do užití další dávky zbývá méně než 12 hodin, vynechte chybějící dávku a užívejte dále podle původního rozvrhu. Neužívejte dvojnásobnou dávku k doplnění vynechané dávky.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léčivé přípravky může mít i Fenistil 24 nežádoucí účinky, i když se nemusí projevit u každého.

Některé velmi vzácné nežádoucí účinky mohou být velmi vážné

Tyto nežádoucí účinky postihují méně než 1 z 10000 pacientů

 • Alergické reakce, které mohou zahrnovat následující příznaky.
 • Kožní vyrážku.
 • Otok obličeje nebo hrdla.
 • Dušnost.
 • Svalové křeče.

Při zaznamenání některého z těchto příznaků přerušte užívání přípravku Fenistil 24 a obraťte se na svého lékaře.

Další nežádoucí účinky, které mohou nastat, jsou obvykle mírné a přechodné. Častěji nastávají nežádoucí účinky zejména na počátku léčby.

Některé nežádoucí účinky jsou velmi časté. Tyto postihují více než jednoho pacienta z deseti.

 • Únava.

Některé nežádoucí účinky jsou časté. Tyto postihují 1 až 10 pacientů ze 100.

 • Ospalost.
 • Nervozita.

Některé nežádoucí účinky jsou vzácné. Tyto postihují 1 až 10 pacientů z 10000.

 • Neklid.
 • Bolest hlavy, závratě.
 • Zažívací potíže, nevolnost, sucho v ústech a krku.

Pokud se některý z nežádoucích účinků stane závažným, nebo pokud zaznamenáte jakýkoliv jiný nežádoucí účinek, který není uvedený v této příbalové informaci, informujte svého lékaře nebo lékárníka.

5. JAK FENISTIL 24 UCHOVÁVAT

Uchovávejte všechny léčivé přípravky mimo dosah dětí.

Přípravek Fenistil 24 neužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu (EXP = Použitelnost do).

Uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co FENISTIL 24 obsahuje

Léčivou látkou je dimetinden-maleinát.


Obsah tobolek tvoří tyto pomocné látky: monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, předbobtnalý bramborový škrob, kyselina glutamová, dimetikon, hydroxypropylmethylcelulosa, oxid titaničitý, mastek, akrylátový kopolymer, ethylcelulosa. Stěna tobolky je složena z mastku, želatiny, oxidu titaničitého, žlutého oxidu železitého a červeného oxidu železitého.

Jak FENISTIL 24 vypadá a co obsahuje toto balení

Tobolky přípravku Fenistil 24 jsou tvrdé želatinové tobolky cihlově červené barvy, uvnitř slabě nažloutlé mikropelety.


Balení: 10 tvrdých tobolek


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Novartis s.r.o., Praha, Česká republika

Datum poslední revize textu: 2.6.2010.

datum zpracování

2.6.2010 (č.j. 31280/2006)

FENISTIL 24 por cps pro 10x4mg
FENISTIL gel 30g
FENISTIL gel 30g
registrovaný léčivý přípravek
Ověření internetových stránek a lékárny:
SUKL
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Hlášení nežádoucích účinků Informační povinnosti o EET
© Česká lékárna Holding a.s. Všechna práva vyhrazena. v2

info  Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.