800 200 205 Po–Pá od 08:00 do 15:00 info@docsimon.cz
0,00 Kč
měna
0

EMOXEN gel 10% 50g

50090478

Registrovaný léčivý přípravek více o legislativěinfo

EMOXEN gel 10% 50g
Do košíku

Aplikační forma: masti, krémy, gely, pasty

Indikační skupina: antiflogistika
antirevmatika

Účinná látka: Naproxenum 100 mg v 1g

Těhotenství a kojení: Ženy ve třetí třetině těhotenství nesmí tento léčivý přípravek užívat. Ženy v první a druhé třetině těhotenství mohou přípravek používat pouze v závažných případech. Neměly by jej však aplikovat dlouhodobě nebo na rozsáhlou oblast kůže. Ženy, které kojí, by přípravek Emoxen Gel neměly používat.

Expediční minimum: Emoxen je určen k místní léčbě revmatických onemocnění, zánětu kloubních pouzder, zánětu šlach a svalových úponů, k léčbě bolestivých stavů při degenerativních (způsobených opotřebením) kloubních onemocněních, k léčbě poúrazových stavů jako jsou pohmožděniny, podvrtnutí kloubu a poranění měkkých částí kloubů. Používá se i v rehabilitační léčbě. Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti od 12 let. Přípravek Emoxen gel 10% je určen pouze ke kožnímu podání. Pokud lékař neurčí jinak, naneste na postižené místo 3-4 krát denně přibližně 4 cm gelu. Gel se jemně vetře do kůže, aby se lépe vstřebal.

Doporučené dávkování: Při poúrazových stavech spojených s bolestí kloubů a svalů (pohmožděniny, podvrtnutí kloubu, poranění měkkých částí kloubů včetně následných zánětlivých reakcí) aplikujte přiměřené množství gelu na postižené místo 2-6x denně po dobu 7 až 14 dnů. Pokud se obtíže do 7 dnů nezlepší, poraďte se o dalším používání přípravku s lékařem. Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 14 dnů. Při revmatických onemocněních zánětlivého původu a osteoartróze používejte přípravek pouze na doporučení lékaře. Na bolestivé místo aplikujte přiměřené množství gelu (na plochu 10 x 10 cm se použije přibližně 4 cm dlouhý proužek gelu) 3-4x denně.

EAN: 3830044942892 3830070470819

Výrobce: Emo-farm Sp. Z O.o., Ksawerów, Polsko

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK. POUŽITÍ LÉKŮ KONZULTUJTE S LÉKAŘEM NEBO LÉKÁRNÍKEM.

