800 200 205 Po–Pá od 07:30 do 16:30 info@docsimon.cz
0,00 Kč
měna
0

CANESPOR 1x denně roztok 15ml 1%

50044225

Registrovaný léčivý přípravek více o legislativěinfo

CANESPOR 1x denně roztok 15ml 1%
175 Kč
Cena včetně DPH

Aplikační forma: tekutiny pro vnější použití (roztoky,spreje, emulze)

Indikační skupina: antimykotika
dermatologika

Účinná látka: 100 ml roztoku obsahuje bifonazolum 1g

Těhotenství a kojení: Používání přípravku se v prvním trimestru (prvních třech měsících) těhotenství z preventivních důvodů nedoporučuje. Kojící ženy by měly používat přípravek pouze po lékařském zvážení rizik a přínosů léčby.

Expediční minimum: CANESPOR 1x denně roztok je lokální antimykotikum se širokým spektrem účinku k místní léčbě kožních infekcí vyvolaných kvasinkami, plísněmi a jinými houbami. Bifonazol dobře proniká do kožních vrstev postižených infekcí a usmrcuje tam původce nákazy nebo brání jejich růstu. Canespor 1x denně se používá při plísňových onemocněních jako jsou např. mykózy nohou a rukou, mykózy kůže v místech snadného zapaření, t.j. především v kožních záhybech. Dalšími indikacemi jsou pityriasis versicolor, povrchové kandidózy, erythrasma. Přípravek mohou užívat děti od 3 let a dospělí. Canespor 1x denně se na postižená místa nanáší v tenké vrstvě 1x denně, nejlépe večer před spaním.

Doporučené dávkování: Před nanesením přípravku Canespor 1x denně roztok je vhodné postižená místa omýt vodou a důkladně osušit. Několik kapek (asi 3 kapky) obvykle vystačí k ošetření plochy o velikosti dlaně ruky. Po aplikaci na postižená místa roztok lehce vetřete do kůže.

EAN: 8590322000625

Výrobce: Bayer AG, Leverkusen, Německo, www.bayer-cz.cz

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK. POUŽITÍ LÉKŮ KONZULTUJTE S LÉKAŘEM NEBO LÉKÁRNÍKEM.

Parametry
SUKL názevCANESPOR 1X DENNĚ ROZTOK 0,01G/G DRM SOL 15ML
SUKL kód0137116

Příbalové informace
Rozbalit

PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE
Canespor 1x denně roztok
kožní roztok
bifonazolum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujete v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
Pokud se vaše příznaky zhorší nebo nezlepší do 14 dnů, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek Canespor 1x denně roztok k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Canespor 1x denně roztok používat
3. Jak se přípravek Canespor 1x denně roztok používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Canespor 1x denně roztok uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. CO JE PŔÍPRAVEK CANESPOR 1x DENNĚ ROZTOK A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Léčivá látka přípravku Canespor 1x denně roztok je bifonazol, což je lokální antimykotikum se širokým spektrem účinku. Používá se k místní léčbě kožních infekcí vyvolaných kvasinkami, plísněmi a jinými houbami.
Bifonazol dobře proniká do kožních vrstev postižených infekcí a usmrcuje tam původce nákazy nebo brání jejich růstu.
Canespor 1x denně roztok se používá při plísňových onemocněních (mykózách) vyvolaných dermatofyty, kvasinkami a jinými houbami. K nákazám citlivým na Canespor 1x denně roztok patří například mykózy nohou a rukou (tinea pedum, tinea manus), mykózy kůže v místech snadného zapaření, tj. především v kožních záhybech (mykózy trupu /tinea corporis/, mykózy meziprstí /tinea inguinalis/). Typickými příznaky těchto mykóz jsou kožní ložiska s červeným (zánětlivým) lemem, který může být posetý drobnými puchýřky. Ložiska mohou být drobná, oválná, nebo větší, nepravidelného mapovitého tvaru. Může dojít k olupování na obvodu ložisek nebo k šupinatění v centru ložiska. (tinea corporis, tinea inguinalis). Dalšími indikacemi jsou pityriasis versicolor (jasně ohraničené skvrny obvykle hnědé na světlé kůži a bělavé na tmavé kůži, obvykle se vyskytují na přední straně trupu nebo na zádech, skvrny nesvědí, může docházet k povrchovému olupování kůže)), povrchové kandidózy (zřetelně ohraničené, obvykle červené svědící skvrny, často se objevují v místech zapářky nebo mezi prsty) a erythrasma (červenohnědé nesvědivé skvrny až plochy v místech vystavených zvýšenému pocení a tření).
Přípravek mohou bez porady s lékařem používat děti od 3 let, dospívající a dospělí.
Dětem do 3 let může být přípravek podáván pouze po poradě s lékařem a pod lékařským dohledem.
V rámci experimentálních studií u zdravých dobrovolníků prokázal bifonazol protizánětlivé účinky podobné hydrokortisonu


