800 200 205 Po–Pá od 08:00 do 15:00 info@docsimon.cz
0,00 Kč
měna
0

EXCIPIAL krém 100g

50005987

Registrovaný léčivý přípravek více o legislativěinfo

EXCIPIAL krém 100g
Litujeme, ale hledané zboží není momentálně dostupné. K získání podrobnějších informací nás můžete kontaktovat na adrese info@docsimon.cz

Aplikační forma: masti, krémy, gely, pasty

Indikační skupina: dermatologika

Účinná látka: Excipial je skupina masťových základů, neobsahujících léčivou látku

Těhotenství a kojení: Excipial krém se může používat i v době těhotenství a kojení.

Expediční minimum: Excipial krém zlepšuje stav pokožky tím, že jí dodává vodu a tuky. Excipial krém mírně promašťuje a má chladivý účinek, lze jej dobře natírat i na vlhkou pokožku, je vodou smývatelný. Je vhodný pro normální až mírně suchou pokožku. Používá se pro doléčování chorobných stavů kůže a pro udržení dobrého stavu pokožky v době klidu nebo jako doplňková léčba kožních onemocnění. Přípravek mohou používat dospělí, mladiství a děti všech věkových skupin.

Doporučené dávkování: Nanáší se v tenké vrstvě 2 až 3krát denně na postižená místa. Při kombinaci se silně účinnými kožními přípravky (hormonální masti) určí lékař vhodný léčebný postup, který je nutno dodržovat.

EAN: 7612076375932

Výrobce: Spirig Eastern a.s., Bratislava, Slovensko

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK. POUŽITÍ LÉKŮ KONZULTUJTE S LÉKAŘEM NEBO LÉKÁRNÍKEM.

Parametry
SUKL názevEXCIPIAL CRM 100G
SUKL kód0016463

Příbalové informace
Rozbalit

Příbalová informace: informace pro uživatele
Excipial krém

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4
- Pokud se do 6 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Excipial krém a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Excipial krém používat
3. Jak se Excipial krém používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Excipial krém uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je Excipial krém a k čemu se používá
Masťový základ Excipial krém je kožním přípravkem k zevnímu použití, který zlepšuje stav pokožky tím, že jí dodává vodu a tuky.
Excipial krém je systém olej ve vodě. Jen mírně promašťuje, propouští výměšky (pot) a teplo, má chladivý účinek, lze jej dobře natírat i na vlhkou pokožku, je vodou smývatelný. Je vhodný pro normální až mírně suchou pokožku.
Excipial krém se používá jako masťový základ pro individuální přípravu mastí. V rámci doplňkové místní léčby kožních onemocnění silně účinnými kožními přípravky (hormonální masti), kterou určí lékař, se používá i samotný. Také ho lze používat pro doléčování chorobných stavů kůže a pro udržení dobrého stavu pokožky v klidovém stádiu onemocnění. Excipial krém mohou používat dospělí, dospívající a děti všech věkových skupin.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Excipial krém používat
Nepoužívejte Excipial krém:
- jestliže jste alergický(á) na kteroukoli složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Excipial krém se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem.
Další léčivé přípravky a Excipial krém
Excipial krém může nepříznivě ovlivnit vstřebávání jiného zevního přípravku. Proto je vhodné použít přípravky v časových odstupech. O vhodnosti používání jiných přípravků na recept nebo volně prodejných se poraďte s ošetřujícím lékařem.
Těhotenství, kojení a plodnost
Excipial krém se může používat i v době těhotenství a kojení.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tento léčivý přípravek by neměl ovlivnit vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
Přípravek Excipial krém obsahuje cetylstearylalkohol
Může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitida)

3. Jak se Excipial krém používá
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokud lékař neurčí jinak, přípravek se nanáší v tenké vrstvě 2- až 3-krát denně na postižená místa. Při kombinaci se silně účinnými kožními přípravky (hormonální masti) určí lékař vhodný léčebný postup, který je nutno dodržovat. Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Při používání přípravku Excipial krém se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:
Vzácné (mohou postihnout méně než 1 z 1000 pacientů)
- příznaky přecitlivělosti, zarudnutí, pálení a svědění kůže v místě použití
Reakce vymizí záhy po přerušení používání přípravků, je však třeba další postup projednat s ošetřujícím lékařem.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


5. Jak Excipial krém uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace
Co Excipial krém obsahuje
- Excipial krém je masťový základ bez obsahu léčivé látky.
- Pomocnými látkami jsou tekutý parafín, isopropyl-myristát, glycerol-monostearát, cetylstearylalkohol, polysorbát 20, triklosan, chlorhexidin-dihydrochlorid, čištěná voda.
Jak Excipial krém vypadá a co obsahuje toto balení
Excipial krém je bílý, homogenní krém.
Excipial krém je dostupný v tubě obsahující 100 g krému.
Zatavená hliníková tuba s plastovým šroubovacím uzávěrem, papírová krabička.
Držitel rozhodnutí o registraci
Galderma-Spirig Česká a Slovenská republika a.s., Bratislava, Slovenská republika
Výrobce
Movianto Česká republika s.r.o., Podolí, Česká republika
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 6.5.2015.

EXCIPIAL KRÉM drm crm 1x100gm
EXCIPIAL U LIPOLOTIO mléko 200ml
EXCIPIAL U LIPOLOTIO mléko 200ml
registrovaný léčivý přípravek
La Roche-Posay LIPIKAR LAIT  hydratační mléko 200ml
La Roche-Posay LIPIKAR LAIT hydratační mléko 200ml
kosmetika
Ověření internetových stránek a lékárny:
SUKL
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Hlášení nežádoucích účinků Informační povinnosti o EET
© Česká lékárna Holding a.s. Všechna práva vyhrazena. v2

info  Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.