800 200 205 Po–Pá od 08:00 do 15:00 info@docsimon.cz
0,00 Kč
měna
0

CICADERMA mast 30g

50002638

Registrovaný léčivý přípravek více o legislativěinfo

CICADERMA mast 30g
Do košíku

Aplikační forma: masti, krémy, gely, pasty

Indikační skupina: dermatologika
fytofarmaka

Těhotenství a kojení: Kvůli nedostatku údajů se použití přípravku u těhotných a kojících žen nedoporučuje.

Expediční minimum: Cicaderma mast obsahuje extrakty z čerstvých rostlin (měsíčku zahradního, třezalky tečkované, řebříčku obecného) a matečných homeopatických tinktur z rojovníku bahenního a koniklece lučního v bílé vazelíně, které podporují hojení drobných popálenin a menších povrchových poranění kůže s mírným účinkem protizánětlivým a adstringentním. Cicaderma je vhodná při zčervenání kůže po vystavení se slunečnímu záření, léčbě drobných popálenin kůže a drobných čistých povrchových poranění, např. malé vyčištěné odřeniny, drobné řezné rány, praskliny kůže, bodnutí hmyzem a podobně. Upozornění: vzhledem k obsahu třezalky tečkované může při vystavení přímému slunečnímu záření po nanesení masti dojít k fotosenzibilizaci (tj. světelné přecitlivělosti) ošetřené kůže.

Doporučené dávkování: Na postižené místo nanášejte 1-2x denně.

EAN: 3352713023102 3352712002924

Výrobce: Boiron S.A., Lyon, Francie, www.boiron.cz

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK. POUŽITÍ LÉKŮ KONZULTUJTE S LÉKAŘEM NEBO LÉKÁRNÍKEM.

Parametry
SUKL názevCICADERMA UNG 30G
SUKL kód0097947

Příbalové informace
Rozbalit

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
CICADERMA, mast

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však mast CICADERMA musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěla.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 1 týdne, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je mast CICADERMA a k čemu se používá.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete mast CICADERMA používat.
3. Jak se mast CICADERMA používá.
4. Možné nežádoucí účinky.
5 Jak mast CICADERMA uchovávat.
6. Další informace.


1. CO JE MAST CICADERMA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Tradiční rostlinný léčivý přípravek používaný při poštípání hmyzem, drobných popáleninách, solárním erytému (zčervenání kůže po vystavení se slunečnímu záření), povrchových poraněních malého rozsahu (malé řezné rány, trhliny, praskliny, odřeniny) a při podráždění kůže.
Přípravek mohou používat děti od 3 let, mladiství a dospělí.
Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výhradně na zkušenosti z dlouhodobého použití.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE MAST CICADERMA POUŽÍVAT

Nepoužívejte mast CICADERMA
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku masti CICADERMA.
Zvláštní opatrnosti při užití masti CICADERMA je zapotřebí
pokud jsou v ošetřované oblasti přítomny známky kožní infekce (např. otok, zarudnutí, hnis v ráně). V takovém případě navštivte lékaře.
Místa ošetřená mastí CICADERMA nevystavujte přímému slunečnímu záření nebo jinému UV záření (riziko fotosensibilizace).
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Není známo.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Kvůli nedostatku údajů se použití přípravku u těhotných a kojících žen nedoporučuje.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.


3. JAK SE MAST CICADERMA POUŽÍVÁ
Kožní podání.
Vždy používejte mast CICADERMA přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvykle se po vyčištění poranění nanese mast 1-2x denně na postižené místo. Podle rozsahu poranění kůže je možné postižené místo překrýt obvazem nebo náplastí s polštářkem.
Jestliže jste zapomněl(a) použít mast CICADERMA
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky může mít i mast CICADERMA nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Mohou se vyskytnout kožní reakce.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. JAK MAST CICADERMA UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Mast CICADERMA nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce.
Žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.
Spotřebujte do 1 roku od prvního otevření.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE
Co mast CICADERMA obsahuje
100 g masti obsahuje
Extractum herbarum vaselinum pro CICADERMA ..... 97, 0 g
Ledum palustre - tinctura basica a. u. h ......................... 1, 5 g
Pulsatilla vulgaris - tinctura basica a. u. h ...................... 1, 5 g
Složení extraktu:
Calendulae herba recens ................................................ 20, 0 g
Hyperici herba recens ................................................... 10, 0 g
Millefolii herba recens ................................................... 10, 0 g
Vaselinum album ......................................................... 100, 0 g
Pomocnými látkami jsou vazelína (součást extraktu), ethanol (součást tinktur)
Jak CICADERMA vypadá a co obsahuje toto balení
CICADERMA je mast zabalená v krabičce obsahující tubu o obsahu 30 g.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090,
e-mail: info@boiron.cz, http://vpois.boiron.cz
Zkratky uvedené na krabičce: LOT= číslo šarže, EXP = použitelné do.
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 6.10.2015

cikaderma kikaderma
BETADINE mast 20g 10%
BETADINE mast 20g 10%
registrovaný léčivý přípravek
CutisHelp konopná mast DEFEKT 50ml
CutisHelp konopná mast DEFEKT 50ml
kosmetika
Ověření internetových stránek a lékárny:
SUKL
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Hlášení nežádoucích účinků Informační povinnosti o EET
© Česká lékárna Holding a.s. Všechna práva vyhrazena. v2

info  Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.