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŔÍPRAVEK CANESPOR 1x DENNĚ ROZTOK POUŽÍVAT
Nepoužívejte Canespor 1x denně roztok
- jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Canespor 1x denně roztok se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.
• Pokud jste současně léčeni warfarinem (lék ovlivňující srážlivost krve), v tomto případě může být přípravek podáván jen po poradě s lékařem a pod pravidelným lékařským dohledem.
• Pokud u Vás došlo v minulosti k alergické reakci na jiné imidazolové protiplísňové látky (např. ekonazol, klotrimazol, mikonazol), musíte přípravek používat s velkou opatrností a pouze pod lékařským dohledem.
Je třeba vyvarovat se kontaktu přípravku s očima.
Přípravek se nesmí polykat.
Současně s tímto přípravkem nenanášejte na postižená místa jiné léky k místnímu použití.
Canesten 1x denně roztok je díky obsahu ethanolu hořlavý. Uchovávejte mimo dosah zápalných zdrojů.
Další léčivé přípravky a Canespor 1x denně roztok
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Pokud budete léčení současně warfarinem ( lék ovlivňující srážlivost krve) a přípravkem Canespor 1x denně roztok Váš lékař Vás bude sledovat z důvodu možného ovlivnění krevní srážlivosti.


Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.
Používání přípravku se v prvním trimestru (prvních třech měsících) těhotenství z preventivních důvodů nedoporučuje.
Kojící ženy by měly používat přípravek pouze po lékařském zvážení rizik a přínosů léčby.
Přípravek nemá žádný vliv na mužskou ani ženskou plodnost.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.


3. JAK SE PŔÍPRAVEK CANESPOR 1x DENNĚ ROZTOK POUŽÍVÁ
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Canespor 1x denně roztok se na postižená místa nanáší 1x denně, nejlépe večer před spaním.
Způsob podávání:
Před nanesením přípravku Canespor 1x denně roztok je vhodné postižená místa omýt vodou a důkladně osušit.
Několik kapek (asi 3 kapky) obvykle vystačí k ošetření plochy o velikosti dlaně ruky. Po aplikaci na postižená místa roztok lehce vetřete do kůže.
U jednotlivých typů onemocnění se doporučuje tato celková délka léčby:
mykózy nohou, mykózy meziprstí 3 týdny
mykózy trupu, rukou a kožních záhybů 2 až 3 týdny
pityriasis versicolor, erythrasma 2 týdny
povrchové kožní kandidózy 2 až 4 týdny
Aby se zabránilo opakování onemocnění, je naprosto nezbytné pokračovat v léčbě ještě 1-2 týdny po vymizení příznaků onemocnění nebo po vymizení obtíží, ale délka léčby se v zásadě má řídit povahou onemocnění.
Pokud se příznaky onemocnění nezlepší do 14 dnů, nebo se zhorší, nebo pokud se objeví nežádoucí účinky nebo jiné reakce, poraďte se o dalším používání přípravku s lékařem.
Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 4 týdny.
Po aplikaci roztoku je třeba si umýt ruce, pokud ruce nejsou postiženým místem určeným k ošetření.
Použití u dětí:
U kojenců a dětí do 3 let může být Canespor 1x denně roztok podáván pouze po poradě s lékařem a pod pravidelným lékařským dohledem.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Canespor 1x denně roztok nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Canespor 1x denně roztok je pokožkou dobře snášen. Přesto se mohou objevit následující nežádoucí účinky:
-bolest v místě aplikace
-otok v místě aplikace
-zánět kůže (kontaktní nebo alergická dermatitida)
-zčervenání
-svědění
-vyrážka
-kopřivka
-puchýře
-olupování kůže
-ekzém
-suchá pokožka
-podrážděná pokožka
-změknutí (macerace) pokožky
-pocit pálení pokožky
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


5. JAK PŔÍPRAVEK CANESPOR 1x DENNĚ ROZTOK UCHOVÁVAT
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí data použitelnosti, uvedené na štítku a krabičce za Použitelné do: Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek CANESPOR 1x DENNĚ ROZTOK obsahuje
-Léčivou látkou je bifonazolum 1 g v 100 g roztoku
-Pomocnými látkami jsou ethanol 96 %, isopropyl-myristát
Jak CANESPOR 1x DENNĚ ROZTOK vypadá a co obsahuje toto balení
Canespor 1x denně roztok je čirý, bezbarvý až slabě nažloutlý roztok v lahvičce z hnědého skla se šroubovacím kapacím uzávěrem z plastické hmoty v krabičce.
Velikost balení: 15 nebo 35 ml
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci: Bayer s.r.o., Praha, Česká republika
Výrobce: KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH, Kiel, Německo
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 17.6.2016

CANESPOR 1X DENNĚ ROZTOK DRM SOL 1X15ML
CANESPOR 1x denně krém 15g 1%
registrovaný léčivý přípravek
CLOTRIMAZOL AL krém 20g 1%
registrovaný léčivý přípravek
CLOTRIMAZOL AL spray (sprej) 30ml 1%
registrovaný léčivý přípravek
LAMISIL krém 15g  1%
registrovaný léčivý přípravek
Ověření internetových stránek a lékárny:
SUKL
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Hlášení nežádoucích účinků Informační povinnosti o EET
© Česká lékárna Holding a.s. Všechna práva vyhrazena. v2

info  Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.