800 200 205 Po–Pá od 08:00 do 15:00 info@docsimon.cz
0,00 Kč
měna
0

ARNIDOL spray 100ml

50026592

Registrovaný léčivý přípravek více o legislativěinfo

ARNIDOL spray 100ml
Do košíku

Aplikační forma: tekutiny pro vnější použití (roztoky,spreje, emulze)

Indikační skupina: analgetika
antiflogistika

Účinná látka: Hydroxyethylis salicylas 30 mg, Arnicae tinctura 100 mg

Těhotenství a kojení: Přípravek nemají používat těhotné a kojící ženy.

Expediční minimum: Arnidol spray je přípravek pro zmírnění pocitu únavy svalů a kloubů a pro urychlení regenerace pohybového ústrojí. Po nastříkání na kůži prostupuje velmi dobře do hloubky, omezuje bolestivost, vznik otoků a tlumí místní zánětlivou reakci. Nástup jeho účinku je rychlý a je podporován alkoholem s přísadou kafru a vonných silic, čímž zároveň působí příjemně chladivě.

Doporučené dávkování: Přípravek je určen k zevnímu použití. Arnidol spray nastříkejte 2-3 krátkými stisky rozprašovače na kůži postiženého místa těla a postřik po 10-15 minutách opakujte nebo na místo přiložte přípravkem postříkaný mulový obvaz. Toto ošetření je možno opakovat až 3krát denně. Při postřiku držte lahvičku s přípravkem svisle. Protože přípravek obsahuje alkohol, nesmí se dostat do očí, na sliznice a do otevřených ran! Bez porady s lékařem nepoužívejte déle než 14 dní.

EAN: 8594039794105

Výrobce: Eurasburg, Eurasburg, Německo, www.gehrlicher.de

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK. POUŽITÍ LÉKŮ KONZULTUJTE S LÉKAŘEM NEBO LÉKÁRNÍKEM.

Parametry
SUKL názevARNIDOL SPRAY 30MG/ML+100MG/ML DRM SPR SOL 100ML
SUKL kód0053554

Příbalové informace
Rozbalit

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
ARNIDOL SPRAY
Kožní spray, roztok
(hydroxyethylis salicylas,
arnicae tinctura)


