800 200 205 Po–Pá od 08:00 do 15:00 info@docsimon.cz
0,00 Kč
měna
0

COLDREX tbl 12

50002870

Registrovaný léčivý přípravek více o legislativěinfo

COLDREX tbl 12
Litujeme, ale hledané zboží není momentálně dostupné. K získání podrobnějších informací nás můžete kontaktovat na adrese info@docsimon.cz

Aplikační forma: tablety, tobolky

Indikační skupina: analgetika, antipyretika

Účinná látka: Paracetamolum 500 mg, Phenylephrini hydrochloridum 5 mg, Coffeinum 25 mg, Terpinum monohydricum 20 mg, Acidum ascorbicum ethylcelluloso obductum 38 mg (odp. Acidum ascorbicum 30 mg)

Těhotenství a kojení: Přípravek by se neměl užívat během těhotenství a kojení.

Expediční minimum: COLDREX je vhodný pro dospělé a mladistvé od 12 let k odstranění příznaků chřipky a nachlazení. Coldrex tablety obsahuje paracetamol, lék proti bolesti a horečce, který odstraňuje bolesti v krku, bolesti hlavy, svalů i kloubů a snižuje horečku. Dále fenylefrin, který uvolňuje ucpaný nos i vedlejší nosní dutiny a tak usnadňuje dýchání. Coldrex tablety též obsahuje vitamin C, který při chřipce a nachlazení tělu často chybí. Neobsahuje kyselinu acetylsalicylovou. Coldrex tablety mají štíhlý tvar usnadňující polykání.

Doporučené dávkování: Dospělí a mladiství od 15 let: 1 až 2 tablety až 4x denně. Odstup mezi jednotlivými dávkami je nejméně 4 hodiny. Neužívejte více než 8 tablet za 24 hodin. Mladistvým od 12 do15 let se podává 1 tableta v časovém odstupu nejméně 4-6 hodin. Nepodávejte více než 6 tablet za 24 hodin.

EAN: 8590335011038 8594011400093 8590335013872

Výrobce: GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd., Waterford, Velká Británie, www.gsk.cz

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK. POUŽITÍ LÉKŮ KONZULTUJTE S LÉKAŘEM NEBO LÉKÁRNÍKEM.

Parametry
SUKL názevCOLDREX 500MG/25MG/5MG/20MG/30MG TBL NOB 12
SUKL kód0047710

Příbalové informace
Rozbalit

COLDREX TABLETY

 

tablety

 

Držitel rozhodnutí o registraci

 

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, Velká Británie

 

Výrobce

 

GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd., Knockbrack, Dungarvan, Co. Waterford, Irsko
HBM Pharma s.r.o., Martin, Slovenská republika

 

Složení

 

Léčivé látky: paracetamolum 500 mg, phenylephrini hydrochloridum 5 mg, coffeinum 25 mg, terpinum monohydricum 20 mg, acidum ascorbicum ethylcelluloso obductum 38 mg, což odpovídá acidum ascorbicum (vitamin C) 30 mg v 1 tabletě.
Pomocné látky: kukuřičný škrob, předbobtnalý škrob, mastek, kyselina stearová, povidon, kalium-sorbát, natrium-laurylsulfát, oranžová žluť (E110).

 

Indikační skupina

 

Analgetikum, antipyretikum.

 

Charakteristika

 

COLDREX TABLETY obsahuje paracetamol, léčivou látku s účinkem proti bolesti a horečce, odstraňující bolesti v krku, bolesti hlavy, svalů i kloubů a snižující horečku. Dále fenylefrin, který uvolňuje ucpaný nos i vedlejší nosní dutiny a tak usnadňuje dýchání. COLDREX TABLETY též obsahuje vitamin C, který při chřipce a nachlazení tělu často chybí. COLDREX TABLETY neobsahuje kyselinu acetylsalicylovou. COLDREX TABLETY mají štíhlý tvar.

 

Indikace

 

COLDREX TABLETY je vhodný pro dospělé a mladistvé od 12 let k odstranění příznaků chřipky a nachlazení. COLDREX TABLETY odstraňuje bolesti v krku, uvolňuje ucpaný nos i vedlejší nosní dutiny, odstraňuje bolesti hlavy, svalů i kloubů, snižuje horečku a doplňuje vitamín C.

 

Kontraindikace

 

COLDREX TABLETY se nesmí užívat při známé přecitlivělosti na paracetamol, nebo ostatní složky přípravku. Dále jej nesmí užívat pacienti s vysokým krevním tlakem, s glaukomem (zelený zákal), s těžkým onemocněním jater, včetně akutní žloutenky a pacienti se závažnou hemolytickou anemií (chudokrevnost z rozpadu červených krvinek). Přípravek se nesmí užívat současně s některými léky k léčbě deprese (inhibitory MAO) nebo pokud jste tyto léky užíval/a v posledních 2 týdnech a s léky poškozujícími játra.

Přípravek by se neměl užívat během těhotenství a kojení.

Pouze po poradě s lékařem mohou přípravek užívat pacienti s onemocněním srdce, cukrovkou, postižením ledvin, onemocněním štítné žlázy, zvětšenou prostatou, průduškovým astmatem, deficitem glukózo-6-fosfát dehydrogenázy, onemocněním postihujícím mozkové cévy, při současné léčbě tricyklickými antidepresivy (léky proti depresi) nebo beta blokátory (léky na snížení krevního tlaku a zpomalení srdeční činnosti).

