800 200 205 Po–Pá od 08:00 do 15:00 info@docsimon.cz
0,00 Kč
měna
0

BALNEUM HERMAL F koupelový olej 200ml

50000847

Registrovaný léčivý přípravek více o legislativěinfo

BALNEUM HERMAL F koupelový olej 200ml
Litujeme, ale hledané zboží není momentálně dostupné. K získání podrobnějších informací nás můžete kontaktovat na adrese info@docsimon.cz

Aplikační forma: tekutiny pro vnější použití (roztoky,spreje, emulze)

Indikační skupina: dermatologika

Účinná látka: Arachidis oleum 46,45 g, Paraffinum perliquidum 47 g ve 100 g

Těhotenství a kojení: Používání v těhotenství a při kojení je možné bez omezení.

Expediční minimum: Balneum Hermal F pokrývá pokožku olejovým filmem, který slouží jako přechodná ochranná vrstva až do obnovení přirozeného tukového kožního pláště. Balneum Hermal F snižuje uvolňování fyziologických faktorů zadržujících vodu v rohové vrstvě kůže. Snižuje také zvýšené odpařování vody u kožních onemocnění jako jsou ekzémy a lupénka. Kromě toho také usnadňuje odlučování šupin. Použití Balneum Hermal F je vhodné u těch pacientů, u nichž je pokožka chudá na látky tukové povahy, suchá a lehce svědící. Zvláštní výhodou je příjemný způsob opětného obnovení přirozeného mastného povrchu kůže.

Doporučené dávkování: Jestliže lékař neurčí jinak, doporučená dávka je: Pro 1 koupel (150 l vody) použijte 30 – 45 ml olejového roztoku, což odpovídá 2 – 3 odměrkám (šroubovací uzávěr). Pro částečnou koupel (5 l vody) použijte 1 ml olejového roztoku, což odpovídá 1/4 kávové lžičky. Použití u dětí Pro dětskou koupel (25 l vody) použijte 5 ml olejového roztoku, což odpovídá 1/3 odměrky (šroubovací uzávěr). Způsob použití Frekvence použití se řídí druhem, rozsahem a mírou potíží a má být stanovena individuálně. Koupele je doporučováno provádět v odstupu 2-3 dnů, případně denně.

EAN: 4042762052879

Výrobce: Hermal Kurt Herrmann, Hamburg, Německo, www.almirall.com

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK. POUŽITÍ LÉKŮ KONZULTUJTE S LÉKAŘEM NEBO LÉKÁRNÍKEM.

Parametry
SUKL názevBALNEUM HERMAL F BAL 1X200ML
SUKL kód0060408

Příbalové informace
Rozbalit

Příbalová informace: Informace pro uživatele
Balneum Hermal F
Přísada do koupele
arachidis oleum, paraffinum perliquidum

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 4 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Balneum Hermal F a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Balneum Hermal F používat
3. Jak se přípravek Balneum Hermal F používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Balneum Hermal F uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Balneum Hermal F a k čemu se používá
Co je přípravek Balneum Hermal F
Balneum Hermal F obsahuje léčivé látky arachidis oleum (arašídový olej) a Paraffinum perliquidum (tekutý parafín).
Balneum Hermal F je přísada do koupele.
Balneum Hermal F pokrývá pokožku olejovým filmem, který slouží jako přechodná ochranná vrstva až do obnovení přirozeného tukového kožního pláště. Balneum Hermal F svým působením vede k zadržování vody v rohové vrstvě kůže. Snižuje také zvýšené odpařování vody u kožních onemocnění, jako jsou ekzémy a lupénka. Kromě toho také usnadňuje odlučování šupin.
Použití přípravku Balneum Hermal F je vhodné u těch pacientů, u nichž je pokožka chudá na látky tukové povahy, suchá a lehce svědící. Přípravek obnovuje přirozený mastný povrch kůže.
Balneum Hermal F se používá k podpůrné léčbě u pacientů, kteří mají potíže s výrazně suchou, šupinatou a svědící kůží jako například u atopického ekzému. Používat Balneum Hermal F je též možno u pacientů s citlivou kůží, včetně malých dětí a kojenců.
Přípravek se používá k podpůrné léčbě u těchto kožních onemocnění: atopický (kojenecký) ekzém, neurodermatitida (svědivé kožní onemocnění s ohraničenými ložisky vyrážky), lupénka a ichtyóza (kožní onemocnění s poruchou rohovění). Přípravek mohou používat dospělí, děti i dospívající i bez doporučení lékaře. Přípravek je možné používat i během těhotenství a kojení.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Balneum Hermal F používat
Nepoužívejte přípravek Balneum Hermal F
- jestliže jste alergický(á) na sójový olej, sóju, oříšky či kteroukoliv pomocnou látku obsaženou v přípravku Balneum Hermal F
- jestliže trpíte akutní formou pustulózní (puchýřnaté) lupénky.
Při rozsáhlém poškození kůže, horečnatých a infekčních stavech, tuberkulóze, srdeční nedostatečnosti a při vysokém krevním tlaku by veškeré koupele – včetně koupelí s přípravkem Balneum Hermal F – měly být prováděny pouze po poradě s lékařem.
Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Balneum Hermal F se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek neaplikujte do oblasti očí. V případě náhodného zasažení očí je ihned vypláchněte velkým množstvím studené vody. Pokud podráždění přetrvává, poraďte se s lékařem nebo očním lékařem.
Po vypuštění vody z vany je nebezpečí uklouznutí, protože povrch vany je pokryt mastným filmem. Po každé koupeli je proto nezbytné okamžitě vanu důkladně vyčistit běžným čisticím prostředkem pro domácnost, a pak opláchnout horkou vodou.
Další léčivé přípravky a Balneum Hermal F
Interakce s jinými léky nejsou známy.
Při následném použití mýdel a saponátů dochází ke zrušení příznivého účinku Balneum Hermal F.
Těhotenství, kojení a plodnost
Používání přípravku Balneum Hermal F je možné i během těhotenství a kojení bez omezení.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Vzhledem ke způsobu použití lze vyloučit ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje.
Přípravek Balneum Hermal F obsahuje butylhydroxytoluen a propylenglykol
Butylhydroxytoluen může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitida) nebo podráždění očí a sliznic.
Propylenglykol může způsobit podráždění kůže.


