800 200 205 Po–Pá od 07:30 do 16:30 info@docsimon.cz
0,00 Kč
měna
0

EXCIPIAL mast 100g

50005988

Registrovaný léčivý přípravek více o legislativěinfo

EXCIPIAL mast 100g
149 Kč
Cena včetně DPH
Litujeme, ale hledané zboží není momentálně dostupné. K získání podrobnějších informací nás můžete kontaktovat na adrese info@docsimon.cz

Aplikační forma: masti, krémy, gely, pasty

Indikační skupina: dermatologika

Účinná látka: Excipial je skupina masťových základů, neobsahujících léčivou látku

Těhotenství a kojení: Po dobu těhotenství a laktace je možné přípravek používat.

Expediční minimum: Excipial mast je zvlášť vhodná pro trvale suchou pokožku. Svým složením zabraňuje úniku vlhkosti z pokožky. Je vodou smyvatelná. Používá se pro doléčování chorobných stavů kůže a pro udržení dobrého stavu pokožky v době klidu nebo jako doplňková léčba kožních onemocnění. Přípravek mohou používat dospělí, mladiství a děti všech věkových skupin.

Doporučené dávkování: Nanáší se v tenké vrstvě 2 až 3krát denně na postižená místa. Při kombinaci se silně účinnými kožními přípravky (hormonální masti) určí lékař vhodný léčebný postup, který je nutno dodržovat.

EAN: 7612076376236

Výrobce: Spirig Eastern a.s., Bratislava, Slovensko

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK. POUŽITÍ LÉKŮ KONZULTUJTE S LÉKAŘEM NEBO LÉKÁRNÍKEM.

Parametry
SUKL názevEXCIPIAL UNG 100G
SUKL kód0016464

Příbalové informace
Rozbalit

Příbalová informace: informace pro uživatele
Excipial mast

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4
- Pokud se do 6 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Excipial mast a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Excipial mast používat
3. Jak se Excipial mast používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Excipial mast uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je Excipial mast a k čemu se používá
Masťový základ Excipial mast je kožním přípravkem k zevnímu použití, který zlepšuje stav pokožky tím, že jí dodává vodu a tuky.
Excipial mast je čistá mast. Je zvlášť vhodná pro trvale suchou pokožku. Svým složením zabraňuje úniku vlhkosti z pokožky. Je vodou smyvatelná.
Excipial mast se používá jako masťový základ pro individuální přípravu mastí. V rámci doplňkové místní léčby kožních onemocnění silně účinnými kožními přípravky (hormonální masti), kterou určí lékař, se používá i samotná. Také ji lze používat pro doléčování chorobných stavů kůže a pro udržení dobrého stavu pokožky v klidovém stadiu onemocnění. Excipial mast mohou používat dospělí, dospívající a děti všech věkových skupin.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Excipial mast používat
Nepoužívejte Excipial mast:
- jestliže jste alergický(á) na kteroukoli složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Excipial mast se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem.
Další léčivé přípravky a Excipial mast
Excipial mast může nepříznivě ovlivnit vstřebávání jiného zevního přípravku. Proto je vhodné použít přípravky v časových odstupech. O vhodnosti používání jiných přípravků na recept nebo volně prodejných se poraďte s ošetřujícím lékařem.
Těhotenství, kojení a plodnost
Excipial mast se může používat i v době těhotenství a kojení.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tento léčivý přípravek by neměl ovlivnit vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3. Jak se Excipial mast používá
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokud lékař neurčí jinak, přípravek se nanáší v tenké vrstvě 2- až 3-krát denně na postižená místa. Při kombinaci se silně účinnými kožními přípravky (hormonální masti) určí lékař vhodný léčebný postup, který je nutno dodržovat. Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Při používání přípravku Excipial mast se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:
Vzácné (mohou postihnout méně než 1 z 1000 pacientů)
- příznaky přecitlivělosti, zarudnutí, pálení a svědění kůže v místě použití
Reakce vymizí záhy po přerušení používání přípravků, je však třeba další postup projednat s ošetřujícím lékařem.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


5. Jak Excipial mast uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace
Co Excipial mast obsahuje
- Excipial mast je masťový základ bez obsahu léčivé látky.
- Pomocnými látkami jsou bílá vazelína, polysorbát 80, polysorbát 40, sorbimakrogol-2000-peroleát.
Jak Excipial mast vypadá a co obsahuje toto balení
Excipial mast je bílá až slabě žlutá homogenní mast.
Excipial mast je dostupná v tubě obsahující 100 g masti.
Zatavená hliníková tuba s plastovým šroubovacím uzávěrem, papírová krabička.
Držitel rozhodnutí o registraci
Galderma-Spirig Česká a Slovenská republika a.s., Bratislava, Slovenská republika
Výrobce
Movianto Česká republika s.r.o., Podolí, Česká republika
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 11.3.2015.

EXCIPIAL MAST drm ung 1x100gm
EXCIPIAL U LIPOLOTIO mléko 200ml
registrovaný léčivý přípravek
Ověření internetových stránek a lékárny:
SUKL
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Hlášení nežádoucích účinků Informační povinnosti o EET
© Česká lékárna Holding a.s. Všechna práva vyhrazena. v2

info  Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.