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Arnidol spray musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 2-3 dnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo všimnete-li si jakýchkoli z nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Arnidol spray a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Arnidol spray používat
3. Jak se přípravek Arnidol spray používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Arnidol spray uchovávat
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK ARNIDOL SPRAY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Arnidol spray je protizánětlivý a protibolestivý přípravek.
Léčivými látkami přípravku Arnidol spray jsou hydroxyethyl-salicylát
a arniková tinktura
Arnidol spray je přípravek pro zmírnění pocitu únavy svalů a kloubů a pro urychlení
regenerace pohybového ústrojí. Po nastříkání na kůži prostupuje velmi dobře do hloubky,
omezuje bolestivost, vznik otoků a tlumí místní zánětlivou reakci. Nástup jeho účinku je
rychlý a je podporován alkoholem s přísadou kafru a vonných silic, čímž zároveň
působí příjemně chladivě.
Přípravek se používá při svalové únavě, zhmoždění, podvrtnutí a následných otocích,
při stavech po nadměrné námaze nebo přetížení svalů a kloubů, vzniklém v souvislosti
se sportovní nebo pracovní zátěží.
Použít přípravek bez předchozího vyšetření lékařem smíte jen tehdy, není-li poraněna
kůže, nejsou-li přítomny krevní výrony, nezvětšuje-li se otok a není-li výrazně
omezena hybnost. Nezlepší-li se stav do 2-3 dnů, je nutno se poradit s lékařem.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ARNIDOL SPRAY POUŽÍVAT
Nepoužívejte přípravek Arnidol spray:
- jestliže jste alergický/á na léčivou látku, na salicyláty nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
- na porušenou kůži (oděrky, otevřené rány) a ekzémy
Co je třeba zvážit před zahájením užívání přípravku Arnidol spray :
- přípravek Arnidol spray mohou používat dospělí a mladiství od 15 let
- přípravek Arnidol spray nesmí být nanášen na sliznice a do okolí očí
- u pacientů s onemocněním ledvin není vhodné používání na velkých plochách kůže.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Salicyláty mohou při místním používání zvýšit propustnost kůže pro jiné, současně
používané přípravky. Jestliže takové přípravky používáte nebo hodláte používat, poraďte
se s lékařem dříve, než použijete přípravek Arnidol spray.
Vstřebaný salicylát může vzájemně reagovat s methotrexátem (lék k léčbě nádorových a kloubních onemocnění) a deriváty sulfonylmočoviny (léky k léčbě cukrovky).
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Těhotenství a kojení:
Přípravek nemají používat těhotné a kojící ženy.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Přípravek Arnidol spray neovlivňuje schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje. Pokud se ovšem cítíte unavený/á nebo máte bolesti hlavy, neměl/a byste tyto činnosti vykonávat.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK ARNIDOL SPRAY POUŽÍVÁ
Přípravek je určen k zevnímu použití.
Arnidol spray nastříkejte 2-3 krátkými stisky rozprašovače na kůži postiženého místa
těla a postřik po 10-15 minutách opakujte nebo na místo přiložte přípravkem postříkaný
mulový obvaz. Toto ošetření je možno opakovat až 3krát denně. Při postřiku držte lahvičku
s přípravkem svisle.
Protože přípravek obsahuje alkohol, nesmí se dostat do očí, na sliznice a do otevřených ran!
Bez porady s lékařem nepoužívejte déle než 14 dní.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Arnidol spray nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Přípravek je obvykle dobře snášen. Arnidol spray nesmějí používat osoby se zjištěnou přecitlivělostí na některou z jeho složek zejména na salicyláty, kyselinu salicylovou nebo
arniku. U osob s mimořádně citlivou kůží nebo při přecitlivělosti na některou jeho složku (u alergiků) se může velmi vzácně objevit zčervenání (erytém) ošetřeného místa, vyrážka nebo puchýře. Tato reakce zpravidla rychle mizí. Při výskytu alergické reakce užívání přípravku přerušte a vyhledejte lékaře.


5. JAK PŘÍPRAVEK ARNIDOL SPRAY UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Nestříkejte a prázdné lahvičky neodhazujte do otevřeného ohně! Hořlavina!


6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Arnidol spray obsahuje:
Léčivá látka:
1 ml roztoku obsahuje:
hydroxyethylis salicylas 30 mg, arnicae tinctura 100 mg.
Pomocné látky:
isopropylmyristát, citronelová silice, kosodřevinová silice, levandulová silice,
borovicová silice,blahovičníková silice, kafr, ethanol 96 (V/V) .
Jak přípravek Arnidol spray vypadá a co obsahuje toto balení:
Lékovou formou přípravku je spray.
Velikost balení : lahvička s obsahem 50 ml nebo 100 ml s mechanickým rozprašovačem.
Držitel rozhodnutí o registraci:
Harras Pharma Curarina Arzneimittel GmbH,
D-81373 Mnichov, Německo.
Výrobce:
Gehrlicher Pharmazeutische Extrakte GmbH
D-82347 Eurasburg, Německo.
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
IBI, spol. s r.o.
Senovážné nám. 5, 110 00 Praha 1
Tel.: 00420 221111500, fax:00420 222247428
e-mail: ibi@ibi.cz,
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:16.4.2014.

ARNIDOL SPRAY spr sol 1x100ml
ALLGA SAN Arnika gel 100ml
ALLGA SAN Arnika gel 100ml
kosmetika
PRIESSNITZ Kloubní mazání CLASSIC 300ml
PRIESSNITZ Kloubní mazání CLASSIC 300ml
kosmetika
TRAUMAPLANT mast 50g
TRAUMAPLANT mast 50g
registrovaný léčivý přípravek
Ověření internetových stránek a lékárny:
SUKL
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Hlášení nežádoucích účinků Informační povinnosti o EET
© Česká lékárna Holding a.s. Všechna práva vyhrazena. v2

info  Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.