 

Nežádoucí účinky

 

Podobně jako všechny léky, Coldrex tablety může mít nežádoucí účinky, které se ale nemusí projevit u každého.

Nežádoucí účinky jsou vzácné, vyskytují se s frekvencí >=1/10000 - <=1/1000 a mohou se projevit jako:

  • alergické reakce jako jsou kožní vyrážky, kopřivka, ztížené dýchání v důsledku zúžení průdušek (bronchospasmus), svědění, pocení;
  • změny krevního obrazu;
  • bolest žaludku nebo jiné trávící těžkosti, nevolnost a zvracení, průjem;
  • vzestup krevního tlaku, bolest hlavy, závrať, nespavost a palpitace (bušení srdce), deprese, zmatenost, halucinace, třes, otoky, poruchy vidění;
  • abnormální jaterní funkce, selhání jater, žloutenka.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi a přestaňte Coldrex tablety užívat.

 

Interakce

 

Účinky přípravku COLDREX TABLETY a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Pokud užíváte Coldrex tablety, neužívejte současně jiné přípravky na chřipku a nachlazení nebo léky odstraňující zduření nosní sliznice, zejména jiné přípravky obsahující paracetamol.

Užívání přípravku COLDREX TABLETY s jakýmikoli souběžně užívanými léky je možné pouze po kunzultaci s lékařem, neboť riziko postižení jater působením paracetamolu je zvýšené při současném užívání jiných léků, které mohou způsobovat poškození jater nebo léků indukujících jaterní mikrosomální enzymy, např. některé léky proti epilepsii, nespavosti a některá antibiotika. Dále je nutná konzultace lékaře při současném užívání warfarinu, vzhledem k možnému riziku zvýšení krvácení.

Současné dlouhodobé užívání paracetamolu a kyseliny acetylsalicylové nebo dalších nesteroidních protizánětlivých přípravků (NSA) může vést k poškození ledvin.

Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem jestliže užíváte metoklopramid nebo domperidon při nevolnosti a zvracení nebo cholestyramin ke snížení hladiny cholesterolu.

Fenylefrin obsažený v přípravku může při kombinaci s některými léky proti depresi způsobit zvýšení krevního tlaku.

Rovněž současné podávání s beta-blokátory (léky na snížení krevního tlaku a zpomalení srdeční činnosti) může snížením účinku těchto léčivých přípravků vést ke zvýšení krevního tlaku.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Současné pití alkoholu může způsobit poškození jater.

 

Dávkování

 

Vždy užívejte Coldrex tablety přesně podle pokynů této příbalové informace. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař neurčí jinak, užívají dospělí a mladiství od 15 let: 1 až 2 tablety až 4x denně. Odstup mezi jednotlivými dávkami je nejméně 4 hodiny. Neužívejte více než 8 tablet za 24 hodin. 1 tableta je vhodná u osob tělesnou hmotností 34-60 kg, 2 tablety u osob s tělesnou hmotností nad 60 kg.

Mladistvým od 12 do 15 let se podává 1 tableta v časovém odstupu nejméně 4-6 hodin. Nepodávejte více než 6 tablet za 24 hodin. Nepřekračujte doporučené dávkování. Tablety je třeba zapít tekutinou.

 

Upozornění

 

Užíváte-li jiné léky (na lékařský předpis i bez něj) poraďte se o vhodnosti současného užívání tohoto přípravku s lékařem. Užíváte-li COLDREX TABLETY, oznamte to lékaři při předpisu jiných léků. Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození nebo selhání funkce jater. Neužívejte tento lék bez doporučení lékaře pokud máte problémy s požíváním alkoholu, trpíte jaterním onemocněním nebo užíváte jakákoliv léčiva obsahující paracetamol. Bez porady s lékařem tento lék užívejte nejdéle 7 dnů. Jestliže příznaky onemocnění přetrvávají déle než 3 dny nebo jsou provázeny vysokou horečkou, vyhledejte lékaře. Ve všech případech podezření na předávkování nebo náhodné požití přípravku dítětem ihned vyhledejte lékaře, i když nelze pozorovat žádné příznaky.

Přípravek neovlivňuje pozornost a schopnost soustředění při práci a řízení motorových vozidel.

Přípravek obsahuje azobarvivo oranžovou žluť, které může způsobit alergické reakce.

Vyhněte se požívání nadměrného množství kávy nebo čaje spolu s těmito tabletami. Můžou způsobit pocit napětí a podrážděnost.

 

Uchovávání

 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

 

Varování

 

Používejte pouze do data vyznačeného na obalu.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

 

Balení

 

2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 a 24 tablet.

Datum poslední revize: 23.6.2010.

 

datum zpracování

23.6.2010 (č.j. 27809/2006)

datum aktualizace

2004/09/08/V
2009/11/11/X
2009/12/31/M
2010/01/18/M
2010/06/23/V

 

 

COLDREX por tbl nob 12
NAC AL 600 šumivé tbl 10x 600mg
NAC AL 600 šumivé tbl 10x 600mg
registrovaný léčivý přípravek
Ověření internetových stránek a lékárny:
SUKL
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Hlášení nežádoucích účinků Informační povinnosti o EET
© Česká lékárna Holding a.s. Všechna práva vyhrazena. v2

info  Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.