3. Jak se přípravek Balneum Hermal F používá
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Jako odměrku můžete použít vnitřní díl šroubovacího uzávěru.
Jestliže lékař neurčí jinak, doporučená dávka je:
Pro 1 koupel (150 l vody) použijte 30 – 45 ml olejového roztoku, což odpovídá 2 – 3 odměrkám (šroubovací uzávěr).
Pro částečnou koupel (5 l vody) použijte 1 ml olejového roztoku, což odpovídá 1/4 kávové lžičky.
Použití u dětí
Pro dětskou koupel (25 l vody) použijte 5 ml olejového roztoku, což odpovídá 1/3 odměrky (šroubovací uzávěr).
Způsob použití
Frekvence použití se řídí druhem, rozsahem a mírou potíží a má být stanovena individuálně. Koupele je doporučováno provádět v odstupu 2-3 dnů, případně denně.
Odměřené množství olejového roztoku přidejte do vody, nikoliv obráceně, a přípravek ve vodě dobře promíchejte, až se dosáhne stejnoměrného rozptylu.
Teplota lázně by neměla překročit 36°C (nižší teplota lázně, kolem 32°C, je pro opětovné obnovení mastného povrchu kůže příznivější, při vyšší teplotě promašťující efekt mírně klesá).
Doba koupele je individuální, neměla by však přesáhnout 15-20 minut.
U kojenců a malých dětí obvykle postačuje doba lázně jen několik minut.
Balneum Hermal F se může použít i při sprchování. V tomto případě se neředěný olejový roztok nanese na navlhčenou pokožku a pak se lehce osprchuje. Po koupeli se kůže osuší lehkými doteky ručníkem; silné otírání snižuje léčebný účinek!
Jestliže jste použil(a) větší množství přípravku Balneum Hermal F, než jste měl(a):
Škodlivé působení vlivem zvýšené olejové koncentrace v koupelové vodě není známé.
Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.


4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Při hodnocení nežádoucích účinků se vychází z následujících údajů o četnosti:
Velmi časté: mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 léčených osob
Časté: mohou se vyskytnout až u 1 ze 10 léčených osob
Méně časté: mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 léčených osob
Vzácné: mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 léčených osob
Velmi vzácné: mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 léčených osob
Není známo: četnost nelze z dostupných údajů určit
Nežádoucí účinky:
Vzácné: Arašídový olej může vyvolat reakci z přecitlivělosti.
Velmi vzácné: může vzniknout folikulitida (zánět vlasového váčku).
Není známo: může dojít k zarudnutí, svědění až pálení pokožky.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


5. Jak přípravek Balneum Hermal F uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a na lahvičce za „Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace
Co obsahuje Balneum Hermal F
Léčivou látkou je arachidis oleum (arašídový olej) 46,45 g a paraffinum perliquidum (tekutý parafín) 47,00 g ve 100 g roztoku.
Pomocné látky jsou lauromakrogol 400, diolamid kyseliny olejové, isopropyl-palmitát, propylenglykol, butylhydroxytoluen, askorbyl-palmitát, monohydrát kyseliny citronové a parfém.
Jak přípravek Balneum Hermal F vypadá a co obsahuje toto balení
Světle žlutý, lehce opalizující olejový roztok v bílé PE neprůhledné lahvi s PE těsnicí vložkou a PP šroubovacím uzávěrem (odměrkou) a v papírové krabičce.
Doba použitelnosti po prvním otevření je 6 měsíců.
Balneum Hermal F je dostupný v balení 100, 200, 500 a 2x500 ml.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Almirall Hermal GmbH
Scholtzstraße 3, D-21465 Reinbek
Německo
tel.: +49 (040) 72704-0
fax: +49 (040) 7229296
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 1.7.2015.

BALNEUM HERMAL F drm bal 1x200ml
EXCIPIAL U LIPOLOTIO mléko 200ml
EXCIPIAL U LIPOLOTIO mléko 200ml
registrovaný léčivý přípravek
La Roche-Posay LIPIKAR LAIT  hydratační mléko 200ml
La Roche-Posay LIPIKAR LAIT hydratační mléko 200ml
kosmetika
LINOLA-FETT OLBAD koupelový olej 200ml
LINOLA-FETT OLBAD koupelový olej 200ml
registrovaný léčivý přípravek
Ověření internetových stránek a lékárny:
SUKL
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Hlášení nežádoucích účinků Informační povinnosti o EET
© Česká lékárna Holding a.s. Všechna práva vyhrazena. v2

info  Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.