Parametry
SUKL názevEMOXEN 100MG/G GEL 50G
SUKL kód0201701

Příbalové informace
Rozbalit

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
EMOXEN GEL
Gel
Naproxenum


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Emoxen Gel musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Emoxen Gel a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Emoxen Gel používat
3. Jak se přípravek Emoxen Gel používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Emoxen Gel uchovávat
6. Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK EMOXEN GEL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek Emoxen Gel obsahuje léčivou látku naproxen, který působí protizánětlivě. Je vhodný k léčbě bolestivých revmatických i nerevmatických onemocnění pohybového ústrojí.
Přípravek Emoxen Gel se používá k léčbě poúrazových stavů, jako jsou pohmožděniny, podvrtnutí kloubu a poranění měkkých částí kloubů včetně poúrazového zánětu kloubního pouzdra, zánětu šlach a svalových úponů. K léčbě bolestivých stavů při degenerativních (způsobených opotřebením) kloubních onemocněních a zánětlivých revmatických onemocněních lze Emoxen Gel použít pouze na doporučení lékaře. Používá se i v rehabilitační léčbě.
Přípravek mohou užívat dospělí a mladiství od 12 let.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK EMOXEN GEL POUŽÍVAT
Nepoužívejte přípravek Emoxen gel
- jestliže jste alergický/á na léčivou látku naproxen, jiné nesteroidní protizánětlivé přípravky, salicyláty nebo na kteroukoli další složku přípravku Emoxen Gel;
- jestliže jste někdy měl/a po užití kyseliny salicylové nebo jiných protizánětlivých přípravků alergickou reakci, projevující se jako kožní vyrážka nebo obtíže s dýcháním;
- jestliže máte poraněnou kůži, rány nebo kožní infekci na místě, které potřebujete ošetřit;
- jestliže jste v třetí třetině těhotenství.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Emoxen Gel je zapotřebí
- jestliže máte onemocnění jater, ledvin, srdce nebo vředové onemocnění žaludku či dvanáctníku, poraďte se před používáním přípravku Emoxen Gel s lékařem;
- během používání tohoto přípravku se může objevit přecitlivělost na světlo. Nesmíte proto během léčby a ještě 2 týdny po jejím ukončení vystavovat léčená místa přímému slunečnímu záření ani ultrafialovému záření v soláriích.
Přípravek by neměly používat děti do 12 let.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Bez porady s lékařem nenanášejte jiné přípravky na stejná místa jako Emoxen Gel.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Ženy ve třetí třetině těhotenství nesmí tento léčivý přípravek užívat. Ženy v první a druhé třetině těhotenství mohou přípravek používat pouze v závažných případech. Neměly by jej však aplikovat dlouhodobě nebo na rozsáhlou oblast kůže.
Ženy, které kojí, by přípravek Emoxen Gel neměly používat.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tento léčivý přípravek neovlivňuje Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK EMOXEN GEL POUŽÍVÁ
Vždy používejte přípravek Emoxen Gel přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Emoxen Gel je určen pouze ke kožnímu podání.
Při poúrazových stavech spojených s bolestí kloubů a svalů (pohmožděniny, podvrtnutí kloubu, poranění měkkých částí kloubů včetně následných zánětlivých reakcí) aplikujte přiměřené množství gelu na postižené místo 2-6x denně po dobu 7 až 14 dnů. Pokud se obtíže do 7 dnů nezlepší, poraďte se o dalším používání přípravku s lékařem. Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 14 dnů.
Při revmatických onemocněních zánětlivého původu a osteoartróze používejte přípravek pouze na doporučení lékaře. Na bolestivé místo aplikujte přiměřené množství gelu (na plochu 10 x 10 cm se použije přibližně 4 cm dlouhý proužek gelu) 3-4x denně.
Gel jemně vetřete do kůže, aby se lépe vstřebával.
Ošetřená místa nesmíte zakrývat neprodyšnou náplastí nebo obvazem. Přípravek nesmíte nanášet na velké plochy, poraněnou kůži, rány nebo místa postižená kožní infekcí.
Přípravek nesmíte nanášet na sliznice a do očí. Pokud by se tak stalo, umyjte postiženou oblast a oči vypláchněte větším množstvím vody.
Po ošetření si umyjte ruce, pokud se přípravek nenanášel přímo na ně.
Jestliže jste použil/a více přípravku Emoxen Gel, než jste měl/a
Předávkování přípravkem Emoxen Gel je velmi nepravděpodobné. Při náhodném požití přípravku vyhledejte lékaře.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Emoxen Gel nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Výskyt nežádoucích účinků je velmi malý a reakce, které se mohou vyskytnout, jsou zcela výjimečně závažnějšího charakteru. U citlivých pacientů může dojít k místnímu podráždění kůže, které se projevuje kožní vyrážkou, zčervenáním, podrážděním a svěděním, ojediněle se může objevit přecitlivělost na světlo.
Během dlouhodobého používání přípravku nanášeného na velké plochy kůže se mohou vyskytnout nežádoucí účinky, jako je bolest hlavy, ospalost, průjem a pocit na zvracení.
V případě vzniku reakce z přecitlivělosti (alergické reakce) projevující se jako otoky v obličeji a dušnost přerušte léčbu a okamžitě vyhledejte lékaře.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK EMOXEN GEL UCHOVÁVAT
Chraňte před chladem a mrazem. Uchovávejte v dobře uzavřeném obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Emoxen Gel nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Emoxen Gel obsahuje
- Léčivou látkou je naproxenum. 1 g gelu obsahuje naproxenum 100 mg.
- Pomocnými látkami jsou chloral-hydrát, levomenthol, ethanol 96%, ethylparaben, karbomer, hydroxid sodný a čištěná voda
Jak přípravek Emoxen gel vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Emoxen Gel je homogenní bílý gel s vůní mentholu.
Držitel rozhodnutí o registraci
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
Jankovcova 1569/2c
170 00 Praha 7
Česká republika
Výrobce
EMO-FARM Sp. z o.o.
Ksawerów, Polsko
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
28.8.2013

EMOXEN GEL 10% drm gel 50gm
FLECTOR EP gel  60g
FLECTOR EP gel 60g
registrovaný léčivý přípravek
Ověření internetových stránek a lékárny:
SUKL
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Hlášení nežádoucích účinků Informační povinnosti o EET
© Česká lékárna Holding a.s. Všechna práva vyhrazena. v2

info  Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.