800 200 205 Po–Pá od 08:00 do 15:00 info@docsimon.cz
0,00 Kč
měna
0

CORYZALIA obalené tbl 40

50003011

Registrovaný léčivý přípravek více o legislativěinfo

CORYZALIA obalené tbl 40
Do košíku

Aplikační forma: tablety, tobolky

Indikační skupina: homeopatika

Těhotenství a kojení: Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Expediční minimum: CORYZALIA je homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii. Homeopatie je léčebná metoda založená na principu podobnosti. Využívá speciálně ředěných a dynamizovaných léčivých látek bez dosud známých nežádoucích účinků. Dávkování doporučené výrobcem: 1 tableta každou hodinu. Dle dosaženého zlepšení postupně vysazovat. Tabletu nechat zvolna rozpustit v ústech.

Doporučené dávkování: Děti a dospělí: 1 obalenou tabletu rozpustit v ústech každou hodinu. Interval prodlužovat v závislosti na zlepšení. Denní dávka nemá překročit 8 obalených tablet.

EAN: 3352712001293

Výrobce: Boiron S.A., Lyon, Francie, www.boiron.cz

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK. POUŽITÍ LÉKŮ KONZULTUJTE S LÉKAŘEM NEBO LÉKÁRNÍKEM.

Parametry
SUKL názevCORYZALIA TBL OBD 40
SUKL kód0097941

Příbalové informace
Rozbalit

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
CORYZALIA, obalené tablety
homeopatický léčivý přípravek

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však CORYZALIA musíte užívat pečlivě podle návodu, aby vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je CORYZALIA a k čemu se používá.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CORYZALIA užívat.
3. Jak se CORYZALIA užívá.
4. Možné nežádoucí účinky.
5 Jak CORYZALIA uchovávat.
6. Další informace.


1. CO JE CORYZALIA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
CORYZALIA je homeopatický léčivý přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii. V případě výdeje bez lékařského předpisu přípravek používejte podle návodu k použití, který je uveden na obalu.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CORYZALIA UŽÍVAT
Neužívejte CORYZALIA
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku.
Zvláštní opatrnosti při užití přípravku CORYZALIA je zapotřebí
Pokud vám lékař řekl, že se u vás projevuje intolerance (nesnášenlivost) některých cukrů, kontaktujte ho předtím, než začnete tento přípravek užívat.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
CORYZALIA nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku CORYZALIA
Obsahuje sacharózu.

3. JAK SE CORYZALIA UŽÍVÁ
Perorální podání.
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá dávka přípravku je:
Děti a dospělí:
1 obalenou tabletu rozpustit v ústech každou hodinu. Interval prodlužovat v závislosti na zlepšení.
Denní dávka nemá překročit 8 obalených tablet.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky může mít i CORYZALIA nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Žádné nežádoucí účinky se neočekávají.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. JAK CORYZALIA UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25°C v blistru v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Neužívejte CORYZALIA po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE
Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací.
Homeopatie je léčebná metoda založená na principu podobnosti. Využívá speciálně ředěných a dynamizovaných účinných látek, při jejichž užívání se neočekávají žádné nežádoucí účinky.
O správném použití přípravku CORYZALIA se prosím informujte u odborníka na homeopatii – u lékaře, lékárníka či na veřejně přístupné odborné informační službě na telefonu 224 835 090 nebo na internetové adrese této služby: http://vois.boiron.cz.
Co přípravek CORYZALIA obsahuje
Léčivými látkami jsou:
Allium cepa 3 CH 0,333 mg
Belladonna 3 CH 0,333 mg
Sabadilla 3 CH 0,333 mg
Kalium bichromicum 3 CH 0,333 mg
Gelsemium 3 CH 0,333 mg
Pulsatilla 3 CH 0,333 mg
Pomocnými látkami jsou:
sacharóza, mastek, arabská klovatina, magnesium-stearát, želatina, bílý vosk, karnaubský vosk.
Jak CORYZALIA vypadá a co obsahuje toto balení
Obalené tablety.
Balení obsahuje 40 obalených tablet.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie.
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz.
Registrační číslo: 93/106/93-C
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 19.9.2013

CORYZALIA por tbl obd 40
MAR PLUS nosní spray 20ml
MAR PLUS nosní spray 20ml
zdravotnický prostředek
OSCILLOCOCCINUM perorální granule  6x 1g
OSCILLOCOCCINUM perorální granule 6x 1g
registrovaný léčivý přípravek
RHINALLERGY tbl 60
RHINALLERGY tbl 60
registrovaný léčivý přípravek
Ověření internetových stránek a lékárny:
SUKL
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Hlášení nežádoucích účinků Informační povinnosti o EET
© Česká lékárna Holding a.s. Všechna práva vyhrazena. v2

info  Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.